CBE Polska

Spis treści
Start
Prelegenci
Program
Lokalizacja
Rejestracja
Zmiany w ustawie o monitorowaniu i ewidencji drogowego przewozu towarówformularz

9:00 - 9:30 Rejestracja uczestników i poranna kawa
Blok I : Część teoretyczna
9:30 - 11:30 "Pakiet przewozowy" - co to jest i kogo dotyczy?
 • Cel „Pakietu Przewozowego"
 • Podstawowe definicje i konstrukcje SENT
 • Towary objęte monitorowaniem wg klasyfikacji CN
 • Towary zwolnione z systemu SENT - przykłady
 • Obowiązki uczestników w ramach obrotu towarami objętymi obowiązkiem SENT
Co zmienia nowelizacja przepisów?
Geolokalizacja – drugi krok systemu monitorowania towarów
 • Zewnętrzny system lokalizacji a lokalizator
 • Awaria lokalizatorów – procedura postępowania
 • Zwiększenie roli przewoźnika i kierowcy
Pozostałe zmiany wynikające z nowelizacji
Definicja działalności gospodarczej
Nowe wymogi dla dokumentu „MM”
Wyłączenie dla LPR

Kontrola przewozu towarów i system kar wg "Pakietu przewozowego"
 • Kontrola SENT - kto dokonuje kontroli, kto jest kontrolowany, jaki jest zakres kontroli
 • System kar - procedura nakładania kar, katalog podmiotów i okoliczności objętych sankcjami
 • Przesłanki ukarania (za co i komu grożą sankcje) – nowelizacja
 • możliwość odstąpienia od ukarania
11:30 - 12:00 Przerwa na kawę
Blok III : Część warsztatowa - praca na komputerach
12:00 - 13:30 Instrukcja PUESC
SENT Instrukcja uwierzytelniania na PUESC


SENT w praktyce na wybranych scenariuszach transakcyjnych
 • Identyfikowanie podmiotu wysyłającego i odbierającego - scenariusze INCOTERMS
 • Obowiązki przewoźnika
 • Dostawy na potrzeby własne
 • Dostawy mieszane
 • Tranzyt
13:30 - 14:10 Lunch
14:10 - 15:30 System SENT na platformie PUESC - step by step
 • Zasady rejestracji w PUESC (poziom podstawowy/poziom zaawansowany)
 • Zasady rejestracji osób fizycznych, firm oraz rejestracja reprezentacji, upoważnień
 • Zasady rejestracji zgłoszeń w PUESC (transakcje krajowe, WNT/import, WDT/eksport)
 • Rejestracja zgłoszeń
 • Procedura awaryjna SENT i korekty zgłoszeń
 • Niedostępność systemu - zasady postępowania
15:30 Podsumowanie i zakończenie szkolenia.
Wręczenie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo
Joomlart