CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Programme agenda
Prelegenci
Sponsorzy
Patronat
Artykuły
Lokalizacja
Rejestracja
remit


znak_formularz1Szanowni Państwo,


Od 28 grudnia 2011 roku obowiązuje tzw. rozporządzenie REMIT w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii. Mimo, że część jego przepisów wejdzie w życie w terminie późniejszym to już teraz uczestnicy rynku handlu energią są zobligowani do respektowania założeń REMIT. Na mocy tej regulacji ma być monitorowany handel hurtowy energią w UE, w tym obrót instrumentami pochodnymi na dostawę i przesył gazu ziemnego i prądu. Umowy ma monitorować Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) Nowe przepisy mają charakter prewencyjny i mają zapobiegać nieuczciwej konkurencji oraz spekulacjom rynkowym.
Jakie obowiązki nakłada na uczestników rynku nowe rozporządzenie? Czy REMIT faktycznie powstrzyma graczy przed spekulacjami na rynkach energii? Czym jest informacja wewnętrzna a jakie dane mają obowiązek publikować poszczególne zakłady?
Na te oraz inne pytania szereg Ekspertów odpowie podczas warsztatów: "Hurtowy rynek handlu energią w świetle nowych wymogów rozporządzenia REMIT" , które odbędzie się w dniu 20 września w Warszawie. Skomentują oni wpływ nowych przepisów na konkurencyjność i przejrzystość rynku, obowiązki beneficjentów oraz sposoby sprawozdawczości do odpowiednich organów.

Do udziału zapraszamy podmioty zobligowane/ zainteresowane stosowaniem nowych przepisów o hurtowym handlu energią, a w szczególności:

 • Firmy/ Przedsiębiorstwa sprzedające: energię elektryczną, gaz ziemny, usługi przesyłowe na terenie UE oraz związane z nimi instrumenty pochodne.
 • Odbiorcy końcowi, których roczne zużycie energii elektrycznej lub gazu ziemnego wynosi 600 GWh lub więcej
 • Osoby zawodowo zajmujące się pośredniczeniem w zawieraniu transakcji lub/i zobowiązane do powiadamiania krajowego organu regulacyjnego o każdym uzasadnionym podejrzeniu naruszenia przez uczestników rynku zasad REMIT
 • Firmy doradcze
 • Energy traderów i analityków
 • Wszystkie osoby zainteresowane tematyką obrotu

Wśród najważniejszych zagadnień wydarzenia znalazły się:

 • Nowe przepisy zapobiegające nieuczciwym praktykom na hurtowych rynkach energii w krajach Unii Europejskiej
 • Główne założenia nowego rozporządzenia REMIT oraz ich wpływ na przedsiębiorstwa
 • Podmioty zobligowane
 • Funkcjonowanie system handlu energią po zmianach
 • Rola URE i ACER jako organów nadzorczych nad rynkiem hurtowego handlu energią i instrumentami pochodnymi
 • Nowe obowiązki względem sprawozdawczości, raportowania planowanych i wykonywanych transakcji na rynkach hurtowych, obowiązek zgłaszania transakcji
 • Ewentualne sankcje za niedopełnienie nowych obowiązków
 • Nowe rejestry transakcji hurtowych na zakup i przesył gazu oraz energii
 • Zapobieganie manipulacji na rynku oraz wykorzystywania informacji wewnętrznych w obrocie hurtowymi produktami energetycznymi
 • REMiT vs. pozostałe przepisy dotyczące obrotu i bilansowania
 • Rekomendacje CEER vs. REMiT
 • Licencja europejska na hurtowy handel energią vs. licencja MiFID lub rejestracja na podstawie rozporządzenia REMIT
 • Konsekwencje wynikające z rozporządzenia REMIT dla poszczególnych uczestników rynku


Joomlart