CBE Polska

Spis treści
Start
Prelegenci
Program
Lokalizacja
Rejestracja
Szkolenie Pakiet energetyczny. Koncesje i system zapasów obowiązkowychformularzKrzysztof Rutkowski

Krzysztof Rutkowski, Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Partner w Kancelarii KDCP

Doświadczony radca prawny i doradca podatkowy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w tematyce akcyzy, opłaty paliwowej i postępowań podatkowych. Od 2015 roku partner w kancelarii KDCP.W latach 2012 – 2015 założyciel i lider zespołu akcyzowego w PricewaterhouseCoopers. Wcześniej współpracował m.in. z Deloitte i Ernst & Young. Doradca w zakresie akcyzy i opłaty paliwowej dla największych krajowych i zagranicznych podmiotów z branż akcyzowych.
Członek Prezydium Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan – vice Przewodniczący Grupy Akcyzowej. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych dotyczących akcyzy, opłaty paliwowej i procedury podatkowej. Prelegent na licznych konferencjach naukowych i branżowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Finansów i Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył również podyplomowe studia o specjalizacji podatkowej na Uniwersytecie Warszawskim.

Wśród zrealizowanych projektów:

 • reprezentowanie czołowej spółki olejowej w sporze dotyczącym akcyzy od preparatów smarowych;
 • reprezentowanie największych krajowych i zagranicznych firm paliwowych w postępowaniach dotyczących opłaty paliwowej;
 • reprezentowanie podmiotów z branży gazowej w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki;
 • reprezentowanie podmiotów z branży piwowarskiej w postępowaniach dotyczących akcyzy od piw słodzonych;
 • reprezentowanie podmiotów z branży piwowarskiej w postępowaniach dotyczących akcyzy od gęstwy drożdżowej;
 • kompleksowa obsługa akcyzowa największych podmiotów z branży metalurgicznej;
 • reprezentowanie podmiotów z branży metalurgicznej w postępowaniach dotyczących akcyzy od strat energii elektrycznej;
 • wsparcie przy wdrożeniu nowego systemu ERP u jednego z największych podmiotów z branży tytoniowej.
Piotr Bienkowski

Piotr Bieńkowski, Of Counsel w Kancelarii KDCP

Doświadczony radca prawny i Of Counsel w KDCP odpowiedzialny za obszar regulacyjny. W latach 2005 – 2016 pracownik, a następnie członek kierownictwa Biura Zapasów Interwencyjnych Paliw w Agencji Rezerw Materiałowych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w tematyce bezpieczeństwa energetycznego państwa, zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw, opłaty zapasowej i postępowań administracyjnych.

 • Współtwórca przepisów ustawy o zapasach z 2007 r., uczestnik prac nad nowelizacjami tej ustawy z 2014 r. oraz z 2016 r., a także rozporządzeń wykonawczych
 • Wcześniej współpracował m.in. z kancelarią Domański Zakrzewski Palinka oraz EY.
 • Specjalista w zakresie bezpieczeństwa energetycznego państwa, zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw, opłaty zapasowej, postępowań administracyjnych, zagadnień cywilnoprawnych związanych z zapasami m. in. umowy magazynowania, umowy "biletowe"
 • Prelegent i uczestnik konferencji branżowych, zarówno krajowych (szkolenia dla Służby Celnej, dla administracji skarbowej) jak i zagranicznych, m. in. ACOMES
 • Absolwent Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku.


Joomlart