CBE Polska

Spis treści
Start
Poprzednia edycja
Program
Prelegenci
Współpraca
Lokalizacja
Rejestracja
Rynek mocy i inne mechanizmy mocowe formularz
3 stycznia 2018 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Ustawę o rynku mocy. Ustawę Sejm przyjął na początku grudnia ubiegłego roku, a pod koniec zeszłego roku została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Zgodnie z uchwaloną Ustawą o rynku mocy elektrownie będą brać udział w aukcjach w celu ubiegania się o kontrakty mocowe z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi, a odbiorcy energii zapłacą nie tylko za megawatogodziny (energię elektryczną), ale także za megawaty (moc potrzebną w systemie). Towarem na rzeczonym rynku będzie moc dyspozycyjna netto, którą mogą oferować wytwórcy oraz sterowane odbiory energii (DSR), uzyskując wynagrodzenia za gotowość jej dostarczania wraz z obowiązkiem jej dostarczenia w okresach napiętego bilansu mocy (tzw. okresach zagrożenia), czyli w sytuacjach, gdy zachodzi ryzyko, że mogą wystąpić problemy z zaspokojeniem szczytowego zapotrzebowania odbiorców na moc.

Obecnie funkcjonujący jednotowarowy rynek energii nie zapewnia wystarczających sygnałów inwestycyjnych dla budowy lub utrzymania i modernizacji wymaganych mocy. Stosowane usługi systemowe są niewystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw w perspektywie średnio- i długoterminowej, a także przy równoczesnym zaistnieniu kilku przyczyn ograniczenia mocy w systemie. Zdaniem wielu ekspertów rynek mocy jest niezbędny w celu przeciwdziałania braku mocy w KSE poprzez rozwiązanie problemu brakujących przychodów.

Celem rynku mocy (capacity market) jest zapewnienie średnioterminowego i długoterminowego bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych, w sposób efektywny kosztowo, niedyskryminacyjny i zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Ustawa określa organizację rynku mocy oraz zasady świadczenia usługi pozostawania w gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu elektroenergetycznego i dostarczania tej mocy do systemu w okresach zagrożenia.

Należy zdawać sobie sprawę, że rynek mocy to jeden z wielu możliwych mechanizmów mocowych, a na kształt dwutowarowego rynku energii będą miały również akty prawne inne niż Ustawa o rynku mocy. Czy mechanizm rynku mocy wygeneruje oczekiwane sygnały inwestycyjne? Jakie jest ryzyko niezapewnienia wystarczającej mocy w systemie przed rozpoczęciem rynku mocy i na ile zostanie ono zredukowane poprzez aukcje? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć podczas drugiej edycji Seminarium pt. "Rynek mocy i inne mechanizmy mocowe - możliwości, obowiązki, strategie", które odbędzie się 27 lutego 2018 r. w Warszawie.Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli:
  • koncernów energetycznych (wytwarzanie, przesył, dystrybucja, obrót, R&D)
  • przemysłu energochłonnego
  • rządu i organów administracji
  • firm doradczych i kancelarii prawnych
  • podmiotów finansujących inwestycje energetyczne
  • instytucji naukowo-badawczych

Zachęcamy do skorzystania z naszego doświadczenia i wiedzy współpracujących z nami ekspertów oraz możliwości nawiązania nowych kontaktów biznesowych.
Joomlart