CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegent
Lokalizacja
Rejestracja
Ewidencja księgowa i sprawozdawczość formularz

Szanowni Państwo,
zapraszamy Państwa na kolejną edycję specjalistycznych warsztatów w całości poświęconych aspektom rozliczania działalności i sprawozdawczości w branży ciepłowniczej. Wydarzenie odbędzie się 29 października 2019 roku w Warszawie.


Wśród najważniejszych zagadnień szkolenia:

 • Wybrane aspekty regulacji dotyczących działalności ciepłowniczej

  • Zobowiązanie wynikające z Ustawy o efektywności energetycznej

   • Ustalenie wielkości zobowiązania wynikającego z ustawy o efektywności energetycznej

   • Termin i sposób regulowania zobowiązania

 • Wymogi w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej dotyczącej działalności ciepłowniczej wynikające z Ustawy - Prawo energetyczne oraz Rozporządzenia taryfowego

  • Ewidencja kosztów oraz zasady rozliczania kosztów wspólnych

  • Ewidencja sprzedaży i przychodów ze sprzedaży

  • Ewidencja majątku

 • Praktyczne aspekty sporządzania rocznego sprawozdania URE-C1

  • Zakres informacji ujmowanej w sprawozdaniu

  • Spójność prezentacji danych w sprawozdaniu z prezentacją danych we wniosku o zatwierdzenie nowej taryfy dla ciepła

Szkolenie skierowane jest do:

 • Kierowników działów księgowości, głównych księgowych przedsiębiorstw ciepłowniczych, komunalnych i z branży energetycznej

 • Właścicieli przedsiębiorstw, dyrektorów ekonomiczno – finansowych, kierowników wszystkich szczebli zarządzania firm ciepłowniczych

 • Audytorów i business controllerów

 • Pracowników departamentów controlingu i rachunkowości, planowania i analiz oraz strategii i rozwoju

 • Menedżerów odpowiedzialnych za planowanie i tworzenie analiz w firmach z branży energetyczneJoomlart