CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Lokalizacja
Rejestracja
rmcformularzCiolkowskiPiotr Piotr Ciołkowski, radca prawny i Partner w Departamencie Energetyki warszawskiego biura CMS

Doradza w kwestiach regulacyjnych oraz związanych z obrotem paliwami i energią. Przygotowywał i negocjował umowy sprzedaży energii elektrycznej i paliw. Doradzał spółkom zajmującym się obrotem energią elektryczną w zakresie umów sprzedaży opartych na standardzie EFET, a także wytwórcom energii elektrycznej w związku z zastąpieniem KDT umowami sprzedaży energii elektrycznej. Doradzał także w związku z handlem uprawnieniami do emisji CO2. Świadczy pomoc prawną w związku z nabywaniem ropy naftowej, gazu i paliw oraz handlem zielonymi, czerwonymi i żółtymi certyfikatami. Doradzał w związku z tworzeniem giełdy gazu w Polsce.
Piotr Ciołkowski specjalizuje się w doradztwie związanym z kwestiami regulacyjnymi dla sektora energetycznego. Reprezentuje polskich i zagranicznych przedsiębiorców działających w sektorze energetycznym w sprawach związanych z prowadzeniem przez nich działalności na rynku polskim. Jego doświadczenie obejmuje między innymi doradztwo prawne w związku z wydzieleniem spółek zajmujących się przesyłem i obrotem energią elektryczną.
Uczestniczył w transakcjach nabywania przedsiębiorstw w sektorze energetycznym, w tym między innymi przy przejęciu ogólnopolskiej sieci dystrybucyjnej, sieci stacji paliw przez koncern paliwowy oraz przy nabywaniu farm wiatrowych. Brał także udział w projektach prywatyzacyjnych polskich elektrociepłowni. Jego doświadczenie obejmuje również zagadnienia związane z postępowaniami spornymi.
Michal-Zapasnik Michał Zapaśnik, Manager w Deloitte Consulting

Michał jest menedżerem w Deloitte Consulting oraz członkiem zespołu Energii i Zasobów Naturalnych Deloitte w Polsce. Ekspert modelowania rynków energii w tym rynku mocy z ponad 7-letnim doświadczeniem. Współautor raportu „Perspektywy rynku mocy w Polsce” oraz współuczestnik opracowywania projektu polskiego rynku mocy.
Michał posiada bogate doświadczenie w zakresie nowych regulacji dla sektora energetycznego, w tym w szczególności BAT LCP oraz Pakiet Zimowy. Dodatkowo doradzał przy szeregu inwestycji oraz akwizycji w obszarze wytwarzania w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii.
Przed dołączeniem do zespołu Deloitte, pracował w londyńskiej firmie doradczej, zajmującej się zagadnieniami sektora energetycznego.
Arkadiusz-Ratajczak Arkadiusz Ratajczak, Radca prawny, Kancelaria Adwokacka dr Mariusz Swora

Specjalizuje się w prawie europejskim, prawie energetycznym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących hurtowego rynku energii elektrycznej oraz rynku gazu oraz prawa ochrony konkurencji i pomocy publicznej.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (1999). Absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (promocja 2001). W latach 2009-2012 z-ca dyrektora Departamentu Promowania Konkurencji w Urzędzie Regulacji Energetyki; 2001-2009 główny specjalista i radca ministra w Departamencie Harmonizacji Prawa oraz Departamencie Prawa Unii Europejskiej w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej; stażysta w Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej - Konkurencja (2005). Mec. Ratajczak reprezentował również stanowisko Rzeczpospolitej Polskiej przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.
Arkadiusz Ratajczak w ramach pracy w Kancelarii współpracuje również z Gerson Lehrmann Group i jest członkiem rady GLG Law.
Jacek Misiejuk Jacek Misiejuk, Dyrektor Zarządzający EnerNOC Polska Sp. z o.o. oraz członek Rady Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii

Od połowy lat 90 aktywnie uczestniczy w rozwoju Polskiego rynku energii. Promotor aktywnego uczestnictwa odbiorców w rynkach energii i usług systemowych.
Grzegorz Pizoń, Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
Tomasz Ziomek, Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa


Joomlart