CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Lokalizacja
Rejestracja
npc banerformularz
PGNIG_centrum2_malePGNIG_centrum3_male

Centrum Szkolenia Gazownictwa jest wiodącą jednostką w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń w pod-sektorze gazowniczym. Zostało powołane 16 kwietnia 1996 roku Zarządzeniem Naczelnego Dyrektora PGNiG w celu zaspokojenia wciąż rosnących potrzeb w gazownictwie w zakresie kształcenia. Centrum zlokalizowano na terenie zabytkowej "Gazowni Warszawskiej" w odrestaurowanym na ten cel budynku odsiarczalni suchej z XIX wieku.

W Centrum prowadzone są szkolenia dla projektantów, inspektorów nadzoru, pracowników technicznych oraz monterów - bezpośrednich wykonawców prac w zakresie: instalacji i urządzeń gazowych, sieci gazowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, pedagogiki, prawa budowlanego, energetycznego, finansów, organizacji i marketingu, obsługi komputerów i oprogramowania i innych dotyczących firm gazowniczych.

Centrum Szkolenia Gazownictwa
ul. Kasprzaka 25
01-224 Warszawa

Do dyspozycji uczestników konferencji jest 30 bezpłatnych miejsc parkingowych przed budynkiem Centrum Szkolenia.

Mapa dojazdu


PGNIG_Mapka-dojazdu_male
PGNIG_PLAN_terenu_male


Joomlart