CBE Polska

Spis treści
Start
Prelegenci
Program
Rejestracja
abe490 formularz
Sejm i Senat uchwalił zmiany w ustawie o akcyzie od wyrobów węglowych i energii elektrycznej! Nowe realia dla przedsiębiorstw już od 1 stycznia 2016 roku.

Dla zainteresowanych udostępniamy tekst ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez Senat bez poprawek. Pełną wersję można ściągnąć pod tym linkiemSzanowni Państwo,

Praktycznie jednogłośnie, w dniu 24 lipca 2015 roku Sejm uchwalił dużą nowelizację ustawy akcyzowej. Za jej przyjęciem głosowało 437 posłów, 1 był przeciwny oraz 1 wstrzymał się od głosu. Ponadto, w dniu 7 sierpnia 2015 roku Senat na posiedzeniu, nie wprowadził  poprawek do noweli ustawy o akcyzie. Nowa ustawa przede wszystkim upraszcza i ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej związanej z obrotem wyrobami akcyzowymi, w tym wyrobami energetycznymi i energią elektryczną. Regulacje oznacza m.in. zniesienie lub ograniczenie niektórych uciążliwych i zbędnych obowiązków administracyjnych. Poza powyższym, zmiany przewidują m.in. wprowadzenie w określonych sytuacjach możliwości wyboru przez podatnika właściwego organu podatkowego w zakresie akcyzy, czy wprowadzenie zwolnienia od akcyzy dla zakładów energochłonnych rozpoczynających działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów węglowych lub gazowych. Zwolnieniem objęte będą te zakłady energochłonne spełniające określone warunki: wykonujące działalność gospodarczą spójną z zakresem określonym w ustawie o odnawialnych źródłach energii; zakłady energochłonne prowadzące księgi rachunkowe w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości; i te nie korzystające w stosunku do tej energii ze zwolnienia przewidywanego w art. 30 ust. 7a ustawy o akcyzie.
Biorąc pod uwagę kompleksowy charakter wprowadzanych unormowań niezbędna jest szczegółowa analiza wpływu nowych regulacji na zakres obowiązków poszczególnych podatników na gruncie akcyzy. Zapewne modyfikacji i aktualizacji będą wymagały obecnie funkcjonujące u niektórych podatników systemy rozliczeniowe, stosowane procedury oraz łańcuchy dostaw.
Mając na względzie problemy branży energetycznej jakie przyniosły zmiany w przepisach akcyzowych od wyrobów węglowych (w 2011 roku), już dziś prezentujemy warsztaty traktujące o nadchodzącej nowelizacji: "Zmiany w akcyzie - wyroby energetyczne i energia elektryczna", które odbędą się w dniu 19 listopada 2015 roku w Warszawie. Będzie to piąta edycja wydarzenia. W tym miejscu warto wspomnieć iż z zakresu bieżącej nowelizacji organizowaliśmy już dedykowane spotkanie w dniu 18 czerwca 2015 roku. Więcej...


 

W ramach warsztatów omówione zostaną m.in. planowane zmiany przepisów akcyzowych w zakresie:
 • zasad stosowania części zwolnień od akcyzy dla wyrobów gazowych i węglowych,
 • uproszczeń w dokumentowaniu zwolnień z akcyzy ze względu na przeznaczenie,
 • obrotu wyrobami z zerową stawką akcyzy,
 • zasad prowadzenia składów podatkowych
 • procedury zawieszenia poboru akcyzy
 • obciążeń administracyjnych i sprawozdawczych
 • wprowadzenie możliwości skorzystania ze zwolnienia od akcyzy przysługującego zakładowi energochłonnemu przez podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów gazowych lub węglowych oraz przez podmioty, które uruchomią nową instalację wykorzystującą takie wyroby.
 • wprowadzenie zamkniętego katalogu systemów uznawanych za prowadzące do osiągnięcia celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej, których wdrożenie pozwala na stosowanie zwolnień z opodatkowania akcyzą wyrobów węglowych i wyrobów gazowych.
 • zmiana regulacji dotyczących wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy, np. poprzez zawężenie przypadków stosowania zerowej stawki akcyzy oraz wprowadzenie dodatkowych wymogów związanych z jej stosowaniem.
 • nowe uregulowania dotyczące prowadzenia różnego rodzaju ewidencji akcyzowych, np. ewidencji składu podatkowego czy ewidencji wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo bądź wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie
 • uchylenie przepisów uzależniających stosowanie zwolnienia od akcyzy dla wyrobów zwolnionych ze względu na przeznaczenie od prowadzenia stosownej ewidencji.
 • umożliwienie podatnikom dokonania wyboru właściwego organu podatkowego w sytuacji wystąpienia okoliczności przewidujących właściwość miejscową kilku organów podatkowych.


 • Warsztaty skierowane są do osób biorących udział w procesie rozliczenia podatku akcyzowego od wyrobów energetycznych i energii elektrycznej w następujących podmiotach:
  • elektrowniach, elektrociepłowniach, ciepłowniach
  • podmiotów energochłonnych / przemysłowych odbiorców energii
  • spółkach węglowych, kopalniach węgla i koksowniach
  • podmiotów pośredniczących w obrocie węglem
  • firm doradczych, biur rachunkowo/ podatkowych i innych osób zainteresowanych akcyzą od wyrobów węglowych, gazowych oraz energii elektrycznej i OZE
  Sprawdź nasze doświadczenie!

  Prezentowane przez nas warsztaty są jednym z elementów realizowanego przez nas cyklu wydarzeń poświęconemu przeobrażeniom w obszarze regulacyjnym, który ma wpływ na kwestie wsparcia w sektorze energetycznym oraz OZE. Skorzystaj z naszego doświadczenia! Od początku 2011 roku, (na szkoleniach o charakterze zamkniętym i otwartym) ze wspominanego zakresu tematycznego przeszkoliliśmy już ponad 2,5 tysiąca specjalistów z przedsiębiorstw: energetycznych, ciepłowniczych, gazu oraz sektora przemysłowego, firm doradczych i kancelarii prawnych.
  Więcej informacji o naszym doświadczeniu oraz szczegółowe relacje wraz ze zdjęciami , znajdziecie Państwo w zakładce "archiwum" na naszej stronie www.cbepolska.pl


  Joomlart