CBE Polska

Spis treści
Start
Prelegenci
Program
Patroni Honorowi
Współpraca
Lokalizacja
Rejestracja
zups3 znak formularz

Szanowni Państwo,
w Polsce wytwarzamy rocznie ponad 140 mln ton odpadów, z czego 93% stanowią odpady inne niż komunalne. Całkowita masa odpadów już nagromadzonych na składowiskach zakładów i obiektach ich unieszkodliwiania (hałdach, stawach osadowych) w ciągu ostatniej dekady utrzymuje się na poziomie 1,7 mld Mg. Pokaźną cześć odpadów przemysłowych stanowią uboczne produkty spalania. Zgodnie ze strategią „Europa 2020" na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju należy zwiększać oszczędność zasobów gospodarki, a narzędziem umożliwiającym realizowanie ambitnych planów jest gospodarka w obiegu zamkniętym. W Polsce znane i stosowane są technologie umożliwiające zawrócenie strumienia materiałów do obiegu gospodarczego, których dobrymi przykładami mogą być:
 • stosowanie popiołów lotnych jako dodatku do betonu (zgodnie z normą PN-EN 450)
 • wykorzystanie gipsu syntetycznego (pozostałość po procesie odsiarczania spalin) w przemyśle budowlanym
 • użycie materiałów antropogenicznych w budownictwie drogowym
 • wypełnianie wyrobisk górniczych
Rozwój rynku dla ubocznych produktów spalania potrzebuje przyjaznej legislacji, która promowałaby wykorzystanie UPS-ów przed kruszywami naturalnymi. Czy obowiązujące prawo nadąża za rozwojem nowych technologii? Jakie są największe bariery dla optymalizacji wprowadzania większej ilości mineralnych materiałów odpadowych na rynek krajowy? Które zmiany regulacji, definicji i norm mogą w najbliższej przyszłości poprawić bieżący stan branży UPS?

W związku z dużym zainteresowaniem naszych klientów wspomnianymi wyżej zagadnieniami, zapraszamy do udziału w trzeciej edycji specjalistycznego seminarium pt. "Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania", które odbędzie się 6 czerwca br. w Warszawie.

Wśród najważniejszych zagadnień:
 • Obowiązujące regulacje, definicje i normy dla ubocznych produktów spalania
 • Rekomendowane sposoby zarządzania pozostałościami z procesu produkcyjnego
 • Pożądane praktyki w zakresie magazynowania, dostaw, odbiorów oraz przetwarzania UPS-ów
 • Realizowanie obowiązków ekologicznych
 • Metodologia badań i ocena jakości popiołów, żużli, pyłów, odpadów z odsiarczania etc.
 • Ilościowa i jakościowa perspektywa wykorzystania poszczególnych UPS-ów przez przemysł
 • Problematyka zagospodarowania UPS i związanych z tym inwestycji

Do udziału w Seminarium zapraszamy przedstawicieli energetyki i ciepłownictwa oraz przemysłu budowlanego, drogowego, kolejowego, cementowego, ceramicznego, kruszywowego, gipsowego, chemicznego, wapienniczego, hutniczego, odlewniczego, komunalnego, górniczego i rekultywacyjnego, a także wszystkie podmioty współpracujące ze wspomnianymi branżami w zakresie zagospodarowania ubocznych produktów spalania.Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania było omawiane podczas następujących szkoleń, seminariów i konferencji:


zups2-mini

II edycja Seminarium "Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania"
zups

Seminarium "Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania biomasy"
kw

Warsztaty "Kontraktowanie węgla - realizacja i egzekwowanie umów"
fsb6 150

Konferencja "VI Forum of Biomass & Waste"
fsb5 150

Konferencja "V Forum of Biomass & Waste"
fsb4-1

Konferencja "IV Forum of Biomass & Waste"
wyklad1 036bm

Konferencja "III Forum Spalania Biomasy"
FSB2 foto sala

Konferencja "II Forum Spalania Biomasy"
I fsb

Konferencja "Forum Spalania Biomasy"


Joomlart