CBE Polska

Ministerstwo Energii RP objęło patronatem zbliżającą się VII edycje konferencji Smart Communications and Technologies Forum

Piotr ZarembaMinisterwo energii Organizowana przez nas VII edycja konferencji międzynarodowej Smart Communications and Technologies Forum została objęta Patronatem Honorowym Ministra Energii Pana Krzysztofa Tchórzewskiego. W trakcie konferencji wypowie się również przedstawiciel Ministerstwa, Pan Piotr Zaremba z Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologii, na temat programów e-Car i e-Bus koordynowanych przez Ministerstwo Energii i Ministerstwo Rozwoju względem rozbudowy infrastruktury transportu elektrycznego w Polsce. Więcej...

ICiMB Honorowym Patronem III Seminarium "Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania"

ICIMBInstytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych objął Honorowym patronatem III seminarium "Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania", które organizujemy 6 czerwca br. w Warszawie. Podczas wydarzenia z ramienia ICiMB głos zabierze dr inż. Krystyna Rajczyk, Kierownik, Zakład Inżynierii Materiałowej, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Więcej...

Wojciech Lubczyński z Polskich Sieci Elektroenergetycznych dołączył do grona prelegentów Smart Communications and Technologies Forum

Wojciech Lubczynskipse logoWojciech Lubczyński, przedstawiciel Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., Ekspert w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej, dołączy do grona Prelegentów zaangażowanych w zbliżającą się siódmą edycję Smart Communication and Technology Forum. Przedmiotem działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Więcej...

Reprezentantka EKO-ZEC merytorycznie zaangażowana w III edycję seminarium o zagospodarowaniu UPS

EkoZec-350Firma EKO-ZEC zaangażowała się w III edycję seminarium "Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania", które odbędzie się 6 czerwca br. w Warszawie. Z ramienia firmy podczas seminarium referat wygłosi dr inż. Daria Zielińska, Kierownik Działu Ochrony Środowiska, Rozwoju i Wdrożeń, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe EKO-ZEC Sp. z o.o. Więcej...

Adam Stawicki, Miejskie Zakłady Autobusowe wśród prelegentów VII edycji Smart Communications and Technologies Forum

mzaAdam Stawicki przedstawiciel Miejskich Zakłady Autobusowych dołączy do grona ekspertów zaangażowanych w zbliżającą się siódmą edycję Smart Communication and Technology Forum. W trakcie konferencji odniesie się do koncepcji tworzenia infrastruktury pojazdów elektrycznych dla transportu miejskiego w Warszawie. Miejskie Zakłady Autobusowe są odpowiedzialne za prowadzenie komunikacji zbiorowej na terenie miasta stołecznego Warszawy taborem autobusowym, prowadzenie działalności w zakresie zakupu, wymiany i naprawy taboru dla realizacji statutowego przedmiotu działania, inicjowanie i realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie budowy, rozbudowy i remontów obiektów, urządzeń miejskiej komunikacji zbiorowej w tym także floty pojazdów elektrycznych. Więcej...

Seminarium o zagospodarowaniu ubocznych produktów spalania pod patronatem Polskiej Izby Ekologii

pieOrganizowane przez nas III Seminarium "Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania" zostało objęte Honorowym patronatem Polskiej Izby Ekologii. Celem Polskiej Izby Ekologii jest reprezentowanie zrzeszonych w niej podmiotów w działalności na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Więcej...

Krzysztof Biernat, PIMOT wśród prelegentów VII edycji Smart Communications and Technologies Forum

pimotDr. inż. Krzysztof Biernat, prof. ndzw., Dyrektor Zakładu Paliw Płynnych i Biogospodarki w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji (PIMOT) dołączył do grona ekspertów zaangażowanych w zbliżającą się siódmą edycję Smart Communication and Technology Forum. W trakcie konferencji odniesie się do koncepcji tworzenia infrastruktury pojazdów elektrycznych w Polsce. Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT) to instytut badawczy, nad którym nadzór sprawuje Ministerstwo Rozwoju. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie prac naukowo badawczych i prac rozwojowych w dziedzinie motoryzacji. Więcej...

IBDiM patronuje III edycji seminarium o zagospodarowaniu UPS-ów

ibdim
Instytut Badawczy Dróg i Mostów objął Honorowym patronatem III edycję seminarium "Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania", które organizujemy 6 czerwca w Warszawie. IBDiM jest wiodącą polską placówką naukową zajmującą się problematyką infrastruktury komunikacyjnej, m.in. w zakresie wykorzystania popiołów, żużli i innych UPS-ów w budownictwie. Więcej...

Strona 9 z 67

Joomlart