CBE Polska

Spis treści
Start
Prelegenci
Program
Lokalizacja
Rejestracja
smp5
formularz


Szanowni Państwo,

W dniu 18 kwietnia 2017 roku weszła w życie ustawa o monitorowaniu i ewidencji drogowego przewozu towarów. Od dnia 1 maja 2017 r., będą egzekwowane przepisy artykułów 21-32, artykułu 34 oraz artykułu 35, punkt 2, mówiące o możliwości nakładania kar na przewoźników, a także strony wysyłające i odbierające towar. Ministerstwo Finansów udostępniło już usługę „e-Przewóz", która umożliwi klientom Krajowej Administracji Skarbowej realizację ustawowych obowiązków związanych ze zgłoszeniem przewozu do elektronicznego rejestru w systemie SENT oraz jego aktualizację. Usługa ta jest świadczona za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) i pozwoli na obsługę przewozu „towarów wrażliwych" na i przez terytorium Polski.

Przypominamy najważniejsze informacje o obowiązkach uczestników systemu związane z uruchomieniem systemu:
 1. Z chwilą wejścia w życie powyższych przepisów podmioty w niej wskazane są zobligowane do wykonywania czynności w niej przewidzianych, np. przesyłania zgłoszeń.
 2. By przesłać zgłoszenia do rejestru SENT, uzupełnić je i aktualizować wystarczy rejestracja konta o podstawowym poziomie dostępu do Portalu PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych na stronie internetowej https://puesc.gov.pl).
 3. Każda z osób reprezentujących podmiot wysyłający, podmiot odbierający lub przewoźnika, która dokona tej rejestracji staje się użytkownikiem Platformy PUESC w rozumieniu art. 9 ust. 2 ustawy.
Źródło:
puesc.gov.pl/web/puesc/-/14-04-2017-uruchomienie-systemu-monitorowania-drogowego-przewozu-towarow


Role w systemie monitorowania:

 1. PODMIOT WYSYŁAJĄCY: zgłasza zamiar przewozu towarów i jako potwierdzenie uzyskuje numer SENT ważny 10 dni oraz 3 klucze uwierzytelniające dla każdego uczestnika procesu ( klucz dla wysyłającego, klucz dla przewoźnika, klucz dla odbierającego);
 2. PRZEWOŹNIK: uzupełnia zgłoszenie przewozu i może rozpocząć transport nie wcześniej niż po uzyskaniu potwierdzenia. Posiada numer SENT lub dokument zastępujący zgłoszenie z potwierdzeniem;
 3. ODBIORCA: uzupełnia zgłoszenie o informacje o odbiorze towarów dla operacji SENT nie później niż na drugi dzień roboczy po dostawie

Ze względu na duże zainteresowanie tematem zapraszamy na kolejne, edycję szkolenia komputerowego "PUESC/ SENT", które odbędą się 1 czerwca 2017 roku w Krakowie, 13 czerwca 2017 roku we Wrocławiu oraz 27 lipca 2017 roku w Gdańsku.
Spotkania skupiać się będzie na praktycznych zasadach wprowadzenia tzw. pakietu przewozowego.
Szkolenia będzie się składać z dwóch części - teoretycznej i praktycznej. Omawiane będą zasady rejestracji i aktualizacji danych w systemie SENT, a także konkretne problemy zgłaszane przez przedstawicieli podmiotów objętych nowymi regulacjami.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy: dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz osoby, które w podmiotach dokonujących obrotu, zakupu bądź przewozu towarów objętych ustawą są odpowiedzialne za kwestie związane z obsługą zamówień, zakupów, sprzedaży oraz transportu towarów.

W ramach szkolenia omówione zostaną następujące kwestie:

CZĘŚĆ I

 • Cel „Pakietu Przewozowego"
 • Towary objęte monitorowaniem
 • Podstawowe definicje i konstrukcje SENT
 • Problemy SENT w obrocie międzynarodowym
 • Sankcje przewidziane w SENT

CZĘŚĆ II warsztatowa

 • Mechanizmy SENT (szczegółowe omówienie)
 • SENT w praktyce na wybranych scenariuszach transakcyjnych
 • Zgłoszenie SENT - step by step
 • Procedura awaryjna SENT i korekty zgłoszeń


pojk1439 Sprawdź nasze doświadczenie!

Szkolenia z zakresu obrotu paliwami, koncesjonowania i rozliczeń na potrzeby akcyzowe/ celne realizujemy od czerwca 2012 roku. Do dnia dzisiejszego przeszkoliliśmy ponad 1500 specjalistów. Więcej informacji o naszym doświadczeniu oraz szczegółowe relacje wraz ze zdjęciami, znajdziecie Państwo w zakładce "archiwum" na naszej stronie.
Joomlart