CBE Polska

uzo baner


Szanowni Państwo,

Zgodnie z postanowieniami Ustawy Prawo Energetyczne każde przedsiębiorstwo zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, jak również wykorzystujące paliwa w procesach produkcyjnych zobowiązane jest do gromadzenia i utrzymywania zapasów opału jak również systematycznego rozliczania i ewidencjonowania tych rezerw. Dodatkowo program związany z handlem uprawnieniami do emisji oraz opodatkowanie akcyzą zmusza zakłady do dokładnej ewidencji ilościowo-jakościowej węgla na składowiskach oraz węgla spalonego w danym okresie rozliczeniowym.

Jedyną możliwością prawidłowego wyznaczenia ilości wykorzystanego i paliwa jest obliczenie różnicy między ilością zakupionego węgla a jego masą, która pozostała na składowisku, czyli tzw. inwentaryzacja paliwa. Wymaga to stworzenia: zakładowych instrukcji inwentaryzacyjnych, wyznaczenia zasad szacowania ubytków naturalnych, które powstają podczas transportu paliwa od producenta, jego składowania, przetwarzania, załadunku i wywozu ze składowiska, jak również opracowania metodologii pomiarów.

Jak każdy obowiązek, również ten dotyczący zapasów i inwentaryzacji nadzorowany jest przez szereg organów nadzorczych, a kary za jego niedopełnienie są bardzo surowe. Poczynając od sprawozdawczości do URE, przez weryfikacje firm zajmujących się audytem, aż do kontroli NIK-u, egzekucja obligu utrzymania rezerw może zakończyć się nawet postępowaniem sądowym oraz odpowiedzialnością karną.

Jak prawidłowo zarządzać zasobami? Jak je rozliczać i inwentaryzować? Jak są właściwe zasady związane z magazynowaniem, procedurami dokonywania pomiarów? Jak rozliczać różnice? Jak wyglądają tryby kontrolne URE i NIK? Które przepisy mają strategiczny charakter? Na te oraz inne pytania odpowiedzieli nasi Eksperci podczas specjalistycznych warsztatów "Inwentaryzacja i utrzymywanie zapasów opału. Wymogi, metodologia, pomiary", które odbyły się się w dniu 4 czerwca 2014 roku w Warszawie i zgromadziły grono kilkudzisięciu uczestników.

img0001_wmimg0002_wmimg0003_wmimg0004_wmimg0005_wmimg0006_wmimg0007_wmimg0008_wmimg0009_wmimg0010_wmimg0011_wmimg0012_wmimg0013_wmimg0014_wmimg0015_wmimg0016_wmimg0017_wmimg0019_wmimg0020_wmimg0021_wmimg0022_wmimg0023_wmimg0024_wm


BPW sala male Sprawdź nasze doświadczenie!
Dzięki systematycznemu researchowi oraz wsparciu naszych Ekspertów, na bieżąco organizujemy spotkania z zakresu:
Joomlart