CBE Polska

Spis treści
Start
Prelegenci
Program
Lokalizacja
Rejestracja
smp3formularz
9:00 - 9:30 Rejestracja uczestników i poranna kawa
9:30 - 11:00 Projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów
 • cel ustawy i składowe systemu oraz Praktyczne skutki, ryzyka, wątpliwości
 • podstawowe definicje: Przewóz towarów, Podmiot wysyłający i odbierający
 • towary podlegające monitorowaniu: w ruchu krajowym, dwustronnym, a także w tranzycie
 • co będzie podlegać według nomenklatury CN?
 • towary zwolnione
 • brak możliwości zwolnień - dla kogo?

Mechanizmy SENT - obowiązki względem zgłoszeń i ich uzupełnień
 • przewóz rozpoczynający się w RP
 • przywóz na terytorium RP
 • tranzyt przez terytorium RP

Pozostałe zasady SENT:
 • "niezwłoczna" aktualizacja danych zawartych w zgłoszeniu
 • szczegółowe zasady postępowania
 • postępowania w razie niedostępności systemu
 • dostawcy lokalizatorów wg zamówień publicznych
 • kierowca zobowiązany
11:10 - 11:40 Przerwa na kawę
11:40 - 12:25 Zasadność objęcia SENT przemieszczeń wewn. RP?
 • cel regulacji (wyłudzenia dot. przemieszczeń trans-granicznych)
 • zastrzeżenia Ministerstwa Infrastruktury dot. zgodności z ADR
 • problemy techniczne

Kontrola przewozu towarów i kary
 • kontrola wykonywana przez służby skarbowe, policję i straż graniczną
 • dopuszczalne "odchylenie" ilościowe towaru
12:30 - 13:20 Lunch
13:20 - 15:30 "Uproszczenia podatkowe" wynikające z tzw. konstytucji dla biznesu
 • aktualizacja kodów CN
 • elektroniczny dokument dostawy (e-DD)
 • podstawowe definicje
15:00 Podsumowanie i zakończenie szkolenia.
Wręczenie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo


Joomlart