CBE Polska

Spis treści
Start
Prelegenci
Program
Lokalizacja
O kancelarii
Rejestracja
vat490
formularz

Szanowni Państwo,


Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt zmiany ustawy o VAT, który zakłada wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. Mechanizm podzielonej płatności ma polegać na rozdzieleniu płatności za towar lub usługę na dwie kwoty. Kwota netto byłaby płacona przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy, a pozostała kwota, czyli VAT miałaby trafiać na specjalny rachunek bankowy.

Kwotą netto przedsiębiorca będzie dysponował dowolnie, jednak kwota podatku VAT będzie mogła zostać użyta tylko do płatności VAT na rzecz innych kontrahentów lub do płatności zobowiązania VAT do urzędu skarbowego.

Zmiany miałyby zostać wprowadzone od 1 stycznia 2018 r., jednak już warto zapoznać się z ustawą. Ze względu na duże zainteresowanie tematem zapraszamy na szkolenie "Split payment - nowy mechanizm podzielnej płatności VAT od 2018 roku", które odbędzie się w dniu 21 września 2017 roku, w Centrum Szkolenia PGNiG, ul. Kasprzaka 25 w Warszawie. Program szkolenia oparty jest na analizie przepisów, projektowanych zmian, zapowiedzi MFiR, przy wykorzystaniu analizy porównawczej mechanizmu split payment funkcjonującego w innych krajach Unii Europejskiej.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy: przedstawicieli szeroko pojętego sektora energetycznego, paliwowego i chemicznego, a w szczególności: członków zarządu, personel działów finansowo-księgowych oraz komórek zajmujących się rozliczaniem zobowiązań podatkowych.

W ramach szkolenia omówione zostaną następujące kwestie:

 • Cele nowych regulacji, części składowe systemu, terminy wejścia w życie,
 • Praktyczne skutki, ryzyka, wątpliwości
 • Podstawowe definicje
 • Mechanizm podzielonej płatności w UE - przypadki wybranych państw
 • Podzielona płatność czyli nowela VAT 2018 w Polsce - dobrowolność czy obowiązek? jak się do tego przygotować? co podatnik może zyskać dzięki split payment?
 • Rachunek VAT
 • Odpowiedzialność za rozliczenia w trybie split payment
 • Formy płatności transkacji handlowych a split payment
 • Zmiany w sposobie rozliczeń VAT po wprowadzeniu split payment
 • Wpływ mechanizmu split payment na JPKS
 • Split payment a przychody i koszty podatkowe
 • Centralny Rejestr Danych Podatkowych, Faktur, ParagonówJoomlart