CBE Polska

Spis treści
Start
Prelegenci
Program
Patroni Honorowi
Lokalizacja
Rejestracja
zups3znak formularz


AgnieszkaSkorupiska Agnieszka Skorupińska, counsel w warszawskim biurze kancelarii Dentons, jest członkiem Praktyki Prawa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych

Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, zasobów naturalnych oraz regulacyjnych aspektach działalności przedsiębiorców. Doradza polskim i zagranicznym przedsiębiorcom oraz podmiotom publicznym w sprawach dotyczących polskiego i wspólnotowego prawa ochrony środowiska oraz geologicznych i górniczych aspektów poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin, w tym gazu łupkowego (shale gas).

Doradzała podmiotom z sektora energetycznego (w tym paliwowego oraz górniczego), odnawialnych źródeł energii (głównie energii wiatrowej), chemicznego, FMCG, budowlanego, wodociągowego i kanalizacyjnego, gospodarki odpadami, czystych technologii oraz samochodowego.

Prowadzi postępowania administracyjne, sądowoadministracyjne oraz postępowania w zakresie odpowiedzialności cywilnej i karnej w ochronie środowiska. Doradza w procesach inwestycyjnym, transakcjach oraz procesach finansowania.
kanafek  Jerzy Kanafek, Prezes Zarządu, CEZ Produkty Energetyczne Polska Sp. z o.o.

Ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej, o  specjalności mineralne materiały budowlane. Praca magisterska, a następnie cała kariera zawodowa jest związana z popiołami lotnymi z energetyki.  W latach 1984 – 1989 pracował w przedsiębiorstwie Prefabet Bielsko – Biała ,wytwarzającym popiołowy beton komórkowy, następnie  w Tyskich firmach Emar i Unidom, a przez kolejne kilkanaście lat, począwszy od 1991 roku, zajmował różne stanowiska w Przedsiębiorstwie Utex w Rybniku, ostatnio pełnił tam funkcję szefa rozwoju. Jest współautorem sześciu patentów i kilku publikacji specjalistycznych.  W 2000 roku ukończył studia podyplomowe w krakowskiej AGH w dziedzinie ochrony środowiska. Od 1.10.2009 pracuje w CEZ Produkty Energetyczne Polska na stanowisku dyrektora technicznego, a od 09.11.2010 na stanowisku Prezesa Zarządu.
Sonia Jarema-Suchorowska, Kierownik Działu Utylizacji Odpadów, „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Dr inż. Daria Zielińska, Kierownik Działu Ochrony Środowiska, Rozwoju i Wdrożeń, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe EKO-ZEC Sp. z o.o.
jerzy ziaja
 
Jerzy Ziaja, Prezes Zarządu, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu

Inżynier ochrony środowiska o specjalności inżynieria środowiskowa, absolwent Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej. Założyciel i Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu (OIGR), pierwszej w Polsce Izby zrzeszającej przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami. Autori współautor licznych artykułów w magazynach branżowych związanych z gospodarką odpadami. Prelegent wielu szkoleń, konferencji i seminariów branżowych. Wieloletni uczestnik prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie. Promotor prostych i sprawdzonych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.


Joomlart