CBE Polska

Spis treści
Start
Nasze doświadczenie
Sponsorzy
Patroni honorowi
ied


Prezentowane IED FORUM 2014 jest jednym z elementów realizowanego przez nas cyklu wydarzeń poświęconemu strategicznym inwestycjom i proekologicznym rozwiązaniom w przemyśle. W jego ramach, realizujemy m. in. specjalistyczne szkolenia dotyczące: redukcji emisji dwutlenku węgla, efektywności energetycznej, optymalizacji doboru paliw i technologii w przedsiębiorstwach, jak również wydarzenia dotyczące systemów wsparcia. Oprócz specjalistycznych spotkań o charakterze typowo warsztatowym realizujemy również coroczne projekty konferencyjno-wystawiennicze. W większości przyjmują one konwencję przekrojowych spotkań branży o międzynarodowym zasięgu, na których spotykają się zarówno inwestorzy, przedstawiciele przemysłu, rządu i administracji publicznej, jak również dostawcy najlepszych rozwiązań i technologii.


Poniżej prezentujemy kilka wybranych projektów:


COP19 panelisci Zespół CBE Polska był jedyną polską firmą, która została wybrana do organizacji tzw. side eventu w Ramach Szczytu Klimatycznego COP19. Wydarzenie poświęcone było w szczególności nowym regulacjom i strategiom rynkowym w świetle zmian klimatu i perspektyw handlu emisjami uprawnień do emisji CO2. O potrzebie zmian regulacyjnych oraz fundamentalnej restrukturyzacji całego modelu funkcjonowania EU ETS dyskutowali eksperci z całego świata. Dodatkowo poruszone zostały również tematy związane z tendencjami rynkowymi, wpływem backloadingu na zmianę notowań w handlu emisjami oraz prognozami cenowymi na najbliższe lata. Debata realizowana była w celu wypracowania merytorycznych wniosków, które zostały uwzględnione w pracach nad nową strategią dla tego rynku CO2 i systemu EU ETS. Możemy śmiało stwierdzić, że wydarzenie odniosło ogromny sukces i że stanowiliśmy godną reprezentację naszego kraju - gospodarza COP19. Wiecej...
ETS2 panel European Emission Trading Summit to profesjonalne miejsce spotkań europejskich liderów i praktyków w handlu emisjami, podczas którego uczestnicy mają możliwość omówienia i weryfikacji specyfiki funkcjonującego systemu oraz nawiązują biznesowe partnerstwa.
II edycja European Emission Trading Summit odbyła 19 listopada 2013 r. i wzięło w niej udział blisko 150 uczestników, wśród których znaleźli się przedstawicieli spółek i podmiotów funkcjonujących w systemie EU ETS, reprezentanci rządu i administracji, członkowie stowarzyszeń branżowych i pro-ekologicznych, a także doświadczeni traderzy i doradcy. Więcej...
EZO2 sala1

Międzynarodowe seminarium "Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa technologie" to wydarzenie skierowane przede wszystkim do przedstawicieli przemysłu, energetyki zawodowej oraz sektora komunalnego, a także do instytucji, organizacji i stowarzyszeń związanych z szeroko pojętą branżą energetyczną, odpadową i ochroną środowiska.
Pierwsza edycja Seminarium "Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie" odbyła się 3 października 2013 roku w warszawskim hotelu Marriott i wzięło w niej udział blisko 130 uczestników. Podczas wydarzenia sformułowaliśmy wnioski dotyczące w szczególności kwestii związanych z możliwościami energetycznego wykorzystania odpadów oraz braków w otoczeniu regulacyjnym, które utrudniają inwestycje. Wspomniane postulaty skierowaliśmy do resortów Gospodarki i Środowiska oraz do Sejmowej podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami. Więcej...

fsb3 sala1 Forum Spalania Biomasy to dwudniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski i z zagranicy. Tematyka sesji i dyskusji obejmuje najbardziej istotne kwestie dla rozwoju sektora. Głównym celem Forum jest zgromadzenie ekspertów biomasy z wielu krajów, aby wspólnie mogli wymieniać doświadczenia w zakresie najnowszych osiągnięć z wszelkich aspektów wykorzystania biomasy na cele energetyczne. Forum funkcjonuje jako platforma wymiany aktualnej wiedzy oraz ważne narzędzie w zakresie transferu technologii innowacji.
III odsłonę Forum Spalania Biomasy odwiedziło blisko pół tysiąca gości, którzy brali udział w debatach plenarnych oraz specjalistycznych sesjach warsztatowych: "Biomasa w świetle nowego prawa", "Kontraktowanie logistyka i magazynowanie biomasy" oraz "Biomasa w małej skali". Uczestnicy zdobywali wiedzę również podczas rozmów z reprezentantami poszczególnych przedsiębiorstw, których stoiska ulokowane były w sali wystawienniczej. Więcej...Joomlart