CBE Polska

Article Index
Start
Program
Prelegent
Lokalizacja
Rejestracja
Opłaty emisyjne i sprawozdawczość PTPR
formularz

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa na specjalistyczne spotkanie dla branży energetycznej i ciepłowniczej. Warsztaty "Opłaty emisyjne i sprawozdawczość PTPR", które odbędzie się 12 marca 2020 w Warszawie. Warsztaty kierujemy do kierowników i specjalistów: działów ochrony środowiska. wszystkich szczebli zarządzania firm ciepłowniczych, departamentów technicznych i eksploatacyjnych.

Najważniejsze zagadnienia warsztatów:

Opłaty za korzystanie ze środowiska:

 • zmiana systemu opłat: podstawy prawne,
 • warunki prawidłowego wykorzystania raportu KOBiZE,
 • ograniczenie ryzyka błędnego naliczenia opłaty za rok 2019,
 • kluczowe zasady naliczania i weryfikowania opłat (podstawy prawne oraz praktyki),
 • identyfikacja źródeł emisji,
 • bazy danych o wskaźnikach emisji,
 • metody obliczeniowe emisji,
 • budowa systemu zarządzania emisjami i arkuszy obliczeniowych,
 • ocena rangi emisji i ryzyka pominięcia opłat,
 • postępowanie weryfikujące marszałka województwa.

Zarządzanie i usankcjonowanie emisji do powietrza:

 • podstawy prawne i cele zarządzania emisjami,
 • pozwolenia zintegrowane / pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza / zgłoszenia,
 • postępowania kompensacyjne,
 • proces inwestycyjny (decyzja środowiskowa, konflikt społeczny, prognozowane stężenia)
 • dyrektywa IED i MCP.
 • konkluzje BAT.

Pomiary emisji i Nadzór nad urządzeniami ochronnymi:

 • stanowiska pomiarowe,
 • wykorzystywanie wyników pomiarów okresowych i ciągłych,
 • zakres i częstotliwość pomiarów,
 • ograniczenie kosztów pomiarów,
 • zapewnienie właściwej jakości pomiarów,
 • analiza dokumentacji techniczo-ruchowych (DTR) urządzeń oczyszczających gazy,
 • ustalenie wymagań kontrolnych serwisowych,
 • korzystanie z systemu ciągłego monitorowania pracy urządzenia,
 • kompletowanie zapisów.Joomlart