CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegent
Rejestracja
tdc17
formularz
 

Szanowni Państwo,

zapraszamy na 15 edycję specjalistycznego szkolenia w całości poświęconego aspektom opracowywania kalkulacji taryf dla ciepła. Szkolenie odbędzie się 6 czerwca 2024 roku w formule hybrydowej. Będzie można skorzystać z niego stacjonarnie - w Warszawie lub online.

Najważniejsze zagadnienia szkolenia
:
  • Zakres ostatnich zmian rozporządzenia taryfowego i prawa energetycznego oraz podsumowanie dotyczące opublikowanych przez URE ostatnich informacji/wskaźników związanych z kalkulacją zwrotu z zaangażowanego kapitału oraz kalkulacją metodą uproszczoną ceny ciepła wytwarzanego w kogeneracji
  • Wytyczne Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla przedsiębiorców wnioskujących o zatwierdzenie taryfy dla ciepła
  • Zwrot z zaangażowanego kapitału ujęty w kalkulacji cen i stawek opłat - aktualne uwarunkowania
  • Kalkulacja ceny ciepła wytwarzanego w kogeneracji - metoda uproszczona - par. 13 Rozporządzenia taryfowego - praktyczne podejście wynikające z opublikowanych w 2023 r. informacji przez Prezesa URE
Szkolenie skierowane jest do:
  • Specjalistów ds. taryf
  • Kadry zarządzającej przedsiębiorstwami ciepłowniczymi
  • Dyrektorów finansowych
  • Ekonomistów
  • Głównych księgowych
  • Kontrolerów kosztówJoomlart