CBE Polska

Osisoft LLC Sponsorem strategicznym VI Forum of Biomass & Waste

osisoftMiło nam poinformować, iż do grona sponsorów strategicznych "VI Forum of Biomass & Waste" dołączyła firma OSISOFT LLC. To globalny lider z zakresu analizy operacyjnej - oferujący otwartą infrastrukturę dla firm, łączącą dane sensoryczne, procesy oraz odpowiednie osoby w celu zapewnienia niezbędnych w działaniu spostrzeżeń w czasie rzeczywistym. Jako twórca PI System, firma OSIsoft wspiera firmy z różnych branż podczas działań, takich jak: badania, eksploatacja, produkcja, procesy przemysłowe, dystrybucja i usługi w celu wykorzystania danych strumieniowych do optymalizacji i wzbogacenia ich  działalności. Więcej...

Kody CN - weszło w życie rozporządzenie w sprawie definicji paliw. Termin realizacji obowiązków tylko do 16 stycznia 2017 roku!

16 grudnia br. weszło w życie rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących. Wyżej wymieniona ustawa nakłada na przedsiębiorców bezwzględny obowiązek dostosowania posiadanych koncesji do nowej definicji paliw ciekłych i przepisów rozporządzenia w sprawie kodów CN, poprzez złożenie do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wniosku o zmianę koncesji pod rygorem wygaśnięcia, a także szereg innych obowiązków, których termin realizacji został uzależniony od wejścia w życie rozporządzenia ws. kodów CN.

W związku z powyższym z dniem 16 grudnia zaczęły biegnąć poniższe terminy. Do 16 stycznia 2017 roku należy:
  1. złożyć wniosków o zmianę dotychczasowych koncesji w zakresie opisu wyrobów według kodów CN. Obowiązek ten dotyczy wszystkich koncesjonariuszy. W przypadku niezrealizowania obowiązku - koncesja wygasa.
  2. złożenie wniosków o udzielnie lub zmianę dotychczasowych koncesji dla podmiotów, w których przypadku na skutek nowej definicji paliw ciekłych (w szczególności co do kodów CN) dopiero powstaje obowiązek uzyskania koncesji lub dotychczasowa koncesja nie obejmuje zakresu działalności, która jest objęta obowiązkiem uzyskania koncesji
  3. Na złożenie wniosków o zmianę koncesji OPC dla przedsiębiorców zagranicznych mających w Polsce koncesję OPZ/WPC oraz oddział i polską rejestrację VAT, Obowiązek ten dotyczy podmiotów zagranicznych posiadających koncesję OPZ/WPC.W przypadku niezrealizowania obowiązku.
  4. Na złożenie wniosków o wpis do rejestru podmiotów przywożących (nowo powstały rejestr) – obowiązek ten dotyczy podmiotów prowadzących działalność, która nie wymaga uzyskania koncesji, ale wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących.


Monitorowanie i ewidencja drogowego przewozu towarów - nowe regulacje w 2017 roku

Monitorowanie i ewidencja drogowego przewozu towarów

Szanowni Państwo,

w listopadzie br. na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Po tzw. pakiecie energetycznym i paliwowym to kolejna przełomowa regulacja, z którą przyjdzie się zmierzyć sektorowi paliwowemu w 2017 roku.

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie monitoringu przewozu towarów, które dokonywane są transportem drogowym. Obejmą one zarówno:
  • Przewóz towarów rozpoczynający się na terytorium Polski (tzw. wywóz towarów poza granice Polski
  • Przewóz towarów z państwa członkowskiego UE lub z państwa trzeciego na terytorium Polski (tzw. przywóz)
  • Przewóz towarów z jednego państwa członkowskiego do drugiego państwa członkowskiego lub kraju trzeciego (tzw. tranzyt przez terytorium Polski)
Zgodnie z nową regulacją - całość transportu będzie mogła być dokonana tylko wówczas, gdy właściwe podmioty dokonają rejestracji w specjalnie stworzonym do tego systemie umożliwiającym monitorowanie przepływu towarów. Dodatkowo firmy transportowe będą musiały zamontować w sowich ciężarówkach specjalne urządzenia GSM-GPRS (tzw. lokalizator), dzięki którym urzędy będą mogły śledzić ruch towarów po terytorium Polski.

Poza tzw. "pakietem przewozowym" pojawia się również tzw. ustawa deregulacyjna - "konstytucja dla biznesu", która wprowadza nowelizację kodów CN, elektroniczny dokument dostawy (e-DD). w art. 14 tego aktu zawarte są przepisy zmieniające również ustawę o podatku akcyzowym.  Czasu pozostało niewiele, dlatego też warto zapoznać się z wprowadzanymi regulacjami i przeanalizować nowe zasady działania wraz z nadejściem nowego roku. w tym celu zachęcamy do udziału w specjalistycznym szkoleniu "Monitorowanie i ewidencja drogowego przewozu towarów - nowe regulacje", które odbędzie się 31 stycznia 2017 roku w Centrum Szkolenia PGNiG, ul. Kasprzaka 25 w Warszawie. Więcej...

Wirtualne Elektrownie, Magazyny Energii, Spółdzielnie i Klastry energetyczne w opinii Ministerstwa Energii RP

Ministerwo energiiMaciej Kapalski, Główny Specjalista w Departamencie Energii Odnawialnej, Ministerstwa Energii, potwierdził swoje zaangażowanie i dołączył do grona prelegentów II edycji Seminarium "Wirtualne Elektrownie, Magazyny Energii i Spółdzielnie Energetyczne", które odbędzie się w dniu 28 lutego 2017 r. w Częstochowie. Przedstawiciel Ministerstwa wypowie się m.in. na temat przygotowań rządu do wprowadzenia na polski rynek energetyczny nowych form przedsiębiorczości: spółdzielni i klastrów energetycznych. Więcej...

WAGO ELWAG zaprezentuje się na II edycji Seminarium o wirtualnych elektrowniach i magazynach energii

wagoZ przyjemnością informujemy, iż firma WAGO ELWAG Sp. z o.o. należąca do światowego koncernu WAGO Kontakttechnik GmbH dołączyła do grona sponsorów II edycji Seminarium "Wirtualne Elektrownie, Magazyny Energii i Spółdzielnie Energetyczne", które odbędzie się 28 lutego 2017 r. w Częstochowie. WAGO od kilku lat uczestniczy w pilotażowych projektach budowy inteligentnych stacji dystrybucyjnych oraz tzw. wirtualnych elektrowni, które stanowią kombinację wielu lokalnych mikroźródeł oraz odbiorców energii cieplnej i elektrycznej. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy na jej stoisku wystawienniczym podczas Seminarium. Więcej...

Anders Egelrud o najnowszej, i jednej z największych na świecie elektrociepłowni opalanych biomasą w AB Fortum Värme po raz pierwszy w Polsce!

egelrundfortumMiło nam poinformować, że do grona eksperów zaangażowanych w zbliżąjące się VI Forum of Biomass & Waste dołączył Anders Egelrud, Dyrektor Zarządzający AB Fortum Värme. Firma wraz z Miastem Sztokholm jesienią 2016 roku uruchomiła jedną z największych i najnowocześniejszych  elektrociepłowni na biomasę o mocy 130 MW energii elektrycznej i 280 MW energii cieplnej. CHP Vartan używa odpadów leśnych i odpadów drzewnych do produkcji energii cieplnej dla prawie 200.000 gospodarstw domowych. Dzienne zużycie zrębki wynosi około 12.000 metrów sześciennych (mln m3 rocznie). Dzięki nowej elektrowni 90% produkcji energii Fortum Värme bazuje na odnawialnych źródłach energii. Będzie to pierwsza prezentacja tego projektu w Polsce. Więcej...

Zapraszamy na doroczne, międzynarodowe spotkanie branży biomasy i odpadów w Polsce!

fsb6

Szanowni Państwo,

już po raz szósty zapraszamy do udziału w dorocznej, międzynarodowej konferencji o wykorzystaniu biomasy i odpadów na cele energetyczne - VI Forum of Biomass & Waste, które odbędzie się w dniach 9-10 marca 2017 w Krakowie.
Forum to cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących, których tematyka obejmuje najbardziej istotne kwestie dla rozwoju sektora biomasowego oraz podmiotów związanych z branżą WTE (waste to energy). Agenda zbliżającej się VI edycji obejmuje: W dniu 9 marca 2017 roku część wykładową, która zawiera obrady na sesji plenarnej, natomiast w dniu 10 marca 2017 roku - zapraszamy na zwiedzanie nowo otwartej ekologicznej spalarni odpadów w Krakowie (ZTPO) - Partnera Strategicznego Forum. Na chwilę obecną w gronie podmiotów zaangażowanych w Forum znaleźli się: Dublin Waste-to-Energy Project Ltd., Dublin Citi Council, Covanta, Fortum Värme, Krakowski Holding Komunalny S.A., Tauron Ciepło sp. z o.o. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu, SUEZ, Biogazownia Rolnicza w Konopnicy, Mardom, EUBIA, CEWEP, IKEA, MPEC Lembork, Swiss Contribution, Marszałek Województwa Małopolskiego, Polska Izba Biomasy, FEAD, UARE, SK BiOM, Biomasa.sk, The Wood Pellet Association of Canada, Centro da Biomasa para Energia, PIMOT, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Rolniczy, Lafarge, Grupa Ożarów, Russian Biofules Association. Więcej...

Energa Operator o pierwszym w Polsce tzw. lokalnym obszarze bilansowania, wykorzystującym system magazynowania energii

Mieczyslaw Wroclawskienerga operatorMiło nam poinformować, że do grona prelegentów specjalistycznego Seminarium "Wirtualne Elektrownie, Magazyny Energii i Spółdzielnie Energetyczne", dołączył Mieczysław Wrocławski - Dyrektor Departament Innowacji ENERGA OPERATOR SA. Podczas wydarzenia opowie o pierwszym w Polsce magazynie energii o mocy 0,75 MW i pojemności 1,5 MWh który został uruchomiony przez Energę w okolicach Pucka na Pomorzu. System magazynowania energii dostarczyło konsorcjum firm: Qumak, My-Soft, Commener i Trakcja TRKiI. W tym miejscu warto wspomnieć, że również w skali europejskiej takie rozwiązania znajdują się obecnie w fazie testowej. W całej UE dostępny komercyjnie jest tylko jeden magazyn energii – w 2014 r. został uruchomiony w Niemczech.Więcej...

Strona 10 z 57

Joomlart