CBE Polska

Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej w programie seminarium Przedsiębiorca jako prosument OZE - mikroinstalacje

Grzegorz WisniewskiMiło nam poinformować, że podczas seminarium "Przedsiębiorca jako prosument OZE - mikroinstalacje", które odbędzie się 17 grudnia 2019 roku w Warszawie, Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej, Grzegorz Wiśniewski wystąpi z prezentacją. Podczas prelekcji dowiemy się m.in. jakie są koszty energii w gospodarce, czy OZE podwyższają czy obniżają koszty energi, jakie są podstawowe modele biznesowe dla autoproducentów, prosumentów i nabywców energii z OZE. Po więcej informacji zapraszamy na stronę projektu https://cbepolska.pl/pl/seminarium-przedsiebiorca-jako-prosument-oze.html

Joomlart