CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegent
Lokalizacja
Rejestracja
Finansowanie inwestycji w branży ciepłowniczej z programów NFOŚiGW
formularz

Szanowni Państwo,

W lutym 2019 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej ogłosiło dwa nowe programy finansowania - „Energia Plus" z budżetem 4 mld zł oraz „Ciepłownictwo powiatowe" z budżetem 500 mln zł. Są one skierowane w szczególności do sektora lokalnych spółek ciepłowniczych. Nabór wniosków o dotacje ruszył 1 marca i potrwa do 20 grudnia 2019. W związku z szerokim zainteresowaniem tematyką zapraszamy na szkolenie "Finansowanie inwestycji w branży ciepłowniczej z programów NFOŚiGW", które odbędzie się 30 maja 2019 roku w Warszawie.

Programy „Energia Plus" i „Ciepłownictwo powiatowe" skupiają się na wsparciu dla przedsięwzięć z zakresu ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery - zarówno związanych ze źródłami spalania paliw jak i pozostałej działalności przemysłowej, zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej, nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej, modernizacji lub rozbudowy sieci ciepłowniczych oraz energetycznego wykorzystania zasobów geotermalnych.

Energia Plus
Beneficjentami programu priorytetowego „Energia Plus" mogą być przedsiębiorcy, dla których przewidziano pożyczki preferencyjne - w szczególnych przypadkach z możliwością umorzenia - oraz pożyczki na zasadach rynkowych, a także dotacje, ale tylko dla technologii ORC. Całkowity budżet tego instrumentu finansowego to 4 mld zł. „Energia Plus" to program, który odpowiada zidentyfikowanym potrzebom rynkowym polskiego przemysłu, wynikającym z przepisów prawa, zaostrzających się norm emisyjnych oraz ogólnych potrzeb związanych z rozwojem działalności biznesowej z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Całkowity budżet tego instrumentu finansowego to 4 mld zł.

Ciepłownictwo powiatowe
Program priorytetowy „Ciepłownictwo powiatowe" jest skierowany do przedsiębiorców produkujących energię cieplną na cele komunalno-bytowe, których większościowym udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego, posiadająca min. 70 proc. udziałów. Jednocześnie warunek to całkowita moc cieplna zamówiona systemu ciepłowniczego na poziomie nie więcej niż 50 MW. Całkowity budżet programu „Ciepłownictwo powiatowe" wyniesie 500 mln zł, z czego 350 mln zł przeznaczone jest na zwrotne formy finansowania, a 150 mln zł na wsparcie bezzwrotne.

Wśród najważniejszych zagadnień wydarzenia:

 • pomocowe środki krajowe (NFOŚiGW)
 • pomocowe środki zagraniczne (m. in. POIiŚ, NMF)
 • program Energia Plus
 • program Ciepłownictwo powiatowe
 • program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - odnawialne źródła energii
 • program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - sieci ciepłownicze
 • kto może skorzystać ze wsparcia
 • harmonogramy planowanych naborów
 • regulaminy i warunki naborów
 • kryteria oceny
 • audyt energetyczny


Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli:

 • elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni
 • podmiotów zarządzających sieciami ciepłowniczymi
 • podmiotów planujących inwestycje związane z dystrybucją ciepła, kogeneracją
 • firm inżynieryjnych
 • jednostek badawczych
 • audytorów i pracowników jednostek certyfikujących
 • kancelarii prawnych
 • inwestorów


Joomlart