CBE Polska

Spis treści
Start
Nasze doświadczenie
Program
Prelegenci
Lokalizacja
Rejestracja
noze5
formularz
Szanowni Państwo,

W diu 11 marca 2015 roku 2020 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w ustawę o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE). Wejdzie ona w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Część przepisów, m.in. dotyczących nowych form wsparcia wytwórców energii z OZE (rozdział 4) wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., niektóre artykuły od 1 października 2015 roku.

Dziś na finiszu prac prezentujemy Państwu IV edycję warsztatów "Nowa ustawa i mechanizmy wsparcia OZE", które odbędą się w dniu 26 maja 2015 roku w Warszawie. Wydarzenie zostanie podzielone na dwa bloki tematyczne - pierwszy poświęcony zostanie omówieniu kluczowych zmian wprowadzonych w ustawie, natomiast II blok będzie szczegółową analizą nowych mechanizmów i instrumentów wsparcia wytwarzania energii z OZE.

Wśród najważniejszych zagadnień wydarzenia:
 • Zakres systemu wsparcia w ujęciu podmiotowym i zasady wejścia do systemu (Instalacja OZE i termicznego przekształcania odpadów, nowe rodzaje źródeł: mikroinstalacja i mała instalacja, instalacja spalania wielopaliwowego i dedykowana instalacja spalania wielopaliwowego.
  oraz źródła wykorzystujące wyłącznie biogaz lub biopłyny)
 • Efekt zachęty i pojęcie "łącznej wartości" pomocy publicznej
 • Nowe zasady wydawania świadectw pochodzenia
 • Obowiązek zakupu energii elektrycznej fizycznej - sprzedawca zobowiązany
 • Taryfa gwarantowana - feed-in tariff
 • Nowe zasady określenia poziomu obowiązku (jednostki modernizowane,OZE w kogeneracji)
 • Sprzedawca Zobowiązany, Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej
 • Zadania i rola OSP w aukcyjnym systemie wsparcia
 • Zasady kalkulacji stawki opłaty OZE oraz płatnik opłaty OZE
 • Gwarancja poziomu wsparcia oraz rozwiązania okresu przejściowego
 • Zasady: "interwencji" na rynku świadectw pochodzenia, rozliczenia ze zobowiązania wytwarzania w wyniku wygrania aukcji, kontroli wykonywania działalności - po aukcji.
 • Koszty bilansowania handlowego, ograniczenia i wyłączenia z sytemu wsparcia.Do udziału w warsztatach zapraszamy wszystkie podmioty rynku OZE, a w szczególności firmy zobligowane lub zainteresowane tzw. mechanizmami wsparcia:
 • Przedsiębiorstwa wytwarzające i sprzedające energię elektryczną oraz ciepło odbiorcom końcowym
 • Przemysłowi odbiorcy energii, ciepła
 • Instalacja OZE i termicznego przekształcania odpadów
 • Mikroinstalacje i małe instalacja
 • Instalacje spalania wielopaliwowego i dedykowane instalacja spalania wielopaliwowego
 • Źródła wykorzystujące wyłącznie biogaz lub biopłyny
 • Spółki gazownicze, zobowiązane do rozliczania się ze świadectw pochodzenia z OZE
 • Firmy wytwarzające i obracające energią pochodzącą z OZE
 • Audytów i weryfikatorów energetycznych
 • Brokerów, domu maklerskie oraz jednostki obracające certyfikatami i energią
 • Kancelarie prawne, firmy doradcze i inżynieryjne zainteresowane funkcjonowaniem nowego rynku zielonych certyfikatów i energii z OZE


Joomlart