CBE Polska

Article Index
Start
Formuła seminarium
Warunki rejestracji
Nowa dyrektywa Green Claims
Szanowni Państwo,


zapraszamy na kolejne seminarium online, odbywające się w ramach Programu "Odpowiedzialność i Troska". Seminarium "Nowa dyrektywa Green Claims" odbędzie się w dniu 22 maja 2024 roku w godzinach 10:00-13:30.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu. Podanie danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznego zgłoszenia się do udziału w Spotkaniu z Ekspertem: https://cbepolska.clickmeeting.com/994198612/register


Green Claims Directive to kolejny akt prawny dotyczący obszaru ESG, który ma wspierać dążenia do realizacji strategii sformułowanych w Europejskim Zielonym Ładzie. Komisja Europejska upubliczniła wniosek dotyczący tej dyrektywy w marcu br. Przepisy najprawdopodobniej wejdą w życie dopiero w 2027 r., jednak już dziś firmy muszą poważnie przyjrzeć się swojej komunikacji i ewentualnym rozbieżnościom między tym co robią i w jaki sposób o tym mówią. Podstawowym zadaniem przepisów Green Claims jest minimalizowanie "greenwashingu". Już wkrótce zwroty, takie jak: „ekologiczny”, „biodegradowalny” i „przyjazny dla środowiska” nie będą już dozwolone. W związku z tym przedsiębiorstwa będą musiały zadbać o to, aby ich komunikaty dotyczące ochrony środowiska były jasne i w pełni uzasadnione. Dyrektywa ustanawia nowe kryteria komunikacji, uzasadniania i weryfikacji, które firmy muszą spełnić przy opracowywaniu i promowaniu swoich haseł ekologicznych skierowanych do klientów.

Agenda - najważniejsze zagadnienia:

 • koncepcja „greenwashing’u” i „greenhushing’u”;
 • pozycja konsumenta w ramach zielonej transformacji;
 • tworzące się unijne ramy legislacyjne;
 • oświadczenia środowiskowe dotyczące produktu;
 • ogólne zasady dotyczące formułowania oświadczeń dotyczących produktu;
 • oświadczenia o charakterze porównawczym;
 • wymogi dotyczące oznakowania ekologicznego;
 • oświadczenia środowiskowe dotyczące przedsiębiorcy;
 • ogólne zasady dotyczące formułowania oświadczeń dotyczących produktu;
 • oświadczenia o charakterze porównawczym;
 • komunikacja działań na rzecz środowiska podejmowanych przez przedsiębiorstwo;
 • ocena dzisiejszej praktyki dot. oświadczeń środowiskowych z perspektywy kształtującej się unijnej legislacji;
 • przykłady greenwashing’owej działalności przedsiębiorstw.

Harmonogram:

 • 10:00 - 10:30 Logowanie się uczestników na platformie. Ewentualne wsparcie techniczne
 • 10:30 - 12:00 Wykład
 • 12:00 - 12:20 Przerwa
 • 12:20 - 13:00 Kontynuacja wykładu, wnioski, pytania i dyskusja
 • 13:00 - 13:10 ZakończenieJoomlart