CBE Polska

Jest opinia Ministerstwa Finansów w sprawie art. 44 PE

W nawiązaniu do cyklu szkoleń z zakresu art. 44 PE jakie zorganizowaliśmy w 2014 roku, informujemy iż otrzymaliśmy oficjalną interpretację Ministerstwa Finansów dotyczącą wymogów art. 44 PE. Wedle opinii Pani Dyrektor Joanny Dadacz z Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów, ujętej w piśmie z dnia 3 listopada 2014 sygn. DR1/502/288/CPM/14 informujemy co następuje:

"Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  (Dz. U. Nr 153, poz. 1504 ze zm.) przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane do sporządzenia i przechowywania , na  zasadach i  w trybie określonym w przepisach o rachunkowości, sprawozdania finansowego zawierającego bilans oraz rachunek zysków i strat za okresy sprawozdawcze, odrębnie dla poszczególnych rodzajów wykonywanej działalności gospodarczej, w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1, odnoszącym się wyłącznie do rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej tj. wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami gazowymi lub energią, magazynowania paliw gazowych i skraplania gazu ziemnego lub regazywfikacji skroplonego gazu ziemnego oraz działalności gospodarczej niezwiązanej z działalności powyżej wymienioną.
Korzystają z dyspozycji ust. 9 dodatkowych informacji i objaśnień, stanowiących element informacji dodatkowej, będącej częścią składową sprawozdania finansowego (załącznik nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości – Dz. U. z 2013 r, poz. 330, ze zm.), jednostka ma obowiązek, w przypadku gdy inne informacje niż wymienione w pozostałych ustępach dodatkowych informacji i objaśnień mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, ujawnić te informacje. W opinii departamentu DR , w ramach ww. ujawnień w informacji dodatkowej rocznego sprawozdania finansowego powinny zostać przedstawione odpowiednie pozycje bilansu oraz rachunki zysków i strat odrębnie dla poszczególnych rodzajów wykonywanej działalności gospodarczej, o której mowa w ww. art 44 ust. 2. Należałoby oczywiście wskazać zasady alokacji aktywów i pasywów oraz kosztów i przychodów do każdej z tych działalności. Naszym zdaniem, z uwagi na charakter niektórych aktywów i pasywów - nie powinny być alokowane wszystkie pozycje aktywów i pasywów ( np. środków pieniężnych czy kapitałów) na poszczególne rozdaje działalności, dlatego powinny być zaprezentowane tylko odpowiednie pozycje bilansu a nie pełne bilanse.”

Mam nadzieję,  że niniejsza interpretacja będzie dla Państwa przydatna w pracach nad sprawozdaniami finansowymi.

Maria Przekopowska
Dyrektor Zarządzający
CBE POLSKA

KOBiZE zaangażowane w naszą konferencję o handlu CO2

Pawel Mazyk malekobize logo male
Mamy przyjemność poinformować, że Paweł Mzyk, Zastępca Kierownika Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzenia Emisjami (KOBiZE) zabierze głos podczas III Emission Trading Summit, które organizujemy już 19 listopada w Warszawie. Ekspert wystąpi w dyskusji panelowej dotyczącej rynków carbon. Więcej...

EY Law ponownie współpracuje z nami przy Emission Trading Summit

Katarzyna Klaczynskaey
Kancelaria Ernst & Young Law Tałasiewicz i Wspólnicy sp.k. dołączyła do grona Partnerów trzeciej edycji Emission Trading Summit, która odbędzie się 19 listopada w Warszawie. Kancelaria łączy wieloletnie doświadczenie radców prawnych i adwokatów ze standardami świadczenia usług obowiązującymi w grupie EY oraz znajomością biznesowych zasad działania klientów. Podczas wydarzenia Kancelaria będzie reprezentowana przez Katarzynę Kłaczyńską, która wystąpi w dyskusji panelowej poświęconej przyszłości rynków CO2. Katarzyna Kłaczyńska w EY odpowiedzialna jest w szczególności za praktyki w obszarze energetyki, zasobów naturalnych, ochrony środowiska i handlu emisjami. Więcej...

Rewitalizacja ETS z punktu widzenia Fortum podczas trzeciej edycji Emission Trading Summit

Kari KankaanpaafortumMamy przyjemność poinformować, że fiński koncern energetyczny Fortum zaangażował się merytorycznie w III edycję międzynarodowego Emission Trading Summit, która odbędzie się 19 listopada br. Podczas wydarzenia głos zabierze Kari Kankaanpää, Starszy Manager ds. Klimatycznych w Fortum Corporation. Ekspert wygłosi prelekcję poświęconą tzw. Market Stability Reserve z punktu widzenia fińskiego potentata energetycznego. Więcej...

O Art. 44 prawa energetycznego po raz trzeci

EKE3 sala
W dniu 22 października 2014 roku odbyła się III specjalistycznego warsztatu "Art.44 - Zmiany w prawie energetycznym a obowiązki przedsiębiorstw w zakresie księgowości. Podobnie jak minione edycje - zgromadziła grono ponad 90 przedsiębiorców. Omawiane zagadnienia ukierunkowane były na specyfikę działalności podmiotów z sektora energetycznego i gazowego. W szczególności prowadzących działalność gospodarczą w zakresie: przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi. Podczas wydarzenia zwracano uwagę na proponowane zmiany w Prawie energetycznym. Wskazano m.in. że nie chodzi o to, aby rozdzielać księgi rachunkowe a o to, żeby dokonywać ujawnień w sprawozdaniu finansowym, z którym może wiązać się konieczność rozbudowania analityki. Więcej...

Konfederacja Lewiatan dołączyła do grona Patronów Honorowych naszego Szczytu o handlu CO2

Daria KulczyckalewiatanOrganizowane przez nas III Emission Trading Summit zostało docenione przez Konfederację Lewiatan, która objęła wydarzenie Patronatem Honorowym. Podczas konferencji z ramienia Konfederacji głos zabierze Pani Daria Kulczycka, Dyrektorka departamentu Energii i Zmian Klimatu w Konfederacji Lewiatan. Konfederacja Lewiatan skupia w związkach regionalnych i branżowych ponad 3750 firm zatrudniających w sumie ponad 700 tys. osób. Jest członkiem Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych. Należy do organizacji BUSINESSEUROPE - będącej reprezentantem interesów przedsiębiorców i pracodawców wobec Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i innych instytucji UE. Więcej...

UE uzgodniła ramy polityki klimatycznej do 2030 r.

Unia Europejska ograniczy emisje CO2 o co najmniej 40 proc. do 2030 r. względem roku 1990 - uzgodnili przywódcy państw w nocy z czwartku na piątek w Brukseli. Mniej zamożne kraje UE, w tym Polska, będą mniej obciążone kosztami ambitnej polityki klimatycznej. 40-procentowy cel redukcji emisji CO2 do 2030 r. to główny element porozumienia w sprawie nowych ram unijnej polityki klimatycznej po roku 2020. "Nie było łatwo, ale byliśmy w stanie osiągnąć to porozumienie" - powiedział szef Rady Europejskiej Herman Van Rompuy na konferencji prasowej po zakończeniu obrad pierwszego dnia szczytu. Drogę do kompromisu otworzyło spotkanie premier Ewy Kopacz z kanclerz Niemiec Angelą Merkel, prezydentem Francji Francois Hollande'em oraz Van Rompuyem. Krótko po rozpoczęciu szczytu rozmawiali oni na temat polskich postulatów, podczas gdy pozostałe kraje czekały na wynik tych negocjacji.

Więcej…

Ministerstwo Gospodarki: W 2014 r. elektrownie otrzymały 66 mln darmowych uprawnień do emisji CO2

Na lata 2013-2020 polskim elektrowniom przyznano 404 mln bezpłatnych uprawnień do emisji CO2, a w 2014 r. wydano im ok. 66 mln darmowych uprawnień - poinformowało Ministerstwo Gospodarki. Premier Ewa Kopacz na szczycie UE zabiega o utrzymanie darmowych pozwoleń dla elektrowni. Uprawnienia te jednak nie pokrywają całkowitych potrzeb sektora energetycznego - wskazało Ministerstwo Gospodarki. Brakujące pozwolenia elektrownie muszą kupić na aukcji. Konieczność kupowania uprawnień ma skłonić do inwestycji w źródła odnawialne.
Więcej…

Strona 67 z 83

Joomlart