CBE Polska

Spis treści
Start
Rejestracja
Działalność infrastruktury krytycznej a koronawirus

formularz

Szanowni Państwo,

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce i Europie pracodawcy muszą zmierzyć się z kolejnym wyzwaniem i dostosować działalność swoich przedsiębiorstw do nowych norm prawnych. Zapraszamy na szkolenie online, 16 kwietnia 2020, o godzinie 9:00-13:00: Działalność infrastruktury krytycznej a koronawirus. Podczas webcastu na żywo eksperci w praktyce przybliżą obowiązki oraz najlepsze praktyki do zastosowania przez Pracodawców w obecnej sytuacji.

Uczestnicy szkolenia będą mogli posłuchać m.in. o tym:
 • Jak zmienia się organizacja pracy w związku ze stanem epidemii i aktualnie obowiązującymi ograniczeniami w związku z COVID-19, jakie
 • Jaki wpływ na outsourcing określonych usług związanych z funkcjonowaniem infrastruktury będzie miała „tarcza antykryzysowa”
 • Jakie nowe uprawnienia otrzymał Rząd w związku ze stanem epidemii w odniesieniu do infrastruktury krytycznej oraz dysponowanie majątkiem przedsiębiorstw
 • Czy operatorzy usług kluczowych mogą przełożyć realizację audytu bezpieczeństwa po 12 miesiącach i jak go wykonać
 • Czy można mierzyć temperaturę osobom wchodzącym na teren przedsiębiorstwa?

Wśród najważniejszych zagadnień szkolenia:

Zmiany w organizacji pracy:
 • Praca zdalna – organizacja i wymogi dla spółek infrastrukturalnych;
 • Zmiany systemu pracy w wśród podmiotów zapewniających funkcjonowanie systemów i obiektów infrastruktury krytycznej oraz ich dostawców i podwykonawców (nadgodziny, anulowanie urlopów, procedury bezpieczeństwa i ciągłości działania);
 • Obowiązki dotyczące kontroli ruchu osobowego.
Nowe uprawnienia GIS oraz Rządu oraz zasady współpracy z nimi:
 • Możliwość wydawania przedsiębiorcom poleceń w związku z przeciwdziałaniem COVID-19;
 • Przymusowa hospitalizacja, kwarantanna;
 • Możliwość wyznaczania obszarów zagrożonych.
Zmiany dot. certyfikacji urządzeń/kwalifikacji osób:
 • Zwolnienia z obowiązku wykonania badań okresowych pracowników i aktualizacji zaświadczeń o zdolności do pracy;
 • Zmiany w zakresie badań technicznych urządzeń podlegających pod dozór techniczny.
Regulacje szczególne dla infrastruktury krytycznej:
 • Obowiązki operatorów infrastruktury krytycznej, w tym w szczególności będących operatorami usług kluczowych;
 • Zmiany w ustawach szczególnych sektora energii, paliw i przemysłu chemicznego;
 • Zmiany w ustawie o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców – paliwa, energia.
Do uczestnictwa zapraszamy przedstawicieli sektorów:
 • zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa,
 • łączności,
 • sieci teleinformatycznych,
 • finansowego,
 • zaopatrzenia w żywność,
 • zaopatrzenia w wodę,
 • ochrony zdrowia,
 • transportowego,
 • zapewniającego ciągłość działania administracji publicznej,
 • produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych

Jak to działa?

Szkolenie będzie realizowane w formule online - w czasie rzeczywistym:
 • podczas szkolenia będziecie Państwo widzieć zarówno prezentację jak również samego trenera,
 • otrzymacie Państwo materiały, na podstawie których trener prowadzi wykład,
 • będziecie Państwo mieli możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio poprzez wbudowany mechanizm czatu,
 • w trakcie szkolenia trener będzie uwzględniał czas na przerwy,
 • przed szkoleniem otrzymacie Państwo od nas mail z instrukcjami, w tym link, który pozwoli uczestniczyć w szkoleniu,
 • przed szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”, zawsze 60 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia. W tym czasie jesteśmy do Państwa dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia,
 • po zakończonym szkoleniu nie będzie możliwości odtworzenia jego przebiegu w postaci filmu - to szkolenie w czasie rzeczywistym tak jak stacjonarne

Wymagane jest :
 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa (preferowany FireFox, Chrome),Monika Bogdal Monika Bogdał, Radca Prawny, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

Kieruje zespołem realizującym zlecenia z obszaru Nowych Technologii. Specjalizuje się w obsłudze sektorów infrastrukturalnych, w tym m.in. energetycznego, zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków, transportowego. Doradza w bieżącej działalności sprzedawcom i dystrybutorom energii elektrycznej, ciepła i gazu. Przygotowuje i negocjuje kontrakty energetyczne, opiniuje kwestie związane z przyłączaniem do sieci, bilansowaniem zużycia odbiorców i usługami DSR, doradza przedsiębiorstwom energochłonnym. Zajmuje się projektami w zakresie energetyki rozproszonej - wspiera Klientów przy planowaniu i realizacji inwestycji OZE (w tym w klastrach) oraz rozwoju inteligentnego opomiarowania. Obsługuje operatorów usług kluczowych i podmioty publiczne w rozumieniu Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Prowadzi audyty bezpieczeństwa systemów IT i OT, opracowuje i wdraża systemy zarządzania bezpieczeństwem – od wsparcia przy szacowaniu ryzyka, przez opracowanie polityk i procedur bezpieczeństwa, aż po wsparcie Klientów przy ich implementacji. Ma doświadczenie w obsłudze operatorów infrastruktury krytycznej. Zajmuje się kwestiami związanymi z ochroną środowiska (m.in. gospodarowaniem odpadami, w tym na cele energetyczne, kwalifikacją pozostałości procesów produkcyjnych, emisją substancji do środowiska).
Wojciech Woloszczak Wojciech Wołoszczak, Radca Prawny, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

Radca prawny. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od roku 2012 współpracuje z Kancelarią Prawną Piszcz i Wspólnicy sp.k.W dotychczasowej praktyce zawodowej zajmował się bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych w zakresie prawa cywilnego oraz indywidualnego prawa pracy. Brał udział w przygotowywaniu analiz due diligence firm w procesach przejęć i reorganizacji podmiotów gospodarczych, sporządzał opinie i ekspertyzy prawne, redagował i opiniował umowy. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych z różnych dziedzin prawa oraz w zakresie postępowań zabezpieczających.


Joomlart