CBE Polska

Wiceprezes ds. technicznych Enea Połaniec wypowie się podczas VII Forum Spalania Biomasy i Odpadów

Marek RynskieneaMarek Ryński, Wiceprezes ds. technicznych Enei Połaniec dołączył do grona prelegentów podczas VII Forum Spalania Biomasy i Odpadów. Autor koncepcji integracji Zielonego Bloku, największej tego typu jednostki biomasowej na świecie z infrastrukturą elektrowni. Nadzorował także realizację projektu modernizacji bloków konwencjonalnych elektrowni. Od lipca 2017 r. pełni funkcję wiceprezesa zarządu ds. technicznych w Enei Połaniec S.A. Forum odbywa się 1-2 marca 2018 roku w Warszawie. Więcej...

Wiceprezes NFOŚiGW wystąpi podczas VII Forum Spalania Biomasy i Odpadów

Artur MichalskiMgr inż. Artur Michalski, Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wystąpi w panelu dyskusyjnym podczas VII Forum Spalania Biomasy i Odpadów. W latach 2006-2008 był Zastępcą Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie wcześniej pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W tym samym czasie był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, obecnie ponownie został powołany na tą funkcję w grudniu 2015 roku. Forum odbędzie się 1-2 marca 2018 roku w Warszawie. Więcej...

PSE rozpoczęło publiczne konsultacje Regulaminu rynku mocy

Szanowni Państwo,

informujemy, że począwszy od 19 stycznia 2018 r. PSE ogłosiło konsultacje publiczne dla regulaminu rynku mocy. Uwagi do projektu regulaminu będzie można zgłaszać do 9 lutego 2018 r. Przedstawiony do konsultacji publicznych projekt regulaminu rynku mocy w szczegółowy sposób opisuje:
  •     harmonogram procesów rynku mocy;
  •     prawa i obowiązki uczestników rynku mocy;
  •     organizację i przebieg certyfikacji ogólnej, certyfikacji do aukcji głównej i certyfikacji do aukcji dodatkowych;
  •     warunki i sposób prowadzenia aukcji wstępnych i aukcji mocy;
  •     zakres informacji zawartych w rejestrze rynku mocy;
  •     warunki korzystania z rejestru rynku mocy przez uczestników rynku mocy;
  •     procedury związane z dostarczaniem mocy i rozliczaniem jego wykonywania.
Projekt regulaminu rynku mocy, wraz z załącznikami, dostępny jest na stronie internetowej PSE S.A. https://www.pse.pl/-/zaproszenie-do-udzialu-w-konsultacjach-publicznych-regulaminu-rynku-mocy

Jednocześnie zapraszamy do udziału wII edycji Seminarium pt. "Rynek mocy i inne mechanizmy mocowe – możliwości, obowiązki, strategie", które odbędzie się 27 lutego 2018 r. w Warszawie. W gronie prelegentów spotkania m.in: Dr inż. Tomasz Kowalak, Piotr Ciołkowski, Michał Andruszkiewicz i Jan Radziuk z Departamentu Energetyki warszawskiego biura CMS, Michał Zapaśnik z Deloitte Consulting, Tomasz Ziomek z zespołu Praktyki Energetyki i Zasobów Naturalnych w EY, Michał Smyk z PGE Polskiej Grupy Energetycznej i Dr Ewa Mataczyńska z Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza. Szczegółowe informacje o wydarzeniu dostępne są pod TYM LINKIEM.

BOŚ Bank wystąpi podczas zbliżającego się seminarium dla klastrów energii

bos bankBOŚ Bank wygłosi prezentację podczas III edycji seminarium "Klastry Energii, Spółdzielnie i Wirtualne Elektrownie w Polsce" która odbędzie się 30 stycznia w Warszawie. BOŚ Bank łączy biznes i ekologię z korzyścią dla klientów, zrodzonym z wyjątkowej idei - połączenia prężnej instytucji finansowej z proekologiczną misją. Działa od początku lat 90 tych. Jako wiodący gracz na rynku finansowania ochrony środowiska wsparł inwestycje o łącznej wartości ponad 50 miliardów złotych.Bank docenia szczególną rolę Klastrów energetycznych w tworzeniu spójnej koncepcji ochrony środowiska. Z myślą o wsparciu tych działań przygotowana została przez BOŚ Bank kompleksowa oferta finansowania oraz doradztwa inwestycyjnego w ramach Grupy kapitałowej Banku. Więcej...

Zmiany w prawie farmaceutycznym w świetle nowelizacji SENT-a

Mariusz KondratJustyna Stefanczyk - Kaczmarzyk
Mariusz Kondrat oraz Justyna Stefańczyk - Kaczmarzyk, Partnerzy w Kancelarii Kondrat, skomentują zmiany w prawie farmaceutycznym w świetle najnowszej nowelizacji ustawy o monitorowaniu i ewidencji przewozu towarów. Do ustawy wprowadzono nowy rozdział dotyczący monitorowania przewozu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, zagrożonych brakiem dostępności w Polsce w związku z ich wywozem za granicę. Z powodu zmiany przepisów Prawa farmaceutycznego, każdy przedsiębiorca będzie musiał zgłosić Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu (GIF) zamiar wywozu tych towarów z Polski lub ich zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza naszym krajem. Szczegóły zostaną omówione podczas XI edycji szkolenia Zmiany w ustawie o monitorowaniu i ewidencji przewozu towarów, które odbędzie się 1 marca 2018 roku w Warszawie. Więcej...

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji objęła patronatem III seminarium Klastry Energii, Spółdzielnie i Wirtualne Elektrownie

piitPolska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) istnieje od stycznia 1993 roku, zrzeszając obecnie blisko 130 największych firm sektora teleinformatyki i telekomunikacji. Izba jest więc najpoważniejszym partnerem, zarówno w procesie stanowienia prawa, jak i opiniowania bieżących decyzji administracji rządowej i organów regulacyjnych. Władze Izby realizują swoje cele właśnie poprzez współpracę z instytucjami ustawodawczymi, administracją państwową i samorządową, dostarczając im właściwych informacji, kompetentnych analiz i konstruktywnych ocen zjawisk i działań ważnych dla rynku teleinformatycznego. PIIT w sposób zasadniczy i znaczący wpłynął na kształt ustaw i przepisów podatkowych, celnych, certyfikacyjnych, prawa autorskiego oraz procedur zamówień publicznych. III edycja seminarium Klastry Energii, Spółdzielnie i Wirtualne Elektrownie odbędzie się 30 stycznia w Warszawie. Więcej...

Dr Tomasz Kowalak wśród prelegentów II edycji seminarium o rynku mocy i innych mechanizmach mocowych

tomasz kowalakMamy przyjemność poinformować, że podczas II edycji Seminarium pt. "Rynek mocy i inne mechanizmy mocowe - możliwości, obowiązki, strategie", wystąpi Dr inż. Tomasz Kowalak. W swoim referacie ekspert omówi m.in. spodziewany deficyt w bilansie mocy, zagrożenie dla konkurencyjnościgospodarki ze względu na koszty i jakość energii w modelu tradycyjnym czy warunki zwiększenia elastyczności funkcjonowania KSE i efekty jejzwiększenia dla bilansu mocy. Dr Kowalak zabierze też głos w debacie panelowej. Seminarium odbędzie się 27 lutego w Warszawie. Więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem.

Trwa 5 edycja naszego szkolenia o nowym rozporządzeniu ME ws. taryf dla ciepła

tdc5 sala
Poprawiony: środa, 17 stycznia 2018 13:18

Strona 7 z 79

Joomlart