CBE Polska

O praktycznej stronie realizacji obowiązku zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE przez sprzedawcę z urzędu/zobowiązanego

noze11

Szanowni Państwo,

w listopadzie 2016 roku, Prezes URE wyznaczył na 2017 r. 170 sprzedawców zobowiązanych na obszarze działania 174 operatorów systemów dystrybucyjnych oraz sprzedawcę zobowiązanego na obszarze działania operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego. W związku z  wątpliwościami dotyczącymi praktycznej strony realizacji obowiązku zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE przez sprzedawcę z urzędu/zobowiązanego (w kontekście określonych w ustawie – Prawo energetyczne zagadnień dotyczących bilansowania handlowego), prezentujemy Państwu XI edycję specjalistycznych warsztatów "OSP/OSD oraz przedsiębiorstwa obrotu w ustawie o OZE – zakres uprawnień i obowiązków", które odbędzie się 30 marca 2017 w Warszawie..

Hitachi dołącza do grona sponsorów VI Forum of Biomass & Waste

hz-inovaFirma Hitachi Zosen INOVA zaangażowała się w VI edycję Forum of Biomass & Waste, które odbędzie się w dniach 9-10 marca w Krakowie. Hitachi dostarcza bardzo szeroki zakres wysokoefektywnych i niezawodnych technologii z zakresu generacji, transmisji oraz dystrybucji energii elektrycznej. Więcej...

Branża paliwowa debatuje na temat obowiązkowego monitorowania pojazdów w transporcie drogowym towarów

SMP sala
W dniu dzisiejszym odbywa się organizowane przez nas szkolenie dla branży paliw ciekłych. Branża debatuje dziś na temat dopiero co przyjętego przez RM projektu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Nowe przepisy mają uszczelnić system podatkowy. Przewóz tych towarów ma być rejestrowany i nadzorowany elektronicznie za pomocą systemów satelitarnych. Dostęp do danych zgromadzonych w rejestrze i ich przetwarzania w celu kontroli przewozu będą mieli między innymi funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, Policji i Straży Granicznej oraz inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. Za nieprzestrzeganie przepisów ustawy przewidziano kary pieniężne. Na przykład, jeśli podmiot wysyłający nie dokona zgłoszenia, będzie można na niego nałożyć karę pieniężną w wysokości 46 proc. wartości netto przewożonego towaru, podlegającego obowiązkowi zgłoszenia – nie mniej niż 20 tys. zł. Ponadto, gdy przewoźnik nie dokona zgłoszenia przewozu towaru lub jeśli zostanie stwierdzone, że towar nie odpowiada danym podanym w zgłoszeniu, na przewoźnika (wykonującego przewóz w tranzycie) zostanie nałożona kara pieniężna 20 tys. zł. Jeśli przewoźnik nie uzupełni zgłoszenia o dane wymagane w systemie, zostanie ukarany karą 5000 zł. Z kolei w przypadku stwierdzenia rozpoczęcia przewozu towaru bez numeru referencyjnego lub dokumentów go zastępujących, na kierującego zostanie nałożona grzywna w wysokości od 5000 do 7500 zł. Ustawa ma wejść w życie 1 marca 2017 r. Kolejne spotkanie branżowe z tego tematu odbędzie się już 23 lutego 2016 roku w Warszawie. Więcej...

Dziś w Sejmie o produkcji energii i ochronie środowiska w kontekście wykorzystania metanu

sejm-21
Dziś o 13:00 rozpoczęło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii pod przewodnictwem Posła Ireneusza Zyski, na temat produkcji energii oraz ochrony środowiska w kontekście wykorzystania metanu, wód kopalnianych i gazu składowiskowego. W spotkaniu biorą udział m.in. dr Marcin Sienkiewicz z Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych, Dariusz Bojsza, Prezes Zarządu Inicjatywy dla Środowiska Energii i Elektromobilności, dr Rafał Lewicki i dr Piotr Manczarski z Politechniki Warszawskiej, Maria Przekopowska, Dyrektor Zarządzająca CBE Polska i Barbara Boczek, Specjalista ds. Komunikacji w CBE Polska. Eksperci dyskutują m.in. na temat racjonalnego wykorzystania metanu uwalnianego z podkładów węgla i wyrobisk, który może być bazowym źródłem energii w klastrach energetycznych promowanych przez Ustawę o OZE, a także o wykorzystaniu i zagospodarowaniu energii z wód pokopolanianych. Dyskusję zdominowały kwestie technologiczne m.in. problematyka doskonalenia technologii odwiertow pionowych oraz szczelinowania.

Reprezentant Ministerstwa Energii w debacie panelowej podczas VI Forum of Biomass & Waste

Piotr CzopekMinisterwo energii Piotr Czopek, Główny Specjalista ds. OZE w Ministerstwie Energii dołączył do grona prelegentów VI edycji Forum of Biomass & Waste, które odbędzie się w dniach 9-10 marca 2017 r. w Krakowie.
Ekspert zabierze głos w panelu dyskusyjnym poświęconym otoczeniu regulacyjnemu dla sektorów związanych z energetyczną biomasą oraz energią z odpadów lub paliw alternatywnych. Więcej...

Trwa branżowa debata na temat nowych obowiązków dotyczących efektywności energetycznej

EFE13 sala 700

W dniu dzisiejszym trwa XIII Szkolenie "Nowa ustawa o efektywności energetycznej. Białe certyfikaty bez przetargu, nowy audyt, stopniowanie opłaty zastępczej", realizowane przez naszą firmę. Podmioty zobowiązane do realizowania obowiązków z zakresu efektywności energetycznej i audytu szkolą się dziś w trakcie wykładów dr Zdzisława Murasa i Pawła Płacheckiego. Głównymi tematami spotkania są m.in.: zasady rozliczania obowiązku, realizacja przedsięwzięć efektywnościowych oraz ich kwalifikacja, audyty, opłata zastępcza oraz kary.

O audytach efektywności energetycznej na dzisiejszym sejmowym posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii

PZGiE
Zespół CBE Polska brał dziś udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii pod przewodnictwem Posła Ireneusza Zyski. Tematami przewodnimi spotkania były smog w Polsce oraz rozporządzenie dot. Audytów efektywności energetycznej. Podczas dyskusji przedstawione zostały rekomendowane możliwości długofalowej i uzasadnionej ekonomicznie redukcji tzw. niskiej emisji. Kulminacyjnym punktem dyskusji była kwestia nierzetelnych audytów energetycznych, które na mocy ustawy Prawo energetyczne, pod reżimem finansowych kar, muszą zostać przeprowadzone w około 4.000 przedsiębiorstw. Zgodnie z najbardziej optymistycznymi szacunkami moc "przerobowa" firm audytorskich pozwoli na przeprowadzenie rzetelnego audytu w 25% przedsiębiorstw objętych obowiązkiem, w związku z czym można domniemywać, że znajdą się na rynku podmioty oferujące "pseudo-audyty", w związku z czym Ministerstwo Energii i Urząd Regulacji Energetyki powinny mieć na uwadze kontrolowanie jakości wspomnianych audytów. W spotkaniu udział wzięli m.in. Paweł Sałek, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej w Ministerstwie Środowiska, Roman Jaworski, Wiceprezes Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Naszą firmę reprezentowali Maria Przekopowską, Dyrektor Zarządzająca i Kamil Szkup, Development Manager. Przy okazji informujemy, że już jutro spotykamy się z przedsiębiorstwami objętym obowiązkami audytowmi na organizowanym przez nas szkoleniu XIII Szkolenie "Nowa ustawa o efektywności energetycznej. Białe certyfikaty bez przetargu, nowy audyt, stopniowanie opłaty zastępczej"

Uroczysta kolacja dla uczestników seminarium o wirtualnych elektrowniach, magazynach energii, klastrach i spółdzielniach energetycznych

sala merure 200
MercurePo zakończeniu części wykładowo - pokazowej II Seminarium "Wirtualne Elektrownie, Magazyny Energii i Spółdzielnie Energetyczne" ( 28.02.2017 r. w Częstochowie), w godzinach 20:00 - 24:00 odbędzie się spotkanie networkingowe w formie uroczystej kolacji. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału wszystkich uczestników wydarzenia. Spotkanie będzie cenną okazją do zapoznania się z przedstawicielami firm oraz podmiotów zaangażowanych w projekt, a także szansą na wzmocnienie kontaktów z partnerami biznesowymi w sektorze. Kolacja odbędzie się w hotelu Mercure Częstochowa Centrum znajdującym się w centrum miasta, w sąsiedztwie klasztoru Paulinów na Jasnej Górze (ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 2). 

Serdecznie zapraszamy do udziału w nieoficjalnej części wydarzenia!

cbepolska130       osisoft

Strona 10 z 61

Joomlart