CBE Polska

Spis treści
Start
Nasze doświadczenie
Program
Prelegenci
Lokalizacja
Rejestracja
efe10
formularzProgram X edycji warsztatów
"Nowa ustawa o efektywności energetycznej.
Białe certyfikaty bez przetargu, nowy audyt, stopniowanie opłaty zastępczej"
21 lipca 2016 roku w Warszawie


coffecup_male8:30 - 9:00 Rejestracja uczestników, poranna kawa
coffe cup_male9:00 - 9:10 Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej z 25 października 2012 r. 2012/27/UE - funkcjonowanie systemu do 2020 r.

Prelegent:
Dr Zdzisław Muras
coffe cup_male9:10 - 11:00 Przyjęty projekt ustawy o efektywności energetycznej  - zasady nowego systemu wsparcia efektywności energetycznej:
 • zakres przedmiotowy stosowania ustawy
 • bez przetargu a ze świadectwami - nowe procedura wsparcia
 • nowe zasady wydawania świadectw efektywności energetycznej
 • rozliczenie obowiązku - realizacja przedsięwzięcia, świadectwa, opłata zastępcza - co, kiedy, ile, jak?
 • rozliczać się po roku, dwóch a może trzech - jak to wybierać i realizować
 • wieloletnie okresy rozliczenia obowiązku a taryfy
 • czy nadal będzie opłata zastępcza?
 • odbiorca energochłonny w świetle nowego obowiązku
 • audyt efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw - nowy obowiązek i jego weryfikacja, kary
 • okres przejściowy - co i kiedy wygasa - jak nie stracić świadectw i rozliczyć obowiązek
 • ile okresów rozliczeniowych za 2016 r.?
Prelegent:
Dr Zdzisław Muras
coffe cup male11:00 - 11:15 Przerwa na kawę
coffe cup_male11:15 - 12:45 Ustawa o efektywności energetycznej - cd.

Prelegent:
Dr Zdzisław Muras
coffe cup_male12:45 - 13:15 Aktualny przetarg efektywnościowy - prawo i spostrzeżenia praktyczne - sygnalizacja zagadnienia:
 • czy to już ostatni przetarg
 • zasady wyboru przedsięwzięć "energooszczędnych", w tym zasady przygotowania i przeprowadzenia przetargu
 • wymagane dokumenty
 • zakres wypełnienia deklaracji przetargowej
 • zasady przygotowania i przystąpienia do przetargu
 • z czym do przetargu - czyli rodzaje kwalifikowanych przedsięwzięć "energooszczędnych"
 • ocena kwalifikacji poszczególnych przedsięwzięć efektywnościowych w świetle obwieszczenia i w praktyce
 • najczęstsze możliwe uchybienia, w szczególności:
  • błędy w karcie audytu i deklaracji przetargowej
  • opuszczenia, pominięcia, barki - zakres szczegółowości badania
  • zbieranie danych i metody obliczania oszczędności energii
  • brak korelacji danych w deklaracji przetargowej, karcie audytu i innych dokumentach
  • inne najczęstsze popełniane uchybienia
Prelegent:
Dr Zdzisław Muras
LUNCH_maly13:15 - 14:00 Lunch
coffe cup_male14:00 - 14:45 Zasady "przyznawania" białych certyfikatów:
 • przesłanki uzyskania białego certyfikatu
 • wartość białego certyfikatu
 • "rodzaje" białych certyfikatów
 • wzór wniosku o białe certyfikaty
 • prawa majątkowe wynikające z białych certyfikatów
 • obrót białymi certyfikatami i prawami majątkowymi
 • dotychczasowe białe certyfikaty a nowy system
Prelegent:
Dr Zdzisław Muras
coffe cup_male14:45 - 15:30 Zasady rozliczenia obowiązku w dotychczasowej ustawie:
 • podmioty zobowiązane do umarzania białych certyfikatów
 • zakres przedmiotowy obowiązku
 • opłata zastępcza
 • zasady uwzględniania białych certyfikatów w taryfach - ciepło, energią elektryczna, gaz
 • ile trzeba będzie zapłacić jeśli nie zrealizuje się własnej oszczędności
 • dwa systemy - jeden podmiot rozliczany czyli "stary i nowy system efektywności energetycznej"
Prelegent:
Dr Zdzisław Muras
coffe cup_male15:30 - 16:00 Poziom i podstawy wymierzania kar pieniężnych:
 • za brak realizacji przedsięwzięcia efektywnościowego - podmioty uprawnione
 • za brak realizacji obowiązku zakupu białych certyfikatów - podmioty zobowiązane
Prelegent:
Dr Zdzisław Muras
16:15 Podsumowanie warsztatów, zakończenie oraz wręczenie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo


Joomlart