CBE Polska

Spis treści
Start
Prelegenci
Program
Lokalizacja
Rejestracja
smp5
formularz


Szanowni Państwo,

W dniu 18 kwietnia 2017 roku weszła w życie ustawa o monitorowaniu i ewidencji drogowego przewozu towarów. Od dnia 1 maja 2017 r., będą egzekwowane przepisy artykułów 21-32, artykułu 34 oraz artykułu 35, punkt 2, mówiące o możliwości nakładania kar na przewoźników, a także strony wysyłające i odbierające towar. Ministerstwo Finansów udostępniło już usługę „e-Przewóz", która umożliwi klientom Krajowej Administracji Skarbowej realizację ustawowych obowiązków związanych ze zgłoszeniem przewozu do elektronicznego rejestru w systemie SENT oraz jego aktualizację. Usługa ta jest świadczona za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) i pozwoli na obsługę przewozu „towarów wrażliwych" na i przez terytorium Polski.

Przypominamy najważniejsze informacje o obowiązkach uczestników systemu związane z uruchomieniem systemu:
 1. Z chwilą wejścia w życie powyższych przepisów podmioty w niej wskazane są zobligowane do wykonywania czynności w niej przewidzianych, np. przesyłania zgłoszeń.
 2. By przesłać zgłoszenia do rejestru SENT, uzupełnić je i aktualizować wystarczy rejestracja konta o podstawowym poziomie dostępu do Portalu PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych na stronie internetowej https://puesc.gov.pl).
 3. Każda z osób reprezentujących podmiot wysyłający, podmiot odbierający lub przewoźnika, która dokona tej rejestracji staje się użytkownikiem Platformy PUESC w rozumieniu art. 9 ust. 2 ustawy.
Źródło:
puesc.gov.pl/web/puesc/-/14-04-2017-uruchomienie-systemu-monitorowania-drogowego-przewozu-towarow


Role w systemie monitorowania:

 1. PODMIOT WYSYŁAJĄCY: zgłasza zamiar przewozu towarów i jako potwierdzenie uzyskuje numer SENT ważny 10 dni oraz 3 klucze uwierzytelniające dla każdego uczestnika procesu ( klucz dla wysyłającego, klucz dla przewoźnika, klucz dla odbierającego);
 2. PRZEWOŹNIK: uzupełnia zgłoszenie przewozu i może rozpocząć transport nie wcześniej niż po uzyskaniu potwierdzenia. Posiada numer SENT lub dokument zastępujący zgłoszenie z potwierdzeniem;
 3. ODBIORCA: uzupełnia zgłoszenie o informacje o odbiorze towarów dla operacji SENT nie później niż na drugi dzień roboczy po dostawie

Ze względu na duże zainteresowanie tematem zapraszamy na kolejne, edycję szkolenia komputerowego "PUESC/ SENT", które odbędą się 1 czerwca 2017 roku w Krakowie, 13 czerwca 2017 roku we Wrocławiu oraz 27 lipca 2017 roku w Gdańsku.
Spotkania skupiać się będzie na praktycznych zasadach wprowadzenia tzw. pakietu przewozowego.
Szkolenia będzie się składać z dwóch części - teoretycznej i praktycznej. Omawiane będą zasady rejestracji i aktualizacji danych w systemie SENT, a także konkretne problemy zgłaszane przez przedstawicieli podmiotów objętych nowymi regulacjami.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy: dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz osoby, które w podmiotach dokonujących obrotu, zakupu bądź przewozu towarów objętych ustawą są odpowiedzialne za kwestie związane z obsługą zamówień, zakupów, sprzedaży oraz transportu towarów.

W ramach szkolenia omówione zostaną następujące kwestie:

CZĘŚĆ I

 • Cel „Pakietu Przewozowego"
 • Towary objęte monitorowaniem
 • Podstawowe definicje i konstrukcje SENT
 • Problemy SENT w obrocie międzynarodowym
 • Sankcje przewidziane w SENT

CZĘŚĆ II warsztatowa

 • Mechanizmy SENT (szczegółowe omówienie)
 • SENT w praktyce na wybranych scenariuszach transakcyjnych
 • Zgłoszenie SENT - step by step
 • Procedura awaryjna SENT i korekty zgłoszeń

Uwaga!

Od 22 września 2017 r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów (w świetle art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów), Krajowa Administracja Skarbowa obejmie swoim nadzorem przewóz olejów spożywczych. Związane jest to m.in. z możliwościami jakie dają estry metylowe (FAME) lub etylowe (FAEE) kwasów tłuszczowych oraz ich mieszanki paliwowe z olejem napędowym, uznawane jako biopaliwo (czyli przetworzony chemicznie olej roślinny, np. rzepakowy). Zgodnie z ustawą z 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, już teraz biokomponenty mogą stanowić 7% objętości oleju napędowego a w przypadku benzyn silnikowych nawet 10%. W świetle powyższego Minister Rozwoju i Finansów w uzgodnieniu z Szefem KAS, zdecydował o objęciu systemem monitorowania dodatkowych towarów w przypadkach gdy: masa brutto przesyłki przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów, oraz przewożone są w opakowaniach jednostkowych większych niż 26 kg albo 26 litrów.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług będą to m.in.:
    10.41.21  Olej sojowy surowy
    10.41.22  Olej z orzeszków ziemnych surowy
    10.41.23  Oliwa z oliwek surowa
    10.41.24  Olej słonecznikowy surowy
    10.41.25  Olej z nasion bawełny surowy
    10.41.26  Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy, surowy
    10.41.27  Olej palmowy surowy
    10.41.28  Olej kokosowy surowy
    10.41.29  Pozostałe surowe oleje roślinne
    10.41.51   Olej sojowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
    10.41.52  Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
    10.41.53  Oliwa z oliwek i jej frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
    10.41.54  Olej słonecznikowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
    10.41.55  Olej z nasion bawełny i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
    10.41.56  Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy oraz ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
    10.41.57  Olej palmowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
    10.41.58  Olej kokosowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
    10.41.59  Pozostałe oleje i ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie; stałe tłuszcze roślinne oraz pozostałe oleje roślinne (z wyłączeniem oleju kukurydzianego) oraz ich frakcje, gdzie indziej niesklasyfikowane, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
    10.41.60  Oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce oraz ich frakcje uwodornione, estryfikowane, ale dalej nieprzetworzone
    10.62.14  Olej kukurydzianypojk1439 Sprawdź nasze doświadczenie!

Szkolenia z zakresu obrotu paliwami, koncesjonowania i rozliczeń na potrzeby akcyzowe/ celne realizujemy od czerwca 2012 roku. Do dnia dzisiejszego przeszkoliliśmy ponad 1500 specjalistów. Więcej informacji o naszym doświadczeniu oraz szczegółowe relacje wraz ze zdjęciami, znajdziecie Państwo w zakładce "archiwum" na naszej stronie.
Joomlart