CBE Polska

Ministerstwo Energii zaangażowane w III edycję seminarium "Klastry Energii, Spółdzielnie i Wirtualne Elektrownie w Polsce"

Andrzej Kazmierski MEAndrzej Kaźmierski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii potwierdził swój udział w III edycji seminarium "Klastry Energii, Spółdzielnie i Wirtualne Elektrownie w Polsce", które odbędzie się 30 stycznia w Warszawie. Dyrektor Kaźmierski opowie o koncepcji Ministerstwa Energii nt. funkcjonowania i wsparcia klastrów energii w Polsce. Więcej...
Joomlart