CBE Polska

Spis treści
Start
Prelegenci
Program
Patroni Honorowi
Współpraca
Lokalizacja
Rejestracja
zups3znak formularz

Program III edycji seminarium „Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania”,
6 czerwca 2017, Warszawa8:40 - 9:10 Rejestracja uczestników, poranna kawa i powitanie uczestników przez organizatorów
9:10 - 9:50 Unijne i krajowe regulacje, definicje oraz normy dla UPS-ów
  • Pakiet Circular Economy
  • Dyrektywa odpadowa 2008/98/WE i Rozporządzenie REACH
  • Strategia zrównoważonego Rozwoju Polski do 2025

Prelegentka:
Agnieszka Skorupińska, counsel w warszawskim biurze kancelarii Dentons, jest członkiem Praktyki Prawa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych
9:50 - 10:30 Know-how firmy w zakresie popiołów, żużli i produktów odsiarczania spalin
  • Kompleksowe badania właściwości ubocznych produktów spalania, umożliwiające ich stosowania w różnych dziedzinach
  • Badania własności UPS, które pozwoliły na ich rejestrowanie w REACH
  • Opracowania technologii gospodarczego wykorzystania UPS
  • Badania oddziaływania UPS na środowisko w procesie wytwarzania energii elektrycznej, wykorzystywania UPS i ich składowania
  • Opracowywanie wniosków o pozwolenia zintegrowane oraz doradztwo w pozyskiwaniu środków pomocowych na inwestycje proekologiczne
Prelegentka:
Sonia Jarema-Suchorowska, Kierownik Działu Utylizacji Odpadów, „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
10:30
11:00

CASE STUDY:
Zagospodarowanie popiołów i żużli z energetyki systemowej na przykładzie CEZ

Prelegent:
Jerzy Kanafek, Prezes Zarządu, CEZ Produkty Energetyczne Polska Sp. z o.o.
11:00 - 11:40 Przerwa kawowa
11:40 - 12:20 Prezentacja technologii:
Wysokotemperaturowa obróbka ubocznych produktów spalania.

Prelegent:
Dr inż. Krzysztof Sadowski, Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju, LSA Sp. z o.o.
12:20 - 13:00 Zastosowanie żużli z termicznego przekształcania odpadów komunalnych w budownictwie.

Prelegentka:
Dr inż. Daria Zielińska, Kierownik Działu Ochrony Środowiska, Rozwoju i Wdrożeń, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe EKO-ZEC Sp. z o.o.
13:00 - 13:30 Zagospodarowanie odpadów ze spalania paliw stałych w górnictwie.
13:30 - 14:30 Przerwa obiadowa
14:30 - 16:00 Dyskusja Panelowa:
Ilościowa i jakościowa perspektywa wykorzystania poszczególnych UPS-ów

Moderator:
Agnieszka Skorupińska, Counsel w warszawskim biurze kancelarii Dentons

Paneliści:

- Dr inż. Krystyna Rajczyk, Kierownik, Zakład Inżynierii Materiałowej, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

- Mgr Elżbieta Uzunow, Kierownik Pracowni Badań Surowców, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

- Mgr inż. Jarosław Stankiewicz, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

- Jerzy Ziaja, Prezes Zarządu, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu

- Jerzy Kanafek, Prezes Zarządu, CEZ Produkty Energetyczne Polska Sp. z o.o.

- Dr inż. Krzysztof Sadowski, Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju, LSA sp. z o.o.

- Roman Walkowiak, Członek Zarządu i Dyrektor ds. Energii, ENERIS Ochrona Środowiska i ENERIS Energia

16:00 Zakończenie seminarium i wręczenie certyfikatów potwierdzających uczestnictwoJoomlart