CBE Polska

Spis treści
Start
Prelegenci
Program
Lokalizacja
Rejestracja
smp
formularz


Treść ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.


Szanowni Państwo,


w listopadzie br. na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Po tzw. pakiecie energetycznym i paliwowym to kolejna przełomowa regulacja, z którą przyjdzie się zmierzyć sektorowi paliwowemu w najbliższym czasie.

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie monitoringu przewozu towarów, które dokonywane są transportem drogowym. Obejmą one zarówno: Przewóz towarów rozpoczynający się na terytorium Polski (tzw. wywóz towarów poza granice Polski, Przewóz towarów z państwa członkowskiego UE lub z państwa trzeciego na terytorium Polski (tzw. przywóz) oraz przewóz towarów z jednego państwa członkowskiego do drugiego państwa członkowskiego lub kraju trzeciego (tzw. tranzyt przez terytorium Polski). Zgodnie z nową regulacją - całość transportu będzie mogła być dokonana tylko wówczas, gdy właściwe podmioty dokonają rejestracji w specjalnie stworzonym do tego systemie umożliwiającym monitorowanie przepływu towarów. Dodatkowo firmy transportowe będą musiały zamontować w sowich ciężarówkach specjalne urządzenia GSM-GPRS (tzw. lokalizator), dzięki którym urzędy będą mogły śledzić ruch towarów po terytorium Polski.

Poza "tzw. pakietem przewozowym" pojawia się również tzw. ustawa deregulacyjna - "konstytucja dla biznesu", która wprowadza Nowelizację kodów CN, elektroniczny dokument dostawy (e-DD). W art. 14 tego aktu zawarte są przepisy zmieniające również ustawę o podatku akcyzowym. Na szczególną uwagę zasługuje zamiar wprowadzenia narzędzi informatycznych w zakresie dokumentowania obrotu wyrobami akcyzowymi korzystającymi ze zwolnienia od akcyzy oraz objętymi zerową stawką akcyzy, ze względu na przeznaczenie. Zgodnie z projektowanymi zmianami, papierowy dokument dostawy ma być zastąpiony dokumentem elektronicznym (tzw. e-DD), do którego przesyłania służyć ma administrowany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, krajowy system teleinformatyczny. Zatem przemieszczanie oraz dokumentowanie wysyłki i odbioru wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy lub objętych zerową stawką, ze względu na przeznaczenie, odbywać się będzie na takich zasadach, jak przemieszczanie wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy (w ramach tzw. systemu EMCS - Excise Movement and Control System).

Czasu pozostało niewiele, dlatego też warto zapoznać się z wprowadzanymi regulacjami i przeanalizować nowe zasady działania wraz z nadejściem nowego roku. W tym celu zachęcamy do udziału w specjalistycznym szkoleniu "Monitorowanie i ewidencja drogowego przewozu towarów- nowe regulacje ", 31 stycznia 2017 roku, w Centrum Szkolenia PGNiG - ul. Kasprzaka 25 w Warszawie.

Szkolenie będzie prowadzone przez doradcę podatkowego i radcę prawnego, eksperta z KDCP - praktyka odpowiedzialnego za rozliczanie akcyzy oraz funkcjonowanie składów podatkowych i ewidencji akcyzowych. W tym miejscu warto wspomnieć, iż z zakresu wprowadzanych regulacji organizowaliśmy już dedykowane szkolenia, których podsumowania możecie Państwo obejrzeć w zakładce "Archiwum" Więcej...


W ramach szkolenia omówione zostaną następujące kwestie:

 • Cele nowych regulacji, części składowe systemu, terminy wejścia w życie, podmioty zobowiązane,
 • Praktyczne skutki, ryzyka, wątpliwości
 • Podstawowe definicje: Przewóz towarów, Podmiot wysyłający i odbierający
 • Towary podlegające monitorowaniu: w ruchu krajowym, dwustronnym, a także w tranzycie
 • Co będzie podlegać według nomenklatury CN?
 • Jakie towary będą zwolnione a dla kogo będzie brak możliwości zwolnień?
 • Mechanizmy SENT
 • Pozostałe zasady SENT:
  • "niezwłoczna" aktualizacja danych zawartych w zgłoszeniu
  • szczegółowe zasady postępowania
  • postępowania w razie niedostępności systemu
  • dostawcy lokalizatorów wg zamówień publicznych
 • Kierowca zobowiązany
 • Zasadność objęcia SENT przemieszczeń wewn. RP?
 • Kontrola przewozu towarów i kary
 • Praktyczna prezentacja systemu zdalnego monitoringu dostaw paliw
 • "Uproszczenia podatkowe" wynikające z tzw. konstytucji dla biznesu
 • Aktualizacja kodów CN
 • Elektroniczny dokument dostawy (e-DD)

 


pojk1439 Sprawdź nasze doświadczenie!

Szkolenia z zakresu obrotu paliwami, koncesjonowania i rozliczeń na potrzeby akcyzowe/ celne realizujemy od czerwca 2012 roku. Do dnia dzisiejszego przeszkoliliśmy ponad 1200 specjalistów. Więcej informacji o naszym doświadczeniu oraz szczegółowe relacje wraz ze zdjęciami, znajdziecie Państwo w zakładce "archiwum" na naszej stronie.


Joomlart