CBE Polska

Seminarium o zagospodarowaniu ubocznych produktów spalania pod patronatem Polskiej Izby Ekologii

pieOrganizowane przez nas III Seminarium "Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania" zostało objęte Honorowym patronatem Polskiej Izby Ekologii. Celem Polskiej Izby Ekologii jest reprezentowanie zrzeszonych w niej podmiotów w działalności na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Więcej...

Krzysztof Biernat, PIMOT wśród prelegentów VII edycji Smart Communications and Technologies Forum

pimotDr. inż. Krzysztof Biernat, prof. ndzw., Dyrektor Zakładu Paliw Płynnych i Biogospodarki w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji (PIMOT) dołączył do grona ekspertów zaangażowanych w zbliżającą się siódmą edycję Smart Communication and Technology Forum. W trakcie konferencji odniesie się do koncepcji tworzenia infrastruktury pojazdów elektrycznych w Polsce. Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT) to instytut badawczy, nad którym nadzór sprawuje Ministerstwo Rozwoju. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie prac naukowo badawczych i prac rozwojowych w dziedzinie motoryzacji. Więcej...

IBDiM patronuje III edycji seminarium o zagospodarowaniu UPS-ów

ibdim
Instytut Badawczy Dróg i Mostów objął Honorowym patronatem III edycję seminarium "Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania", które organizujemy 6 czerwca w Warszawie. IBDiM jest wiodącą polską placówką naukową zajmującą się problematyką infrastruktury komunikacyjnej, m.in. w zakresie wykorzystania popiołów, żużli i innych UPS-ów w budownictwie. Więcej...

Szkolenie komputerowe "PUESC/ SENT", 1 czerwca 2017, Kraków

smp5

Ze względu na duże zainteresowanie tematem zapraszamy na kolejną, V edycję szkolenia komputerowego "PUESC/SENT", które odbędzie się 1 czerwca 2017 roku w Krakowie.  Spotkanie skupiać się będzie na obowiązkach wprowadzenia tzw. pakietu przewozowego. Będzie się składać z dwóch części - teoretycznej i praktycznej. Omawiać będziemy zasady rejestracji i aktualizacji danych w systemie SENT, a także problemy pojawiające się w szczególnych przypadkach procesów biznesowych uczestników spotkania. Rejestracja już trwa. Więcej...

Paweł Balas, VEOLIA Energia Warszawa wśród prelegentów VII edycji Smart Communications and Technologies Forum

veoliaPaweł Balas, Dyrektor Projektu Inteligentnych Sieci Ciepłowniczych (ISC) z firmy VEOLIA Energia Warszawa dołączył do grona ekspertów zaangażowanych w zbliżającą się siódmą edycję Smart Communication and Technology Forum. W trakcie konferencji opowie o implementacji rozwiązań Smart Grid na sieci ciepłowniczej w Warszawie, udoskonaleniu procesu jej zarządzania. Veolia Energia Warszawa S.A. zarządza jedną z największych w Unii Europejskiej sieci ciepłowniczych, dostarczając ciepło systemowe i ciepłą wodę do 80% budynków w Warszawie. Od października 2011 jest częścią międzynarodowej grupy Veolia, europejskiego lidera w zakresie usług energetycznych. W ramach projektu ISC sieć ciepłownicza wyposażona zostanie w nowoczesną infrastrukturę, pozwalającą na monitorowanie i zintegrowane zarządzanie poszczególnymi jej elementami na odległość. Zastosowane technologie pozwolą zdalnie kontrolować pracę trzech przepompowni, 79 komór ciepłowniczych oraz 2,5 tys. węzłów cieplnych. Dodatkowo, Inteligentna Sieć Ciepłownicza pozwoli zredukować emisję dwutlenku węgla o co najmniej 14,5 tys. ton w skali roku. Więcej...

Reprezentantka kancelarii Dentons zabierze głos podczas naszego Seminarium

AgnieszkaSkorupiskadentonsAgnieszka Skorupińska, counsel w warszawskim biurze kancelarii Dentons wygłosi referat inaugurujący III edycję seminarium "Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania", które odbędzie się 6 czerwca br. w Warszawie. Więcej...

Tõnis Tajur, Elektrilevi OÜ, dołączył do grona prelegentów VII edycji "Smart Communications and Technologies Forum", 8 czerwca 2017, Warszawa

elektrileviMiło nam poinformować, że do grona ekspertów zaangażowanych w zbliżającą się siódmą edycję Smart Communication and Technology Forum dołączył Tõnis Tajur, Head of Remote Operations z firmy Elektrilevi OÜ, największego OSD w Estonii. W trakcie konferencji opowie o implementacji rozwiązań Smart Metering na sieci elektroenergetycznej w Estonii. Elektrilevi OÜ to największy estoński Operator Systemu Dystrybucji, jeden z większych w Europie. Dostarcza energię elektryczną na terenie całej Estonii oprócz regionu Lääne, Viimsi i Narva. Firma zarządza i konserwuje 61000 kilometrów sieci elektroenergetycznej, obsługując również ponad 23000 stacji transformatorowych, dostarczając energię do ponad 497000 odbiorców na terenie całego kraju. Więcej...

Seminarium "Zagospodarowanie ubocznych produktów spalanania" objęte Honorowym Patronatem IMBiGS

imbigsInstytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego objął Patronatem Honorowym III edycję naszego seminarium "Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania", które odbędzie się 6 czerwca br. w Warszawie.  Misją IMBiGS jest prowadzenie badań podstawowych i stosowanych w dziedzinie mechanizacji, w budownictwie, w górnictwie skalnym oraz w ochronie środowiska poprzez opracowywanie nowych maszyn, technologii, projektów związanych z recyklingiem i gospodarką odpadami z jednoczesnym wdrażaniem tych rozwiązań innowacyjnych przy współpracy z przemysłem. Więcej...

Strona 7 z 64

Joomlart