CBE Polska

Fit for 55 - Limit miejsc zwiększony

55


Zapraszamy kolejnych chętnych na bezpłatne seminarium online CBE POLSKA dot. konsekwencji wprowadzenia pakietu FIT for 55 dla przemysłu. LImit 250 uczestników został wykorzystany w niecałe 2 dni od publikacji :) Dlatego też postanowiliśmy zwiększyć dostępność miejść na platformie konferencyjnej.

Najważniejsze zagadnienia omawiane na seminarium to
:

 • Reforma systemu handlu emisjami EU ETS
 • Propozycja wprowadzenia mechanizmu dostosowania śladu węglowego na granicy (CBAM)
 • Rewizja regulacji o podziale obciążeń (ESR)
 • Rewizja dyrektywy o opodatkowaniu energetyki
 • Poprawki w dyrektywie o odnawialnych źródłach energii
 • Konsekwencje dla branży biomasowej i Kryteria Zrównoważonego rozwoju dla biomasy stałej
 • Rozwiązania na rzecz walki z emisjami metanu
 • Uwzględnienie emisji gazów cieplarnianych związanych z użytkowaniem gruntów i leśnictwem (LULUCF)
 • Rewizja dyrektywy o wykorzystaniu infrastruktury paliw alternatywnych

Przypominamy że zgłoszenia należy dokonać poprzez mailową deklarację chęci udziału (zawierającą dodatkowo: dane kontaktowe oraz podmiot reprezentowany) wysłaną na adres: , Organizatorzy zastrzegają, że:
 1. decyduje kolejność zgłoszeń,
 2. nie przyjmują zgłoszeń od osób prywatnych ( prosimy o kontakt ze skrzynek służbowych)
 3. zastrzega sobie również prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia
Szczzegóły wydarzenia pod linkiem: https://cbepolska.pl/pl/bezplatne-seminarium-online-fit-for-55-konsekwencje-dla-przemyslu.html
Joomlart