CBE Polska

"Pakiet opałowy i SENT dla LPG - nowe regulacje"

ppo3

W związku z dużymi zmianami w otoczeniu regulacyjnym zapraszamy na kolejną edycję specjalistycznego szkolenia "Pakiet opałowy i SENT dla LPG - nowe regulacje", które odbędzie się w dniu 30 maja 2019 roku w Warszawie. Trwają rządowe prace nad projektem ustawy o tzw. ustawie SENT dla obrotu olejami opałowymi i LPG. Zmiany dotyczą zarówno obowiązków związanych z monitorowaniem przewozu, jak również nawet samych transakcji oraz przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Nadchodzące zmiany przepisów będą miały wpływ zarówno na: podmioty obracające, dystrybutorów olejów opałowych i LPG ale również na jednostki samorządu terytorialnego i podległe im zakłady komunalne zużywające te towary. Serdecznie zapraszamy podmioty zobowiązane. Więcej...

Joomlart