CBE Polska

Zmiany w akcyzie dla branży węglowej na 2021 rok

awp3

Rok 2021 jest czasem dużych zmian w zakresie obrotu wyrobami węglowymi oraz obowiązków dla pośredniczących podmiotów węglowych. W związku z nowelizacją przepisów - zmieniają się też dokumenty i obowiązki po stronie kupujących wyroby węglowe. Ponadto nowe regulacje zmieniają kwestie stosowania zwolnienia wyrobów węglowych z akcyzy. Niedostosowanie się do nowych regulacji lub ich nieprawidłowe wdrożenie w praktyce, może oznaczać m.in. utratę prawa do zastosowania zwolnienia od akcyzy, grozi powstaniem zaległości podatkowych oraz znacząco pogłębia ryzyko nałożenia różnego rodzaju sankcji. Mając na względzie problemy branży energetycznej, ciepłowniczej i węglowej jakie przyniosły zmiany w przepisach akcyzowych od wyrobów węglowych (w 2011 roku), już dziś prezentujemy warsztaty traktujące o nowelizacji przepisów z 2021 roku: 7 Warsztaty online: "Zmiany w akcyzie dla branży węglowej na 2021 rok", które odbędą się 29 kwietnia 2021 roku.
Joomlart