CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Lokalizacja
Rejestracja
rmcformularz8:00 - 8:55 Rejestracja Uczestników, poranna kawa
8:55 Rozpoczęcie Seminarium, powitanie Uczestników przez Organizatora
9:00 - 10:00 Wykład: Otoczenie regulacyjne dla rynku mocy (omówienie projektu ustawy)
10:00 - 10:30 Wykład: Cel planowanych zmian w modelu rynku energii w Polsce
10:30 - 11:00 Wykład: Rola poszczególnych podmiotów
 • Cenobiorca
 • Cenotwórca
 • Dostawca mocy
 • Jednostka wytwarzania a jednostka redukcji
 • Organy administracji i zarządca rozliczeń - zakres działań
11:00 - 11:30 Przerwa na kawę
11:30 - 12:30 Referat: OSP i OSD a rynek mocy
 • Certyfikacja
 • Rejestr
 • Opłata mocowa
12:30 - 13:30 Zasady prowadzenia aukcji mocowych
 • Aukcja główna i aukcje dodatkowe
 • Wielkości wyznaczające popyt w aukcji
 • Cena maksymalna określona dla cenobiorcy a kapitałowe i operacyjne koszty stałe
 • Rundy aukcji
 • Parametry określone dla poszczególnych grup technologii i korekcyjne współczynniki dyspozycyjności
 • Rozstrzygnięcia aukcji
13:30 - 14:30 Lunch
14:30 - 15:00 Kierunki i tendencje zmian na rynku energii
 • Pakiet zimowy a rynek mocy
 • Porównanie z regulacjami stosowanymi w innych państwach członkowskich UE
15:00 - 16:00 Obowiązek mocowy, umowa mocowa, ryzyka, kary i wynagrodzenie
16:00 Zakończenie i wręczenie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo.


Joomlart