CBE Polska

Spis treści
Start
Prelegenci
Program
Patroni Honorowi
Lokalizacja
Rejestracja
zups3znak formularz

Program III edycji seminarium „Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania”,
6 czerwca 2017, Warszawa8:30 - 9:00 Rejestracja uczestników, poranna kawa i powitanie uczestników przez organizatorów
9:00 - 9:30 Unijne i krajowe regulacje, definicje oraz normy dla UPS-ów
  • Pakiet Circular Economy
  • Dyrektywa odpadowa 2008/98/WE i Rozporządzenie REACH
  • Strategia zrównoważonego Rozwoju Polski do 2025
9:30 - 10:00 Zarządzanie pozostałościami z procesu produkcyjnego w opinii niezależnej strony trzeciej
10:00 - 10:30 Aktualne konsultacje w sprawie legislacji dla ubocznych produktów spalania
10:30 - 11:00 Procedury kontroli zagospodarowanych UPS-ów
11:00 - 11:30 Przerwa kawowa
11:30 - 12:00 Gospodarka ubocznymi produktami spalania w energetyce zawodowej
12:00 - 12:30 Wysokotemperaturowa obróbka ubocznych produktów spalania
12:30 - 13:00 Popioły i żużle po termicznym odzysku energii z odpadów komunalnych
13:00 - 13:30 Wpływ procesu odazotowania spalin na jakość popiołów lotnych
13:30 - 14:30 Przerwa obiadowa
14:30 - 15:00 Problematyka zagospodarowania UPS i związanych z tym inwestycji
  • pozyskiwanie dotacji na projekty dotyczące zarządzeniem UPS-ami
  • analiza ryzyka i przygotowywanie bezpiecznych umów
  • wykazanie osiągnięcia efektu ekologicznego
15:00 - 16:00 Dyskusja Panelowa: Ilościowa i jakościowa perspektywa wykorzystania poszczególnych UPS-ów, z uwzględnieniem zmian nasilenia produkcji w zależności od pory roku, przez przemysł: budowlany, drogowy, kolejowy, cementowy, ceramiczny, gipsowy, wapienniczy, komunalny, górniczy, rekultywacyjny.
16:00 Zakończenie seminarium i wręczenie certyfikatów potwierdzających uczestnictwoJoomlart