CBE Polska

Spis treści
Start
Artykuły
pbc__baner_490x137


Więcej funduszy na efektywność energetyczną


Zwiększamy budżet Funduszu Termomodernizacji i Remontów, co pozwoli naszym przedsiębiorcom zrealizować więcej projektów w zakresie efektywności energetycznej  - podkreśla wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak.1 września 2011 r. wchodzi w życie Zmiana Umowy Grantu Funduszu Powierniczego Global Environment Facility (Projekt Efektywności Energetycznej), zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju.Przewiduje ona przede wszystkim zasilenie Funduszu Termomodernizacji i Remontów, działającego w Banku Gospodarstwa Krajowego, środkami finansowymi przyznanymi  Polsce w ramach Global Environment Facility w wysokości ok. 5,6 mln dol. (ok. 16 mln zł) rocznie.- Zwiększony budżet Funduszu pozwoli wdrożyć w ciągu najbliższego roku prawie 300 projektów termomodernizacyjnych o łącznej wartości około 80 mln zł – wyjaśnia wicepremier Pawlak. Dodaje, że środki te zostaną wykorzystane na wspieranie przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie poprawy efektywności energetycznej w budynkach.Celem działalności Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest pomoc finansowa dla inwestorów, którzy realizują przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe z wykorzystaniem kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych. Pomoc ta, zwana "premią termomodernizacyjną" jest wypłacana po zakończeniu realizacji inwestycji i stanowi 20 proc. wartości zaciągniętego kredytu. Premię mogą otrzymywać właściciele lub zarządcy budynków realizujących takie przedsięwzięcia. Warunkiem jest uzyskanie pozytywnej oceny audytu energetycznego.


1.09.2011 Źródło: Ministerstwo Gospodarki


Firmy będą zobowiązane do uzyskania świadectwa efektywności energetycznej.

Jak czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej", dzisiaj wchodzi w życie nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej, zgodnie z którą firmy będą zobligowane do uzyskania świadectwa efektywności energetycznej. Za jego brak prezes URE będzie mógł nałożyć na przedsiębiorstwa kary.

Zgodnie z zapisami nowelizacji, prezes URE będzie mógł wydawać białe certyfikaty (świadectwa efektywności energetycznej) na projekty, które doprowadzą do zmniejszenia zużycia energii. Będą musiały się o nie ubiegać firmy - pisze DGP. Nowe przepisy objęły również sektor publiczny, tj. jednostki rządowe i samorządowe - wyjaśnia gazeta. Będą one musiały zastosować co najmniej dwa ze środków poprawy efektywności (zawarcie umowy, kupno nowego urządzenia, przebudowa lub remont). Zgodnie z nowelizacją minister gospodarki lub transportu zorganizuje kampanię która będzie promować stosowanie środków służących zmniejszeniu zużycia energii - czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej".
Brak stosownego certyfikatu ma być karany, a środki pozyskane w ten sposób zasilą m.in. programy dotyczące rozwoju odnawialnych źródeł energii - podsumowuje zmiany gazeta.


11.08.2011 Źródło: Gazeta Prawna

Joomlart