CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Partnerzy
Patroni honorowi
Rejestracja
dsr znak formularz
Rozwiązania Demand Side Response (DSR) są zmianą podejścia do funkcjonowania rynku energetycznego. W tradycyjnym rozumieniu modelu działania sytemu odbiorca energii płaci za otrzymaną energię. W modelu DSR sytuacja ulega istotnej zmianie: aktywny odbiorca otrzymuje wynagrodzenie/profity za to, aby zechciał na wezwanie operatora systemu energetycznego zrezygnować na pewien czas z korzystania z części lub nawet całości zamówionej energii.
Głównym celem rynku DSR jest zwiększenie stabilności krajowego lub lokalnego systemu elektroenergetycznego. Biorący udział w DSR odbiorcy energii, rezygnując na wezwanie operatora systemu z całości lub części swojego zapotrzebowania na energię, zwiększają moce rezerwowe w systemie elektroenergetycznym, które z kolei umożliwiają operatorowi zabezpieczenie całego systemu np. przed poważnymi awariami i blackoutami. Usługa redukcji zapotrzebowania, czyli DSR, jest jednym z efektywnych narzędzi służących operatorowi sieci do zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury elektroenergetycznej. W efekcie chwilowej rezygnacji z zapotrzebowania na energię zostają wygenerowane w systemie energetycznym oszczędności - moce zapasowe, które umożliwiają operatorowi wydajniejsze zarządzanie stabilnością i efektywnością całego systemu.

Współpraca między odbiorcą a operatorem w modelu DSR może przybierać rozmaite formy, np.:
 • poprzez przesunięcie zapotrzebowania odbiorcy na energię na inne pory dnia,
 • zmniejszenie intensywności wykorzystania i działania urządzeń zasilanych energią elektryczną,
 • odłączenie od zasilania urządzeń, które mają charakter uzupełniający dla podstawowego profilu działania odbiorcy,
 • zastąpienie zasilania sieciowego własnymi źródłami energii (jak instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii, bądź systemy magazynowania energii).
Projekt nad którym obecnie pracuje polski OSP - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - zakłada stworzenie dwóch pakietów dla uczestników Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) którzy wyraziliby gotowość uczestnictwa w programie.
Program Gwarantowany jest skierowany do odbiorców, którzy mogą zagwarantować wykonanie redukcji w okresie kontraktacji z PSE. W zamian za to otrzymają oni wynagrodzenie za pozostawanie w gotowości do redukcji. W przypadku wykorzystania potencjału redukcji, odbiorcy otrzymują dodatkowe wynagrodzenie za obniżenie zużycia energii elektrycznej.

Program Bieżący skierowany jest do odbiorców, którzy mogą redukować swoje zapotrzebowanie jedynie w pewnych wybranych okresach trwania kontraktacji, zależnych od bieżących warunków ich funkcjonowania. Odbiorcom tym przysługuje wynagrodzenie jedynie za zrealizowanie redukcji a nie przysługuje wynagrodzenie za pozostawanie w gotowości do wykonania redukcji.

Jak pokazują również doświadczenia z bardziej rozwiniętych rynków energetycznych, z wykorzystania rozwiązań DSR płynną rozliczne korzyści. Dla odbiorców energii elektrycznej, jest to niewątpliwie cenny sposób zwiększenia własnej efektywności energetycznej, a tym samym zmniejszenie zużycia energii co wiąże się z oszczędnościami finansowymi. Nie wspominając również o korzyściach finansowych jakie oferuje sam operator uczestnikom programu DSR. Dla systemu elektroenergetycznego, rozwiązania DSR oferują zwiększone bezpieczeństwo i stabilność operacyjną, w szczególności w zakresie przeciwdziałania tzw. blackoutom. Dodatkowo warto wspomnieć, iż usługa DSR może być wykorzystana jako alternatywa do kosztownej budowy i utrzymania interwencyjnych bloków energetycznych przy wykorzystaniu relatywnie niższych opłat na rzecz aktywnych odbiorców energii, którzy mają możliwość ograniczenia swojego zapotrzebowania na energię z krajowego systemu elektroenergetycznego.

Obecnie na świecie usługi DSR funkcjonują z powodzeniem w wielu państwach. W Polsce usługi typu DSR są jak na razie dostępne głównie dla tych większych odbiorców energii w ramach ich współpracy i przetargów realizowanych z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. Jak pokazują jednak doświadczenia z innych rynków już wkrótce usługi tego typu będą mogły być świadczone również przez inne podmioty.

W związku z powyższym chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w seminarium "Demand Side Response - klient, rynek, technologia", które odbędzie się 12 października 2017 r. w Warszawie.

Do udziału w wydarzeniu będziemy zapraszać:
 • Przedstawicieli sektorów energetycznego, gazowniczego, ciepłowniczego
 • Podmioty z rynku energetycznego, w szczególności prowadzące działalność w charakterze OSP/ OSD
 • Firmy zajmujące się obrotem energią elektryczną
 • Administrację publiczną, przedstawicieli instytucji polskich i europejskich
 • Dostawców produktów i rozwiązań technologicznych
 • Firmy doradcze i inżynieryjne
 • Przedstawicieli instytucji finansujących inwestycje energetyczne
 • Instytucje naukowo-badawcze

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Seminarium!
Zachęcamy do korzystania z naszej wiedzy i doświadczenia, oraz możliwości poznania nowych partnerów biznesowych.


Joomlart