CBE Polska

Spis treści
Start
Prelegenci
Program
Rejestracja
pon 10122015
formularzSzanowni Państwo,

jeszcze w 2015, jak i od początku 2016 roku wchodzi w życie kilka aktów prawnych zasadniczo zmieniających kwestie opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Najbardziej istotna jest nowelizacja ustawy Prawo budowlane, która w diametralny sposób zmienia podstawową definicję obiektu budowlanego. Do tych definicji odwołują się bezpośrednio przepisy podatkowe określając przedmiot opodatkowania (budynek, budowla). Dlatego zmiana definicji obiektu budowlanego wpływa na to co jest budynkiem i budowlą dla celów podatkowych. W wyniku wprowadzonej nowelizacji zmienia się zakres opodatkowania. Finalnie oznacza to nowe podejście do naliczania podatku od nieruchomości, co ma istotny wpływ dla wielu przedsiębiorców, którzy go płacą.
Nowelizacja Prawa budowlanego weszła w życie 28 czerwca 2015 r. Oznacza to, że ma ona wpływ na rozliczenia w podatku od nieruchomości już od lipca 2015 r. Dlatego też należy rozważyć potrzebę rewizji posiadanego majątku z perspektywy zakresu opodatkowania podatkiem od nieruchomości, aby zapewnić zgodność tych rozliczeń ze znowelizowanymi przepisami i przede wszystkim - ich jak największą efektywność.
Dodatkowo, w ostatnim czasie uchwalone zostały inne znaczące zmiany dotyczące rozliczania podatku od nieruchomości, przede wszystkim mające na celu zwiększenie wysokości płaconego podatku. Zmiany te wejdą w życie najpóźniej 1 stycznia 2016 r. Obecnie trwają prace nad kolejnymi przepisami dotyczącymi rozliczania.

Podsumowując zmiany dotyczą trzech obszarów:
 • Nowego warunku "wzniesienia" obiektu z użyciem wyrobów budowlanych. Dotychczasowe zasady opodatkowania budowli nie uwzględniały wskazanego warunku. Dlatego opodatkowanie obejmowało wszystkie obiekty wymienione z nazwy w Prawie budowlanym choćby zostały wyłącznie zamontowane na fundamencie / nie powstały w procesie budowlanym. W efekcie, zmiana w tej części może umożliwić wyłączenie z opodatkowania części obiektów montowanych / instalowanych (np. stacji transformatorowych, stacji gazowych).
 • Opodatkowania urządzeń technicznych na fundamentach. Na podstawie regulacji sprzed 28 czerwca 2015 r. obiektem budowlanym była budowla wraz z instalacjami i urządzeniami co było wykorzystywane przez organy podatkowe do opodatkowania urządzeń technicznych na fundamentach. Po wejściu w życie nowelizacji pojęcie budowli obejmuje wyłącznie instalacje zapewniające możliwość użytkowania budowli (tu fundamentu) zgodnie z przeznaczeniem. Ogranicza to ryzyko opodatkowania wysokowartościowych urządzeń technicznych wraz z fundamentami.
 • Opodatkowania obiektów zlokalizowanych wewnątrz budynków. Na gruncie dotychczasowych przepisów wszelkie urządzenia i instalacje w budynku stanowiły jeden obiekt budowlany wraz z tym budynkiem. Po zmianach pojęcie budynku obejmuje wyłącznie instalacje zapewniające możliwość użytkowania budynku zgodnie z przeznaczeniem. Powoduje to zwiększone ryzyko opodatkowania urządzeń i instalacji w budynkach.

W związku z mnogością zmian w obszarze regulacyjnym proponujemy Państwu szkolenie traktujące o wprowadzonej nowelizacji: "Podatek od nieruchomości w świetle zmian prawnych. Nowe definicje i zasady rozliczeń", które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2015 roku w Warszawie. Jego celem jest przedstawienie i omówienie:

 • Zakresu i wpływu nowelizacji ustawy Prawo budowlane na rozliczenia podatku od nieruchomości.
 • Praktycznych problemów dotyczących opodatkowania po zmianach: w szczególności tzw. budowli w budynkach, zbiorników, stacji transformatorowych i stacji gazowych - z perspektywy dotychczasowego orzecznictwa sądów administracyjnych i praktyki organów podatkowych.
 • Pozostałych uchwalonych i planowanych zmian dotyczących rozliczania podatku od nieruchomości, w szczególności problemów praktycznych dot. opodatkowania obiektów niewykorzystywanych w działalności gospodarczej.

Warsztaty skierowane są do osób biorących udział w procesie rozliczenia podatku od nieruchomości tj:
 • specjalstów ds. podatków, finansowych, księgowych, sprawozdawczości/ controlingu
 • personelu technicznnego odpowiedzialnego za kwalifikację majątku przedsiębiorstwa
 • działów prawnych/ compliance

Skorzystaj z naszego doświadczenia!

Prezentowane przez nas szkolenie jest jednym z elementów realizowanego przez nas cyklu wydarzeń poświęconemu przeobrażeniom w obszarze regulacyjnym, który ma wpływ na kwestie rozliczania podatków, sprawozdawczości/ ewidencji przedsiębiorstwa w szeroko pojętym sektorze energetycznym. W jego ramach organizowaliśmy już:
 • Warsztaty "Akcyza na węgiel"
 • Warsztaty "Nowelizacja akcyzy od wyrobów węglowych. Rozliczanie w świetle nowego prawa
 • Warsztaty "Taryfy dla ciepła i nowe zasady ewidencji księgowej"
 • Warsztaty "Art.44 - Zmiany w prawie energetycznym a obowiązki przedsiębiorstw w zakresie księgowości"
 • Warsztaty "zmiany w akcyzie - wyroby węglowe i energia elektryczna"
Od początku 2011 roku, (na szkoleniach o charakterze zamkniętym i otwartym) ze wspominanego zakresu tematycznego przeszkoliliśmy już ponad 800 specjalistów z przedsiębiorstw: energetycznych, ciepłowniczych, gazu oraz sektora przemysłowego.

Więcej informacji o naszym doświadczeniu oraz szczegółowe relacje wraz ze zdjęciami, znajdziecie Państwo w zakładce Archiwum na naszej stronie.


Joomlart