CBE Polska

Spis treści
Start
Sponsorzy
pojk

Szanowni Państwo

Wszystkie podmioty, które produkują lub wykorzystują paliwa konwencjonalne i alternatywne w procesach produkcyjnych są zobligowane do bieżącego uwierzytelniania i badania ich jakości by osiągnąć bilans. Zróżnicowane wymagania odbiorców paliwa zmuszają do przeprowadzania różnorodnych badań w celu wyznaczenia specjalistycznych parametrów charakteryzujących jakość węgla czy biomasy. Jest to związane m. in szeregiem norm dotyczących ochrony środowiska jak również procedurami rozliczeń na potrzeby podatkowe, systemów wsparcia lub postępowania reklamacyjnego. Poza powyższym, weryfikacja paliw ma również zasadnicze znaczenie dla zapewnienia zrównoważonej produkcji oraz osiągania sprawności przedsiębiorstw.
Ponieważ sporządzanie pomiarów i prawidłowe rozliczania paliw ma znaczenie strategiczne, od Osób które je sporządzają wymaga się specyficznych kompetencji - potwierdzanych przez certyfikowane jednostki. Osoby pobierające i przygotowujące próbki paliw muszą odbyć stosowne szkolenia potwierdzone certyfikatem wystawionym przez Główny Instytut Górnictwa.

W związku z powyższym, w dniu 27 marca 2013 roku odbyło się specjalistyczne szkolenie pt.: "Próbkowanie i ocena jakości paliw na potrzeby rozliczeń. Wyroby węglowe i biomasa", które odbędzie się w dniu 27 marca 2013. Szkolenie przygotowane zostało w ścisłej współpracy Zakładem Oceny Jakości Paliw Stałych Głównego Instytutu Górnictwa, który jest jednostką certyfikowaną.

Wśród najważniejszych zagadnień szkolenia znalazły się :
  • prawidłowa organizacją i metodologia badań
  • identyfikacja głównych obszarów ryzyk
  • najczęstsze źródła błędów na drodze od pobrania próbki do wyniku badania
  • sposoby minimalizowania wszystkich typów błędów
  • sposoby wyznaczania niepewności
  • doskonalenie systemu sterowania jakością
  • częstotliwość poboru próbek oraz pomiary partii

3434943546_wm3434948970_wm3434954562_wm3434964570_wm3434969730_wm3434975242_wm3434980786_wm3434991002_wm3435020666_wm3435026138_wm3435031170_wm3435036658_wm3435041738_wm3435047242_wm3435068042_wm3435078650_wm3435089506_wm3435101194_wm3435122322_wm3435205898_wm3435220938_wm3435231562_wm3435237226_wm3435243130_wm3435248218_wm3435253858_wm3435259490_wm3435264586_wm3435270298_wm3435287714_wm3435299250_wm3435309794_wm3435337074_wm3435342738_wm3435348562_wm3435354170_wm3435364298_wm3435375250_wm3435397154_wm3435402914_wm3435414114_wm3435436874_wm3435442682_wm3435454026_wm3435465242_wm3435470370_wm3435475362_wm3435480586_wm3435490570_wm3435500642_wm3435505874_wm3435516730_wm3435528226_wm3435551394_wm3435573090_wm3435578938_wm3435589522_wm3435600146_wm3435621818_wm3435664850_wmJoomlart