CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegent
Lokalizacja
Rejestracja
Controlling w przedsiębiorstwach branży ciepłowniczej


Szanowni Państwo,
funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw branży ciepłowniczej w niepewnym i wysoce konkurencyjnym otoczeniu stwarza zapotrzebowanie na nowe metody zarządzania biznesem. Do tych metod zaliczany jest m. in. controlling. Jego istotą jest integracja planowania, kontroli i tworzenia wyprzedzających informacji dla osób zarządzających. Umożliwia on przewidywanie i niwelowanie zjawisk kryzysowych. W związku z powyższym zapraszamy na kolejną edycję specjalistycznych warsztatów "Controlling w przedsiębiorstwach branży ciepłowniczej", które odbędą się w dniu 8 listopada 2018 w Warszawie.

Warsztaty skierowane są do:
 • Kierowników działów księgowości, głównych księgowych przedsiębiorstw ciepłowniczych, komunalnych i branży
 • energetycznej
 • Właścicieli przedsiębiorstw, dyrektorów ekonomiczno-finansowych, kierowników wszystkich szczebli zarządzania
 • firm ciepłowniczych
 • Audytorów i business controllerów
 • Pracowników departamentów controlingu i rachunkowości, planowania i analiz oraz strategii i rozwoju
 • Menedżerów odpowiedzialnych za planowanie i tworzenie analiz w firmach branży energetycznej
Wśród najważniejszych zagadnień warsztatów m. in.:
 • Uwarunkowania w zakresie budowania modelu controllingu wynikające z opracowywania przez przedsiębiorstwo
 • Ciepłownicze taryfy dla ciepła
 • Obszary controllingu
 • Sprzedaż i przychody ze sprzedaży
 • Koszty działalności - bezpośrednie, pośrednie, finansowe
 • Zaangażowane aktywa netto oraz źródła ich finansowania
 • Aktywność inwestycyjna - analiza efektywności projektów inwestycyjnych
 • Przepływy pieniężne - płynność
 • Dopasowanie systemu kontroli zarządzania do specyfiki przedsiębiorstwa


Joomlart