CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegent
Lokalizacja
Rejestracja
Controlling inwestycyjny w przedsiębiorstwach branży ciepłowniczej
formularz


Szanowni Państwo,

zapraszamy na III edycję specjalistycznych warsztatów "Controlling inwestycyjny w przedsiębiorstwach branży ciepłowniczej", które odbędą się w dniu 27 marca 2019, w Warszawie. Zbliżająca się edycja, programowo nastawiona będzie na uwarunkowania i znaczenie działalności inwestycyjnej w branży ciepłowniczej.

Warsztaty skierowane są do:
 • Właścicieli przedsiębiorstw, dyrektorów ekonomiczno – finansowych, kierowników wszystkich szczebli zarządzania firm ciepłowniczych
 • Kierowników działów inwestycji i strategii
 • Pracowników działu ekonomicznego, głównych księgowych
 • Audytorów i business controllerów
 • Pracowników departamentów controlingu i rachunkowości, planowania i analiz oraz strategii i rozwoju
 • Menedżerów odpowiedzialnych za planowanie i tworzenie analiz w firmach z branży energetyczne

Wśród najważniejszych zagadnień warsztatów:
 • Uwarunkowania i znaczenie działalności inwestycyjnej w branży ciepłowniczej
 • Kluczowe wzywania strategiczne stojące przed podmiatamy działającymi w branży ciepłowniczej - obszary niezbędnych inwestycji
 • Znaczenie procesu inwestycyjnego dla długookresowych relacji ekonomiczno-finansowych prowadzenia działalności ciepłowniczej
 • Zakres potencjalnych projektów inwestycyjnych dla poszczególnych obszarów działalności ciepłowniczej
 • Praktyczne aspekty podejścia do analizy efektywności inwestycji
 • Model analizy efektywności inwestycji
 • Definiowanie strumienia przepływów pieniężnych związanego z realizacją projektu inwestycyjnego
 • Koszt kapitału - stopa dyskontowa
 • Wskaźniki efektywności inwestycji
 • Analiza przypadków
 • Przykład analizy efektywności projektu dotyczącego wytwarzania ciepła
 • Przykład analizy efektywności projektu dotyczącego przesyłania i dystrybucji ciepła


Joomlart