CBE Polska

Spis treści
Start
Honorowi Gospodarze Forum
Patroni honorowi
Rada Programowa
Prelegenci
Program
Rejestracja
Noclegi
Business Party
feg_baner

znak_formularz1
Patroni honorowi

logo_mg_male
mg
Ministerstwo Gospodarki jest profesjonalną, skuteczną oraz wiarygodną, opartą o nowe technologie instytucją, która realizuje w dialogu z partnerami społecznymi politykę gospodarczą rządu, także poprzez aktywne uczestnictwo w pracach Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych. Dział gospodarka obejmuje sprawy gospodarki, w tym konkurencyjności gospodarki, współpracy gospodarczej z zagranicą, energetyki, oceny zgodności, miar i probiernictwa, własności przemysłowej, innowacyjności, działalności gospodarczej, promocji gospodarki polskiej w kraju i za granicą oraz współpracy z organizacjami samorządu gospodarczego.

www.mg.gov.pl

GIG-logo

gig
Główny Instytut Górnictwa (GIG) to jednostka badawczo-rozwojowa od początku istnienia związana jest z przemysłem wydobywczym oraz regionem Górnego Śląska. GIG jest jednostką podporządkowaną Ministrowi Gospodarki. Obecnie działa w czterech podstawowych filarach: górnictwo, inżynieria środowiska, zagadnienia związane z jakością, edukacja.

www.gig.eu

logo_igeos

igeos
Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska jest ogólnopolską organizacją branżową samorządu gospodarczego. Istotny człon działania Izby dotyczy przygotowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie inwestycji energetycznych w kraju i zagranicą, promowania nowoczesnych technik i technologii. Szeroka jest działalność w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego i promocji odnawialnych źródeł energii.

www.igeos.pl

prcp_logo

programcp_m
Polski Ruch Czystszej Produkcji. Polski Program Czystszej Produkcji istnieje w Polsce od 1889 roku. W ciągu ponad ośmiu lat swojego istnienia, rozwinął się w ogólnopolski Polski Klub Czystszej Produkcji - sieć Przedsiębiorstw CP i Ekspertów CP. W roku 1999 został przekształcony w Stowarzyszenie. Polski Ruch Czystszej Produkcji, odpowiadając na zobowiązania, wynikające z podpisanej przez prof. Z. Nowaka i T. Sorokę w imieniu Rady Przedsiębiorstw CP Międzynarodowej Deklaracji CP UNEP, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem mającym przede wszystkim na celu:
  • rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań, sprzyjających wprowadzeniu idei zrównoważonego rozwoju poprzez wdrażanie i rozwijanie zasad CP,
  • promocję i wprowadzanie świadectwa CP,
  • organizowanie systematycznych szkoleń Ekspertów CP,
  • doradztwo i konsulting w zakresie ochrony, zarządzania środowiskiem i Czystszej Produkcji
  • zbieranie informacji i wymianę doświadczeń w wymienionych dziedzinach z innymi instytucjami polskimi i zagranicznymi

www.czystszaprodukcja.pl


Joomlart