CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegent
Rejestracja
stec13
formularz

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa na kolejne edycje specjalistycznego szkolenia w całości poświęconego aspektom księgowo - rozliczeniowym w przedsiębiorstwach sieciowych z branż: energetycznej, ciepłowniczej, gazowej i paliwowej. W 2023 roku, szkolenia z tego zakresu odbędą się: 9 marca, 20 czerwca, 30 sierpnia i 24 listopada. Dedykowane są zarówno działom księgowym, jak i służbie technicznej.Ustawa o rachunkowości oraz ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych posługują się wielokrotnie pojęciami, które w tych ustawach nie zostały zdefiniowane. Typowe przykłady takich pojęć to chociażby „przebudowa” czy „remont”. Ustawodawca uznał, że skoro takie pojęcia zostały wyjaśnione w innych aktach prawnych to nie ma potrzeby przepisywać ich do kolejnej ustawy. Niestety te „inne akty prawne” nie pozostają w bezpośrednim związku z przepisami finansowymi dlatego księgowi nawet czasami nie zdają sobie sprawy z ich istnienia. Tymczasem już od dawna prawidłowa klasyfikacja, ewidencja i wycena środków trwałych wymaga umiejętnego łączenia wiedzy prawnej, technicznej i finansowej. Niektórzy księgowi uzyskują pomoc w tym zakresie od służ technicznych przedsiębiorstwa, niestety nie każdym przedsiębiorstwie takie służby istnieją lub znajdują czas na udzielanie pomocy służbom finansowym. W praktyce znacznie prościej jest wyjaśnić inżynierom różnych specjalizacji wybrane zagadnienie dotyczące rachunkowości, niż wyszkolić księgowych z zakresu techniki i technologii wykorzystania wszelkich możliwych środków trwałych i wartości niematerialnych użytkowanych w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Pomoc służb technicznych niezbędna jest zwłaszcza w dokonywaniu szacunków związanych z wyceną aktywów trwałych, ale także z klasyfikacją tych aktywów oraz ustalaniem odpisów amortyzacyjnych. Omówione zostaną zarówno obowiązki związane z przepisami bilansowymi jak i podatkowymi. Szkolenie powinno uświadomić służbom technicznym, że bez ich pomocy nie da się przygotować prawidłowo sprawozdania finansowego, a w związku z tym przedsiębiorstwo może ponieść różnorakiego rodzaju konsekwencje, które dotkną także służb technicznych.

Wśród najważniejszych zagadnień szkolenia:
 • Definicja środka trwałego w świetle: Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”, prawa podatkowego oraz akty prawne uzupełniające w kwestii kompletności i zdatności do użytkowania
 • Praktyczne wykorzystanie przepisów technicznych przy ujmowaniu i wycenie środków trwałych na przykładzie: budynków, pojazdów, Majątku sieciowego
 • Ulepszenia środków trwałych i ich remonty oraz konserwacje w tym: Remonty typowe, planowe, awaryjne, finansowane ze środków inwestycyjnych, Nakłady na wartości niematerialne i prawne traktowane jako odpowiednik kosztów remontu lub konserwacji
  • Ulepszenia - Klasyfikacja nakładów na ulepszenia środków trwałych: rozbudowa (w tym nadbudowa), przebudowa, rekonstrukcja, adaptacja,
  • Modernizacja w prawie budowlanym i finansowym w świetle wyjaśnień Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
  • Ulepszenia w obcych środkach trwałych (inwestycje w obcych obiektach)
  • Szczególny rodzaj ulepszeń związany z pozyskaniem części składowych lub peryferyjnych
 • Miary wartości użytkowej: okres ekonomicznej użyteczności, jakość produktów, koszty eksploatacji, wydajność, wpływ na środowisko, BHP
 • Amortyzacja: odpisy jednorazowe, rozłożone w czasie
  • Okres ekonomicznej użyteczności aktywa a okres jego wykorzystania w przedsiębiorstwie
  • Weryfikacja stosowanych zasad amortyzacji, w tym stawki i metody amortyzacji
  • Osoby odpowiedzialne za ustalenie i weryfikowanie parametrów amortyzacyjnych
  • Wstrzymanie amortyzacji
 • Części peryferyjne i dodatkowe wyposażenie w regulacjach Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”
  • Zasady wydzielania części peryferyjnych na wybranych przykładach.
  • Zasady ewidencji księgowej części peryferyjnych
  • Korekty wartości początkowej środków trwałych wynikające z trwałego odłączenia części peryferyjnej.
  • Korekty wartości początkowej środków trwałych wynikające z trwałego dołączenia części peryferyjnej.
  • Wydzielenie środka trwałego w wyniku odłączenia części peryferyjnej
  • Dołączenie środka trwałego do wartości początkowej składnika majątku jako części peryferyjnej.
 • Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego, w tym przypadek szczególny – nieruchomości

Szkolenie skierowane jest do:

 • Kierowników działów księgowości, głównych księgowych
 • Właścicieli przedsiębiorstw, dyrektorów ekonomiczno – finansowych, kierowników wszystkich szczebli zarządzania firm
 • Audytorów i business controllerów
 • Pracowników departamentów controlingu i rachunkowości, planowania i analiz oraz strategii i rozwoju
 • Menedżerów odpowiedzialnych za planowanie i tworzenie analiz w firmach
 • Specjalistów departamentów technicznych i eksploatacyjnych

Szkolenie będzie realizowane w formule online - w czasie rzeczywistym:

 • podczas szkolenia będziecie Państwo widzieć zarówno prezentację jak również samego trenera,
 • otrzymacie Państwo materiały, na podstawie których trener prowadzi wykład,
 • będziecie Państwo mieli możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio poprzez wbudowany mechanizm czatu,
 • w trakcie szkolenia trener będzie uwzględniał czas na przerwy,
 • przed szkoleniem otrzymacie Państwo od nas mail z instrukcjami, w tym link, który pozwoli uczestniczyć w szkoleniu,
 • przed szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”, zawsze 60 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia. W tym czasie jesteśmy do Państwa dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia,
 • po zakończonym szkoleniu nie będzie możliwości odtworzenia jego przebiegu w postaci filmu - to szkolenie w czasie rzeczywistym tak jak stacjonarne
Wymagane jest :
 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa (preferowany Firefox, Chrome),Joomlart