CBE Polska

Spis treści
Start
Prelegenci
Program
Lokalizacja
Rejestracja
Zmiany w ustawie o biokomponentachformularz



9:00 - 9:15 Rejestracja uczestników i poranna kawa
9:15 - 9:30 Wprowadzenie
 • Duża nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych od 1 stycznia 2018 r.

Prelegent:
Krzysztof Rutkowski, Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Partner w Kancelarii KDCP
9:30 - 11:00 Kluczowe zmiany w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
 • nowy obowiązek obligatoryjnego blendingu
  • wysokość
  • potencjalne trudności
  • wskazówki praktyczne
 • opłata zastępcza
  • warunki formalne
  • sposób wyliczania
  • potencjalne problemy
 • ograniczenie stosowania olejów ze stawką 23% VAT
  • kwestia "jadalności"

Prelegent:
Krzysztof Rutkowski, Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Partner w Kancelarii KDCP
11:00 - 11:15 Przerwa kawowa
11:15 - 12:30 Pozostałe zmiany w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
 • współczynniki redukcyjne
 • współuwodornienie
 • podwójne zaliczanie
  • warunki formalne
  • katalog surowców
 • zmiany dotyczące przepisów dot. certyfikacji
 • nowe uprawnienia KOWR
 • inne zmiany

Prelegent:
Krzysztof Rutkowski, Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Partner w Kancelarii KDCP
12:30 - 13:00 Paliwa dla transportu w świetle nowelizowanej ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
 • definicje paliw, paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, biokomponentów, innych paliw odnawialnych
 • wymagania odnośnie paliw wprowadzanych do obrotu
 • wyjaśnienie terminu "biopaliwa zaawansowane"
 • aspekty technologiczne otrzymywania biopaliw zaawansowanych oraz innych paliw odnawialnych, w tym współuwodornienie
 • dostępność paliw zaawansowanych w Polsce

Prelegent:
Małgorzata Odziemkowska, Starszy specjalista badawczo-techniczny, Zakład Paliw Płynnych i Biogospodarki, Przemysłowy Instytut Motoryzacji
13:00 - 14:00 Lunch
14:00 - 14:30 Pozostałe zmiany w prawie dotyczące branży biopaliwowej
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
  • zmiany względem ARR
 • Projekt dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. RED II)

Prelegent:
Krzysztof Rutkowski, Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Partner w Kancelarii KDCP
14:30 - 15:00 Podsumowanie, dyskusja i zakończenie szkolenia.
Wręczenie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo





Joomlart