CBE Polska

Spis treści
Start
Galeria zdjęć
Poprzednie edycje
Smart Communications Technology Forum


21 stycznia 2019 roku w Warszawie, już po raz ósmy odbyło się "Smart Communications & Technology Forum". Zebrało ponad 100 ekspertów z Polski i regionu. Przede wszystkim: kadrę zarządzającą oraz ekspertów sektora energetycznego, jak również dostawców rozwiązań, naukowców, organizacje branżowe i administracje państwową. Od pierwszej edycji Forum odwiedziło nas blisko dwa tysiące osób.

Jak co roku, hasłem przewodnim były inteligentne sieci oraz nowe sposoby opomiarowania zużycia energii. Wykłady w całości poświęcone były automatyzacji monitoringu przepływu energii oraz "inteligentnym licznikom", które wraz z innowacyjnym oprogramowaniem, pozwalają konsumentom na śledzenie zużycia prądu nawet co do sekundy.

W pierwszej prezentacji wystąpili: Radosław Kapułka, Radca Prawny, Partner z Kancelarii Szostek_Bar i Partnerzy oraz Józef Augustynów, Product Manager Działu Nowych Produktów i Cyfryzacji z Fortum Power and Heat Polska. Tematem prezentacji była digitalizacja oraz innowacje w Fortum Polska. Prelegenci podkreślali, że wypracowane rozwiązania technologiczne często napotykają na prawne bariery, które blokują wdrożenia. Prawo często nie nadąża za dynamicznym rozwojem technologii.

Drugą prezentację wygłosił ekspert Partnera strategicznego wydarzenia - firmy S&T Smart Energy. Peter Frisch, dyrektor Sprzedaży w Europie Środkowo-Wschodniej przedstawił rozwiązania wdrożone w austriackim przedsiębiorstwie użyteczności publicznej - Linz Netz. W tym miejscu warto wspomnieć, że projekt wymiany liczników został rozpoczęty w 2007 i do tej pory ukończony jest w około 75%. Peter Frisch zaprezentował: niskonapięciowe zarządzanie siecią, zaawansowaną infrastrukturę liczników, zarządzanie danymi, ADMS. Zaprezentował ponaddto korzyści płynące dla końcowego odbiorcy energii (pełną przejrzystość w rozliczeniach bez szacunkowych rachunków, informacje o zużyciu w czasie rzeczywistym, brak konieczności obecności podczas odczytu licznika. Dodatkowo opisywał brak konieczności zmiany licznika w przypadku zmiany taryfy oraz możliwość wprowadzenia taryf modelowych (taryfy czasowe użytkowania).

Kolejnym prelegentem był Evaldas Žibaitis, Kierownik Działu AMI z litewskiego ESO. Ten największy litewski DSO zmaga się obecnie z ogromnym wdrożeniem inteligentnych liczników: 1,8 mln do 2024 roku. Jest to duże logistyczne przedsięwzięcie. Podczas prezentacji ekspert opowiedział o głównych celach projektu i największych wyzwaniach. Jednym z ciekawszych założeń wdrożenia jest "centrum danych" (data hub), które uprości komunikację oraz przepływ danych pomiędzy poszczególnymi uczestnikami rynku energii elektrycznej (tj. konsumentami, producentami, czy administracją). Obecnie ESO jest na etapie wyboru dostawców i na dniach ma być ogłoszony przetarg na: liczniki, dostawcę narzędzi komunikacyjnych oraz innych części projektu.

Zupełnie inna była perspektywa przedstawiona przez eksperta firmy Elenia OY - Dyrektora Operacyjnego Jorma Myllymäki. Firma Elenia, to jeden z pionierów inteligentnej sieci. Już w 2010 roku ich sieć została zautomatyzowana. Inteligentne liczniki zostały wdrożone już w 2008 roku. Elenia, ze względu na specyfikę Finlandii, musi się zmierzyć z unikalnymi wyzwaniami, takimi jak ekstremalna pogoda (bardzo wysokie ujemne temperatury oraz intensywne opady śniegu), niska gęstość zaludnienia oraz rozdrobnienie rynku dystrybucji energii elektrycznej. Pomimo, że Elenia posiada tylko 425 tysięcy klientów, jest drugim największym operatorem sieci dystrybucyjnej w kraju. W związku z tym, ich celem jest zmniejszenie przerw w zasilaniu do poniżej 6 godzin, co przy ich specyfice geograficznej jest dużym wyzwaniem. Firma dąży do tego celu poprzez dalszą automatyzację sieci - na przykład automatyczne lokalizowanie uszkodzeń, ich izolację i przywracanie mocy, czy budowę podziemnych kabli zasilania.

Miguel Díaz Rodriguez, szef oddziału Smart Metering w Minsait an Indra Company oraz Wojciech Chomczyński, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu i Dyrektor ds. Projektów w Minsait an Indra Company przedstawili natomiast jak efektywnie zarządzać informacjami pochodzącymi z inteligentnych liczników. Firm współpracuje przy wielkoskalowych projektach na całym świecie. Przykładami największych klientów Minsait są: UTE, Uruguay Electricity Corporation, czyli Urugwajski monopolista w dziedzinie dystrybucji energii elektrycznej, KRG, Kurdistan Regional Government. W Polsce ich największym partnerem jest Enea Operator. Eksperci prezentowali rozwiązania "metering MDM" (czyli oprogramowanie, które długoterminowo przechowuje i zarządza dużymi ilościami, które są dostarczane przez inteligentne systemy pomiarowe). Oprogramowanie Minsait umożliwia: pobieranie danych z wielu źródeł, interfejsy kompatybilne z systemami korporacyjnymi, agregacje salda danych. Ponadto umożliwia całkowicie elastyczną strukturę taryfową, śledzenie zasobów dla punktów pomiarowych i punktów wirtualnych, śledzenie incydentów, symulator rozliczeniowy, prognozowanie popytu oraz możliwość przedpłaty. Oprócz "metering MDM" Minsait oferuje inne kompleksowe rozwiązania dla inteligentnych liczników.

Inna perspektywa została zaoferowana przez Jana Šveca, Specjalistę ds. Modelowania i Analiz w ČEZ Distribuce. Przedstawił on duży międzynarodowy projekt badawczy Interflex, w którym bierze udział dwudziestu partnerów (w tym pięciu różnych operatorów sieci dystrybucyjnych). Czeska część projektu ma za zadanie zmierzyć się z najbardziej "palącymi "wyzwaniami dla Operatorów Sieci Dystrybucyjnych. To m.in. problem: zwiększającej się ilości energii OZE, implementacja stacji ładowania samochodów elektrycznych oraz integracja magazynów energii w sieci.
Kolejny prelegent również reprezentował czeskiego operatora sieci dystrybucyjnej- E.on Distribuce. Dominik Harman, Menedżer Projektów Technicznych podkreślał, że rok 2019 jest przełomowy bowiem rozpoczyna się w formie budowa konkretnej strategi na intensywny rozwój projektów licznikowych. Harman podzielił się z uczestnikami doświadczeniami z największego projektu pilotażowego - Smaragd. Zrealizowano go w południowych Czechach gdzie zainstalowano ponad 30 tysięcy inteligentnych liczników. Dla E.on był to test oraz przygotowanie do masowego wdrożenia.

Temat kolejnej prezentacji to "AMI i analiza danych - odblokowanie wartości dodanej dla OSD". Została ona przedstawiona wspólnie przez: Tomasza Rodziewicza, Menedżera ds. innowacji i nowych technologii, TAURON Dystrybucja oraz Monikę Brachmańską, Business Line Manager w dziale Smart City z firmy Future Processing. Prelegenci przedstawili korzyści jakie daje instalacja inteligentnych liczników. Podkreślali przewagę zdalnego odczyty liczników klientów, fakturowanie oparte na rzeczywistej konsumpcji, możliwości monitorowania bieżącego zużycia energii elektrycznej przez klienta (sieć/telefon), zdalne włączanie/wyłączanie licznika, zmiana taryfy, szybsze rozpatrywanie niektórych skarg klientów oraz monitorowanie wykorzystania stacji SN/NN przy pomocy danych z liczników. Każdego miesiąca Tauron uzyskuje 1 terabajt danych z inteligentnych liczników. Monika Brachmańska opowiedziała natomiast o kwestiach redukcji strat energii poprzez wykrywanie kradzieży energii. Pierwsze efekty na podstawie analizy testów symulacyjnych (przepływy mocy), w tym spadkach napięcia oraz na podstawie analiz bilansu energii elektrycznej nie przyniosły satysfakcjonujących wyników. Kolejne testy były przeprowadzone na podstawie innych statystycznych metod, (na przykład wizualizacji szeregów czasowych aktywnej mocy i zdarzeń rejestrowane przez licznik, czy wykrywania niskiego lub nadmiernego odczytu liczników za pomocą kwartylów). Konkluzja z prelekcji była następująca: dane uzyskane z AMI mogą służyć do szerszej analizy sieci, jej optymalizacji i podnoszenia wydajności operacyjnej infrastruktury.

Artur Borger - Head Of Business Development start-up'u Fresh Energy, zaprezentował doświadczenia z wdrażaniem swojego produktu na niemieckim rynku energii. Liczniki Fresh Energy potrafią pobierać dane i wysyłać je do aplikacji lub konta użytkownika na stronie internetowej. Informacje te są optymalizowane i archiwizowane. Dzięki ich analizie, możliwe jest ograniczenie strat i uzyskanie większych oszczędności. Aplikacja mobilna umożliwia ciągły monitoring, a także daje możliwość pełnej kontroli zużycia energii elektrycznej przez domowe urządzenia. System rozpoznaje automatycznie czy w danej chwili prąd pobiera np. pralka, ekspres do kawy lub lodówka. Rozwiązanie ma swoje jedno ograniczenie - można je stosować tylko w miejscach, gdzie zostały już zamontowane inteligentne liczniki.

Wydarzenie zwieńczone było panelem dyskusyjnym, którego moderatorem był dr hab. inż. Piotr Bilski, Profesor Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Jerzy Fijas, Manager Projektu Energetycznego z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku przedstawił szanse wprowadzenia idei inteligentnych sieci na podstawie projektu "Las Energii". Stwierdził on, że powinny zostać stworzone instrumenty wsparcia (organizacyjne, merytoryczne, finansowe) pozwalające na implementowanie działań, a w konsekwencji stałe ulokowanie w strukturze organizacyjnej zagadnień związanych z zarządzaniem energią (samoświadomość energetyczna; rozpoczęcie działań od efektywności ekonomicznej i przejście do efektywności energetycznej - kreowanie postępowania efektywnościowego w ujęciu instytucjonalnym ale również osobniczym). Podkreślał, że ogromna jest w tym rola edukacyjna i dotarcie do świadomości personelu średniego zarządzania. Tomasz Jarmicki, Dyrektor ds. innowacji PGE, mówił o zmianach jakie następują w modelach dystrybucji energii poprzez rozwój e-mobilności. Projekty, takie jak car-sharing w Siedlcach dają nowe szanse wykorzystania inteligentnych technologii. Dr Tomasz Kowalak, ekspert niezależny, przedstawił opinię, że rosnące ceny energii są bardzo silnym stymulatorem inicjatyw oddolnych dla wdrożeń inteligentnych technologii, obliczonych na pro-efektywnościowe zarządzanie energią. Jacek Koźbiał, Dyrektor ds. Spraw Systemów Pomiarowych Energii Elektrycznej w firmie Mikronika, zauważył zgodnie z wcześniejszymi sugestiami prelegentów, że pojawiły się (lub w najbliższym czasie pojawią się) bezpieczne technologie zarządzana danymi pomiarowymi - akwizycja, wymiana, udostępnianie, które prowadzą do nowych możliwości dla zarządców inteligentnych systemów.

Partnerami strategicznymi wydarzenia były firmy Minsait, należąca do grupy Indra oraz S&T Smart Energy.

Partnerem technologicznym była Mikronika.

Tłumaczenie zapewniła firma Bireta Professional Translations.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem honorowym następujących instytucji: Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji, Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, OSGP Alliance, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Naczelna Organizacja Techniczna oraz Konsorcjum Smart Power Grids Polska.

Patronatu medialnego udzielili: Gramwzielone.pl, Biznesalert.pl, elektryka.org, Teraz Środowisko, infor.pl, cire.pl, GLOBEnergia, Smart Grids Polska, Energetyka Wodna, pasywny-budynek.pl, ogrzewnictwo.pl oraz Trendy w Energetyce.

Artykuł został zredagowany przez zespół CBE Polska w oparciu o prezentacje wygłoszone podczas VIII edycji "Smart Communications & Technology Forum", które odbyło się w Warszawie 21 stycznia 2019 roku.


Joomlart