CBE Polska

Spis treści
Start
Prelegenci
Program
Lokalizacja
Rejestracja
Szkolenie Pakiet energetyczny. Koncesje i system zapasów obowiązkowych
formularz


Szanowni Państwo,


Zapraszamy na trzecią edycję specjalistycznego szkolenie: "Pakiet energetyczny. Koncesje i system zapasów obowiązkowych", które odbedzie się w dniu 29 listopada 2016 roku w Warszawie, w Centrum Szkolenia PGNiG - ul. Kasprzaka 25 w Warszawie. Podsumowania poprzednich wydarzeń z zakresu realizacji obowiązków koncesyjnych i akcyzowych można obejrzeć w zakładce "Archiwum" Więcej...


Warto podkreślić, że w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji dnia 17 października 2016 r. opublikowany został projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących. Zachęcamy do zapoznania się z projektem i poniżej umieszczamy bezpośrednie linki:


W ramach szkolenia omówione zostaną następujące kwestie:

 

Zmiany dotyczące koncesji paliwowych

 • definicja paliw ciekłych (przedmiot koncesji)
 • wprowadzenie koncesji na przeładunek
 • doprecyzowanie koncesji na magazynowanie i wytwarzanie
 • zmiany kryteriów koncesyjnych [udzielania / wniosków / cofania i wygasania]
 • zabezpieczenie majątkowe
 • zmiany w zakresie LPG
 • przepisy przejściowe

Obrót "poza-koncesyjny, ale regulowany" – podmioty przywożące

 • nowe obowiązki sprawozdawcze
 • nowe rejestry, wykazy i uprawnienia organów
 • zmiany dotyczące kar i sankcji

Zmiany w zakresie systemu zapasów obowiązkowych

 • produkty objęte obowiązkiem zapasowym
 • podmioty i transakcje objęte obowiązkiem zapasowym
 • rejestracja w systemie ARM
 • tworzenie i utrzymywanie zapasów
 • umowa o magazynowanie i tzw. umowa ticketowa
 • wyliczanie wielkości zapasów i obowiązki sprawozdawcze
 • opłata zapasowa – wyliczanie i sprawozdawczość
 • kontrole prowadzone przez ARM
 • kary i sankcje
Zmiany w zakresie VAT i KK
 • zwrot VAT i "wstrzymanie" zwrotu VAT
 • kaucja rejestracyjna VAT
 • odmowa rejestracji na VAT i wykreślenie z rejestru VAT
 • sankcje dla pełnomocników rejestrujących
 • brak deklaracji kwartalnych dla nowych podatników
 • elektroniczna forma deklaracji VAT i informacji podsumowujących
 • zmiany dot. kaucji gwarancyjnej
 • nowa "sankcja VAT" 30% i 100%
 • rozszerzona "kontrola krzyżowa"
 • przestępstwa fakturowe w KK

pojk1439 Sprawdź nasze doświadczenie!

Szkolenia z zakresu obrotu paliwami, koncesjonowania i rozliczeń na potrzeby akcyzowe/ celne realizujemy od czerwca 2012 roku. Do dnia dzisiejszego przeszkoliliśmy ponad 900 specjalistów. Więcej informacji o naszym doświadczeniu oraz szczegółowe relacje wraz ze zdjęciami, znajdziecie Państwo w zakładce "archiwum" na naszej stronie.


Joomlart