CBE Polska

Spis treści
Start
Nasze doświadczenie
Współpraca
Program
Prelegenci
Lokalizacja
Rejestracja
Klastry energii, Spółdzielnie i Wirtualne Elektrownie w Polsce vpp2panoramaformularzbroszuraENKoncepcja klastrów energetycznych nabiera tempa. W ostatnich miesiącach zostało zawiązanych kilkadziesiąt organizacji które deklarują współpracę w ramach klastra. Powstaje wiele pytań dotycząca ich działalności: Jakie powinny być główne założenia klastrów? Jakie narzędzia są potrzebne do osiągnięcia zakładanych celów? Skąd zdobyć finansowanie na projekty klastra? Jak powinna wyglądać współpraca z OSD oraz innymi podmiotami?

Na te oraz wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć podczas seminarium "Klastry energii, Spółdzielnie i Wirtualne Elektrownie w Polsce", które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2018 roku w Warszawie.

Głównym celem wydarzenia, jest zgromadzenie ekspertów reprezentujących sektor energetyczny oraz rynek OZE aby mogli wymieniać się doświadczeniami w zakresie planowanych inicjatyw w ramach klastrów energetycznych. Podczas wydarzenia przedstawimy warte uwagi inicjatywy oraz rozwiązania które, mamy nadzieję, zainspirują nowe działania i współprace. Polscy oraz zagraniczni przedstawiciele podczas sesji plenarnej będą dzielić się swoimi doświadczeniami. Dodatkowo, podczas wydarzenia przedstawimy debatę z udziałem szerokiej gamy ekspertów którzy przedyskutują dalszy rozwój klastrów oraz stowarzyszeń. Poprzednie edycje seminarium zgromadziły ponad 250 uczestników.

Najważniejsze zagadnienia:
  • Finansowanie projektów,
  • Efektywność energetyczna i współpraca z końcowymi użytkownikami energii,
  • Wirtualne Elektrownie jako narzędzie dla optymalnego zużycia energii,
  • Innowacyjne rozwiązania i technologie w obszarze bilansowania energii (magazyny energii, e-mobility, automatyzacja sieci).

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy:
  • Przedstawicieli klastrów energetycznych oraz spółdzielni energetycznych,
  • Inne podmioty z rynku energetycznego, w szczególności prowadzące działalność w charakterze OSD,
  • Podmioty posiadające oraz inwestujące moce wytwórcze OZE,
  • Administrację publiczną i samorządy,
  • Dostawców produktów i rozwiązań technologicznych,
  • Firmy doradcze i inżynieryjne.Zachęcamy do skorzystania z naszego doświadczenia i wiedzy współpracujących z nami ekspertów oraz możliwości nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

Maria Przekopowska, Managing Director, CBE Polska


Joomlart