CBE Polska

Spis treści
Start
Podmioty współpracujące
Nasze doświadczenie
Seminarium Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych
IMGP0117 wm

panel
W dniach 21-22 sierpnia 2014 zorganizowaliśmy drugą edycję Seminarium "Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych". Parterami strategicznymi Seminarium byli: PGNiG Termika, Wärtsilä, Turboden, AIG, Vecoplan, Opra Turbines oraz Accreo. W charakterze wystawców na wydarzeniu zaprezentowały się firmy: SOKRATHERM i BMH Technology. Honorowy Patronat nad Seminarium objęli Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej oraz The World Alliance for Decentralized Energy.

Ponadto podczas wydarzenia wystąpili przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., Dalkii Łódź SA (obecnie Veolia Łódź SA), Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach oraz INSTAL-FILTER S.A. Symultaniczne tłumaczenie wydarzenia zapewnia firma Bireta.

zwiedzanie ec Po zakończeniu się wykładowo-wystawienniczej części Seminarium wraz z naszymi gośćmi wybraliśmy się na zwiedzanie Elektrociepłowni Siekierki.
sala 270214 W związku ze zmianami ustawy Prawo Energetyczne z 24 stycznia 2014, które dotyczyły systemu wsparcia dla jednostek wytwarzających energię elektryczną i cieplną w skojarzeniu, Zespół CBE Polska zorganizował specjalistyczne warsztaty: "Nowe zasady wsparcia dla kogeneracji. Najnowsze regulacje". Wydarzenie odbyło się 27 lutego 2014 r. w hotelu Marriott w Warszawie i zostało poprowadzone przez dr Zdzisława Murasa.

W warsztatach uczestniczyło blisko 50 ekspertów. Tematyka spotkania objęła zarówno zmiany, które wprowadzi nowelizacja uPe, jak i niuanse wynikające z tzw. małego trójpaka energetycznego oraz wyczekiwanej przez branżę ustawy o odnawialnych źródłach energii, a także inne inne krajowe i europejskie akty prawne związane z kogeneracją. Dr Muras szczegółowo omówił m.in. zasady wejścia na rynek, kwestie dotyczące koncesji, rejestracji, pomiarów oraz możliwości kumulacji kolorów wsparcia, a także zakres obowiązków oraz systemy kar. Podczas warsztatów zaprezentowała się firma ELTECO POLAND Sp. z o. o.. Krzysztof Misiak, Dyrektor Techniczny i Członek Zarządu ELTECO omówił inwestycje zrealizowane przez firmę oraz przedstawił bogatą ofertę, w skład której wchodzą w szczególności kompleksowe systemy zasilające w formule "pod klucz".
sala 230113 23 stycznia 2013 roku przygotowaliśmy pierwsze w Polsce specjalistyczne szkolenie poświęcone pomarańczowym certyfikatom. Wydarzenie pt. "Pomarańczowe certyfikaty i nowe zasady wsparcia dla kogeneracji" zostało poprowadzone w całości przez dr Zdzisława Murasa, wieloletniego pracownika Urzędu Regulacji Energetyki. System pomarańczowych certyfikatów został zaprojektowany przede wszystkim by osiągnąć w Polsce 22% udziału kogeneracji w wytwarzaniu energii elektrycznej do 2030 r. Jego założeniem było zarówno wsparcie dla istniejących jednostek wytwórczych, jak również pobudzenie do znacznego rozwoju i przyrostu nowych mocy.
sala 290312 30 maja 2012 roku w Centrum Szkolenia Gazownictwa PGNiG zorganizowaliśmy branżowe warsztaty "Perspektywy funkcjonowania i rozwoju kogeneracji".

Przedstawiciele sektora energetycznego i gazownictwa dyskutowali na temat projektowanych aktów prawnych, problemów w rozliczaniu obowiązków umarzania świadectw pochodzenia, jak również spraw stricte technicznych. Podczas spotkania omówiliśmy zmiany zachodzące na rynku oraz doświadczenia wynikające z dotychczas funkcjonującego systemu wsparcia oraz prognozowaliśmy skutki proponowanych zmian dla konkretnych typów jednostek kogeneracji. Ponadto przeanalizowaliśmy projekt ówcześnie nowej dyrektywy dotyczącej CHP z 23.06.11 oraz gwarancje pochodzenia, taryfy, obowiązki przyłączenia do sieci, a także przyjrzeliśmy się praktycznym aspektom korzystania z systemów wsparcia kogeneracyjnego w odniesieniu do wykorzystania ciepła lub chłodu użytkowego.
sala 111211 14 grudnia 2011 roku w warszawskim hotelu Marriott przygotowaliśmy Seminarium "Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych".

Grono przedstawicieli branży energetycznej, ciepłowniczej i gazowniczej dyskutowało na temat możliwości i perspektyw rozwoju kogeneracyjnych inwestycji na polskim rynku. Wydarzenie objęte było Honorowym Patronatem Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej. Partnerem Prawnym była Kancelaria prawna Gide Loyrette Nouel, natomiast jako Ekspert merytoryczny prezentowali się: Bank Ochrony Środowiska i firma TÜV Rheinland Polska.
zdzislaw muras 011211 1 grudnia 2011 roku, po raz kolejny spotkaliśmy się z Przedstawicielami sektora energetycznego by porozmawiać o problematycznych aspektach pozyskiwania i umarzania certyfikatów energetycznych, w szczególności brązowych i fioletowych.

Wykłady prowadził dr Zdzisław Muras, ówcześnie Dyrektor Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych Urzędu Regulacji Energetyki. Przez cały dzień debatowaliśmy o nowych możliwościach i obowiązkach jakie stoją przed producentami oraz dystrybutorami energii, jak również o kolejnych czynnikach kosztowych wpływających na ceny prądu.
uczestnicy 230311 23 marca 2011 roku w Warszawie zorganizowaliśmy szkolenie "Konsekwencje nowelizacji przepisów o systemach wsparcia dla kogeneracji".

Merytorycznie wsparli nas Marek Marcisz i Adam Szymała z TÜV SÜD Polska sp. z o.o. oraz dr Zdzisław Muras, ówcześnie Dyrektor Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych Urzędu Regulacji Energetyki. W wydarzeniu wzięli udział reprezentanci przedsiębiorstw z branż: energetycznej, ciepłowniczej oraz gazowej. Uczestnicy dyskutowali wówczas przede wszystkim o skutkach proponowanych zmian dla konkretnych typów jednostek kogeneracji i o wymaganiach dotyczących przeprowadzania pomiarów energii oraz wyznaczaniu współczynnika C dla różnych typów jednostek kogeneracji, a także o wyznaczaniu równoważnika paliwowego.


Joomlart