CBE Polska

Spis treści
Start
Prelegenci
Program
Patroni Honorowi
Współpraca
Lokalizacja
Rejestracja
zups3znak formularz


AgnieszkaSkorupiska Agnieszka Skorupińska, counsel w warszawskim biurze kancelarii Dentons, jest członkiem Praktyki Prawa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych

Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, zasobów naturalnych oraz regulacyjnych aspektach działalności przedsiębiorców. Doradza polskim i zagranicznym przedsiębiorcom oraz podmiotom publicznym w sprawach dotyczących polskiego i wspólnotowego prawa ochrony środowiska oraz geologicznych i górniczych aspektów poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin, w tym gazu łupkowego (shale gas).

Doradzała podmiotom z sektora energetycznego (w tym paliwowego oraz górniczego), odnawialnych źródeł energii (głównie energii wiatrowej), chemicznego, FMCG, budowlanego, wodociągowego i kanalizacyjnego, gospodarki odpadami, czystych technologii oraz samochodowego.

Prowadzi postępowania administracyjne, sądowoadministracyjne oraz postępowania w zakresie odpowiedzialności cywilnej i karnej w ochronie środowiska. Doradza w procesach inwestycyjnym, transakcjach oraz procesach finansowania.
kanafek  Jerzy Kanafek, Prezes Zarządu, CEZ Produkty Energetyczne Polska Sp. z o.o.

Ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej, o  specjalności mineralne materiały budowlane. Praca magisterska, a następnie cała kariera zawodowa jest związana z popiołami lotnymi z energetyki.  W latach 1984 – 1989 pracował w przedsiębiorstwie Prefabet Bielsko – Biała ,wytwarzającym popiołowy beton komórkowy, następnie  w Tyskich firmach Emar i Unidom, a przez kolejne kilkanaście lat, począwszy od 1991 roku, zajmował różne stanowiska w Przedsiębiorstwie Utex w Rybniku, ostatnio pełnił tam funkcję szefa rozwoju. Jest współautorem sześciu patentów i kilku publikacji specjalistycznych.  W 2000 roku ukończył studia podyplomowe w krakowskiej AGH w dziedzinie ochrony środowiska. Od 1.10.2009 pracuje w CEZ Produkty Energetyczne Polska na stanowisku dyrektora technicznego, a od 09.11.2010 na stanowisku Prezesa Zarządu.

Sonia Jarema-Suchorowska, Kierownik Działu Utylizacji Odpadów, „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.

DariaZielinska  Dr inż. Daria Zielińska, Kierownik Działu Ochrony Środowiska, Rozwoju i Wdrożeń, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe EKO-ZEC Sp. z o.o.

Dr inż. nauk o ziemi w zakresie gospodarki odpadami, od 15 lat w branży związanej z ochroną środowiska i gospodarką odpadami. Ekspert w ramach POIIŚ 2014-2020 dla działania 2.2. Gospodarka Odpadami do oceny aspektów technicznych, rozwiązań instytucjonalnych i formalno-prawnych. Obecnie Kierownik Działu Ochrony Środowiska, Rozwoju i Wdrożeń w spółce PPU EKO-ZEC Sp. z o.o. (z grupy VEOLIA) działającej w obszarze zagospodarowania Ubocznych Produktów Spalania, zgodnie z Gospodarką o Obiegu Zamkniętym (GOZ) i przy wdrażaniu Bezodpadowej Energetyki Węglowej (BEW).

Dr inż. Krystyna Rajczyk, Kierownik, Zakład Inżynierii Materiałowej, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

jerzy ziaja
 
Jerzy Ziaja, Prezes Zarządu, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu

Inżynier ochrony środowiska o specjalności inżynieria środowiskowa, absolwent Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej. Założyciel i Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu (OIGR), pierwszej w Polsce Izby zrzeszającej przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami. Autori współautor licznych artykułów w magazynach branżowych związanych z gospodarką odpadami. Prelegent wielu szkoleń, konferencji i seminariów branżowych. Wieloletni uczestnik prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie. Promotor prostych i sprawdzonych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

ElzbietaUzunow  Mgr Elżbieta Uzunow, Kierownik Pracowni Badań Surowców, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

jaroslaw stankiewicz  Mgr inż. Jarosław Stankiewicz, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego


krzysztofsadowski Dr inż. Krzysztof Sadowski, Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju, LSA sp. z o.o.

Wykształcenie - Politechnika Warszawska - studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa, specjalność: systemy i urządzenia energetyczne. Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki doktorat w zakresie inżynierii środowiska. 

Zawodowo związany z energetyką głównie w sektorze wytwarzania począwszy od Zakładu Energetycznego Białystok (obecnie PGE Dystrybucja), Elektrociepłowni Białystok w Białymstoku (obecnie ENEA Wytwarzanie) do ENEA Wytwarzanie w Kozienicach Obecnie pracuje dla LSA sp. z o.o. w obszarze rozwoju innowacyjnej technologii przetwarzającej popioły ze spalania paliw stałych na lekkie kruszywo spiekane.
roman walkowiak  Roman Walkowiak, Członek Zarządu i Dyrektor ds. Energii, ENERIS Ochrona Środowiska i ENERIS Energia

Od ponad 30 lat związany z energetyką zawodową. Pracował na wielu stanowiskach kierowniczych w największych polskich elektrowniach i elektrociepłowniach, w których przeprowadził szereg procesów modernizacyjnych i restrukturyzacyjnych.
Jest autorem wielu rozwiązań innowacyjnych z obszaru elektroenergetycznego gdzie brał udział w projektach krajowych jak i międzynarodowych. Ma też zasługi w obszarach gospodarki przyjaznej do środowiska a wymienić tu można prace nad gospodarczym i przemysłowym wykorzystanie UPS np. jako sorbenty, zeolity czy surowce do podbudowy dróg.
 
W latach 1993 do 2013 pełnił funkcję Dyrektora i Prezesa Elektrowni Turów. Był Wiceprezesem Zarządu ENERGETYKA sp. z o.o. Grupy KGHM, pełnił też funkcje Doradcy Zarządu KGHM ds. energetycznych.
 
Skończył podyplomowe Studia na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w zakresie-aspektów ekonomicznych, ekologicznych i technicznych w energetyce, a na Politechnice Warszawskiej: „Zarządzanie techniczno-ekonomiczne w elektroenergetyce w warunkach gospodarki rynkowej”. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej na kierunku elektrotechnika, specjalność elektroenergetyka.

Obszary kompetencji w ENERIS:
  • Monitoruje oraz bierze aktywny udział w realizacji projektów z obszaru energetyki, a w szczególności wytwarzania ciepła i energii elektrycznej zarówno od strony technologicznej, jak i modeli finansowych i efektywnościowych.
  • Analizuje rynek pod względem najlepszych innowacyjnych rozwiązań, a także współpracuje ze środowiskiem naukowym i akademickim.


Joomlart