CBE Polska

Spis treści
Start
Galeria zdjęć
Współpraca
Seminarium Automatyka, pomiary i monitoring

W dniu 29.10.2019 r. w Warszawie odbyło się Seminarium Automatyka, Pomiary i Monitoring Procesów Produkcyjnych w Ciepłownictwie.

Sesja wprowadzająca

Sesję wprowadzającą otworzył moderator seminarium dr hab. Inż. Zbigniew Plutecki z Politechniki Opolskiej, który w referacie „Rola i znaczenie konfiguracji jednostek wytwarzających ciepło w efektywnych systemach ciepłowniczych" wykazał, że zmiana ról kotłów rusztowych w źródłach ciepła z kotłów podstawowych na regulacyjne i szczytowe negatywnie wpływa na sprawność sezonową kotłów. Wskazał również na zasadność nowego konfigurowania wielkości i rodzaju jednostek kotłowych.

Na temat optymalizacji układów sterowania pod kątem efektywności gospodarczej i dokładności prelekcję wygłosili dr inż. Jacek Czeczot oraz dr inż. Tomasz Kłopot z Zakładu Urządzeń i Układów Automatyki w Instytucie Automatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Zwrócono uwagę na negatywne skutki nieprawidłowego działania układów sterowania, a także na możliwość skutecznego eliminowania nieprawidłowości.

Następnie z referatem partnera technologicznego „Rozwiązania Wago w automatyce procesowej" wystąpił Paweł Grabowski, Inżynier ds. Projektów Automatyki Przemysłowej firmy Wago Elwag. Omówił zastosowanie systemu automatyki Wago w aplikacjach spotykanych w ciepłownictwie.

„Redukcja kosztów operacyjnych przez realizację inicjatyw energetycznych oraz wykorzystanie automatyki" to referat zaprezentowany przez Andrzeja Wierzbickiego z British-American Tobacco Polska, w którym na przykładzie doświadczeń firmy przedstawił projekty poprawiające efektywność energetyczną zakładu.

Z kolejnym wystąpieniem partnera technologicznego pt. „Asix®.Evo – monitoring sieci ciepłowniczej z technologią mapową GIS. Opis wdrożenia w MZEC Kędzierzyn Koźle" wystąpił Wacław Bylina z firmy ASKOM. Prezentacja dotyczyła idei wdrożenia i szczegółów realizacji systemu SCADA Asix®.Evo. Prezentacją tą zakończono sesję.

Case Study

Po przerwie zrealizowano dwa wystąpienia w formie case study. Pierwsze z nich dotyczyło Optymalizacji wykorzystania produktów ubocznych procesów technologicznych dzięki systemom wytwarzania ciepła i zaprezentowane zostało przez Adama Ambrozika z VELUX Polska i Bogumiła Ogrodnika z firmy Viessman. Natomiast drugi referat traktował o innowacyjnych rozwiązanich dla ciepłownictwa realizowanych w Instytucie Energetyki. Prezentację zaprezentowali dyrektor Oddziału Techniki Cieplnej ITC w Łodzi, dr inż. Jacek Karczewski, oraz Gerard Lipiński z Instytutu Energetyki w Warszawie.

Na temat wymagań dla automatyki zabezpieczającej przy modernizacji kotłów, gdzie pochylono się między innymi nad rolą UDT, użytkownika i wykonującego modernizację w procesie modernizacji, oraz za co odpowiada użytkownik w zakresie automatyki zabezpieczającej, w fazie eksploatacji kotła, referat wygłosił Michał Skrzypczak z UDT Oddział w Poznaniu.

Sympozjum zakończyło case study „Modernizacja systemu ciepłowniczego w Nidzicy z wykorzystaniem OZE w celu podniesienia jego sprawności oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej." Prezentację wygłosił wiceprezes zarządu PUGK w Nidzicy, Paweł Łazicki.

Była to kolejne sympozjum CBE, które cieszyło się aprobatą uczestników i stało na wysokim poziomie merytorycznym.

Artykuł udostępniony dzięki uprzejmości portalu Kierunek Energetyka.Joomlart