CBE Polska

Article Index
Start
Program
Prelegenci
Rejestracja
eddformularz

Szymon Parulski Szymon Parulski, posiada wieloletnie doświadczenie uzyskane w międzynarodowych firmach doradczych. Od 2009 r. lat Szymon prowadzi kancelarię Parulski i Wspólnicy Doradcy Podatkowi. Specjalizuje się w podatkach pośrednich, szczególnie w obszarze akcyzy i ceł. Pięciokrotnie został uznany za najlepszego doradcę podatkowego w akcyzie w rankingu Rzeczpospolitej, a w 2020 roku w rankingu Dziennika Gazeta Prawna). Szerokie doświadczenie oraz kompleksowa znajomość tych regulacji pozwala mu na sprawne doradztwo w najbardziej złożonych i trudnych transakcjach. Jego doświadczenie obejmuje współpraca z największymi koncernami petrochemicznymi, energetycznymi, tytoniowymi oraz alkoholowymi w Polsce i na świecie. Oprócz branż akcyzowych Szymon posiada doskonałą znajomość branży kosmetycznej oraz odzieżowej. Jest prekursorem doradztwa regulacyjnego wpisanym na listę podmiotów świadczących usługi lobbingowe. Pierwsze raporty regulacyjne przygotowywane pod kierownictwem Szymona stały się wzorem do naśladowania. Skuteczność doradztwa regulacyjnego oraz merytoryczny walor tych prac potwierdza szereg przepisów, które weszły w życie z jego inicjatywy (m.in. deregulacja akcyzowa czy SENT lub e-DD). Szymon był ekspertem zewnętrznym przy Ministerstwie Finansów pracującym nad kompleksową reformą przepisów podatkowych (w wyniku tych prac w życie weszła 2009 r. ustawa akcyzowa oraz kolejne nowelizacje). Jest autorem pierwszego na rynku polskim komentarza do ustawy akcyzowej „Akcyza Komentarz”.
Wojciech Krok Wojciech Krok razem z Szymonem Parulskim prowadzi kancelarię. Posiada wieloletnie doświadczenie, które zdobywał w latach 2004-2005 w kancelarii prawnej, a następnie – od roku 2005 – w zespole postępowań podatkowych i sądowych w międzynarodowej firmie doradczej. Doradza największym spółkom polskim i zagranicznym w kontrowersyjnych kwestiach podatkowych. Wojtek specjalizuje się w zagadnieniach proceduralnych i prowadzeniu postępowań podatkowych i sądowych. Z sukcesem prowadził szereg precedensowych postępowań przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. W ramach prowadzonych postępowań, Wojtek zajmował się również problematyką konstytucyjną i zagadnieniami związanymi z prawem unijnym. Szereg prowadzonych przez niego spraw było rozpatrywanych przez Trybunał Konstytucyjny i Komisję Europejską. Wojtek miał również okazję zajmować się podatkami na szczeblu międzynarodowym. Uczestniczył w międzynarodowym arbitrażu, jako ekspert rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Brał także udział w procesach legislacyjnych toczących się w Komisji Europejskiej, uzyskując dla swoich Klientów szereg korzystnych rozwiązań legislacyjnych
Dawid Rusińsk Dawid Rusiński związany jest z kancelarią Parulski i Wspólnicy Doradcy Podatkowi od 2014 r. Uczestniczył w realizacji szeregu projektów z zakresu podatku akcyzowego, w szczególności dotyczących alkoholu, wyrobów energetycznych i energii elektrycznej, na rzecz przedsiębiorców z różnych branż akcyzowych, ze szczególnym uwzględnieniem branży alkoholowej czy kosmetycznej. Dawid wspierał również firmy z branży kosmetycznej w wielu projektach audytorskich oraz związanych z uzyskiwaniem dopuszczalnych norm zużycia i ubytków alkoholu. Wspierał także klientów w procesach uzyskania zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego. Posiada doświadczenie w zakresie obrotu wyrobami energetycznymi, w tym wykorzystywanymi w działalności kosmetycznej z uwzględnieniem przepisów Prawa energetycznego i regulacji ustawy o zapasach ropy naftowej oraz systemu monitorowania przewozu towarów. Znane mu są również praktyczne aspekty działania platformy PUESC, systemu EMCS PL 2 oraz SENT.


Joomlart